اخبار تاپ

جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

حسین علی احمدی

جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت قانون اساسی و پیشنهاد دهنده تغییرات آن و مفسر آن از طریق شورای نگهبان است و همه قوا و نهادهای قانون اساسی بازوان ولایت مطلقه اند، نه در عرض آن، از این رو موظف به اجرای فرامین رهبری هستند.

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی

محمدرضا امین زاده

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی

بی تردید چنین حاکمیتی هر چند ظاهری دموکراتیک داشته باشد، منجر به دیکتاتوری خواهد شد. چنان که نمونه های بارزش در غرب دیده می شود. ولی اسلام با بیان شرایط رهبر و حاکم جامعه، به حق انتخاب مردم، جهت مثبت داده است تا دموکراسی واقعی صورت گیرد و حاکمیت دچار دیکتاتوری نشود. به همین دلیل، حاکمیت بدون ولی فقیه بر جامعه اسلامی امری باطل است.

مردم در اندیشه امام  و نقش آن ها در تحقق ولایت فقیه

بهرام اخوان کاظمی

مردم در اندیشه امام و نقش آن ها در تحقق ولایت فقیه

از دستاوردهای مهم سیاسیِ عرفانِ مردمیِ امام، اعتماد و خوشبینی به هدایت انسان ها و شعور و استعداد آن ها در درک و طی طریقِ حق است. این چنین دیدگاهی، امام را وادار می کرد که برای مصالح دینی و دنیوی مردم، با جدّیتی امیدوارانه و روحیه ای خستگی ناپذیر، از بیداری وجدان های خفتۀ مردم در دوران مبارزه، مأیوس نشود و برخلاف بسیاری از علمایِ معاصرِ خویش به آنان در مبارزه برای اقامۀ حکومت، متکی باشد.

سرمقاله

ولایت فقیه

ولایت فقیه

از نظر امام خمینی ولایت الهی شرط مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه بوده و همانطور که خداوند متعال فرمان داده، تسلیم و عبودیت فقط در مقابل ذات حق تعالی مجاز بوده و غیر از ذات حق اطاعتی نیست؛ ایشان با اشاره به منابع دینی (کتاب و سنت) در بیان ولایت الهی می فرمایند: «اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسلام (ص) و پیشوایان بحق بعد از آن حضرت بیان فرموده‏ اند که ریشه و اصل همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می ‏آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر این هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.»

ادامه

فیلم

شخصیت ولی فقیه

‫بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)

شخصیت ولی فقیه

اسلام ولایت فقیه

‫بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)

اسلام ولایت فقیه

صوت

ولایت فقیه ضد دیکتاتوری

‫سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)

ولایت فقیه ضد دیکتاتوری

مطالب مرتبط

حدود اختیارات ولی فقیه از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟

حدود اختیارات ولی فقیه از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟

برای روشن شدن حدود اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه امام خمینی(س)، به چند مطلب اشاره می شود :در دیدگاه امام، اسلام دارای بعد سیاسی و اجتماعی است، و حکومت بر جامعه از ابعاد اسلام می باشد.

پیام امام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه

پیام امام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه

لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین- علیهم السلام- است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب.

مروری بر مباحث کتاب ولایت فقیه

مروری بر مباحث کتاب ولایت فقیه

کتاب ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب در ایران با نام «نامه ‏ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده است. این کتاب چون دیگر آثار امام خمینی در رژیم شاه در صدر لیست کتب ممنوعه قرار داشت.

نسبت فقیه فقید و ولایت فقیه

نسبت فقیه فقید و ولایت فقیه

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه بیشتر ادله ای را که مطرح نموده است، ادلۀ نقلی هستند، اما ایشان از بحث های عقلی نیز بهره گرفته است.