اجتناب از مناظره، جدال و خودنمایى

آیت‏اللّه‏ ابراهیم امینى:

اجتناب از مناظره، جدال و خودنمایى

حضرت امام‏خمینى(ره) در جلسه‏هایى که بحث به صورت خودنمایى و جدال مطرح مى‏شد، سکوت مى‏کردند.

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
قانون گرایی، ساده زیستی و جلوگیری از اسراف، ویژگی های زندگی شخصی امام

حجت‏‏الاسلام والمسلمین على اکبر آشتیانى

قانون گرایی، ساده زیستی و جلوگیری از اسراف، ویژگی های زندگی شخصی امام

حاج احمدآقا نقل مى‏کرد در مسئله شهادت حاج‏‏آقامصطفى حادثه‏اى پیش آمد که بیانگر روح تعبد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احکام خداوند بود. در آن روز خانواده حضرت‏امام قصد داشتند ...

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
امام برای اساتید خود ارزش والایی قائل بودند

امام برای اساتید خود ارزش والایی قائل بودند

در کمتر جلسه‏ای بود که امام از اساتید خود یاد نکنند. ایشان خود را مدیون‏ اساتیدشان می‏دانستند و همیشه برای آنها طلب مغفرت می‏کردند...

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
توصیه امام، احترام به مادر

آیت اللّه‏ محمدرضا توسلى:

توصیه امام، احترام به مادر

یکى از تاکیدات و توصیه‏هاى حضرت امام این بود که به فرزندانشان توصیه مى‏کردند که به مادرشان احترام کنند

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
امام؛ اولین اعلان کننده دارایى خود

آیت‏اللّه‏ سید عبدالکریم موسوى اردبیلى

امام؛ اولین اعلان کننده دارایى خود

وقتى قرار شد طبق اصل قانون اساسى، مسئولین صورت دارایى خود را بدهند...

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
توجه امام به صرفه جویی در امور روزانه

دکتر سید حسن عارفی، استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران:

توجه امام به صرفه جویی در امور روزانه

مواردی از اجرای احکام اسلامی توسط حضرت امام بوده است که برای من و امثال من آموزنده بوده اند.

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
قانون گرایی؛ تخلف از قانون، هرگز

مرضیه حدیده‏چى (دباغ)

قانون گرایی؛ تخلف از قانون، هرگز

یادم مى‏آید در نوفل لوشاتو که بودم، عده‏اى از ایران براى زیارت امام ـ در دهه عاشوراـ‏‏به آنجا آمده بودند...

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
عدم توجه به ثروت ثروتمندان

حجت الاسلام والمسلمین جلالى خمینى:

عدم توجه به ثروت ثروتمندان

چند سال قبل از انقلاب یکى از ثروتمندان اهل خمین که ثروت خیلى زیادى داشت، به قم آمده بود از من خواست آیا ممکن است من خدمت امام برسم

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
مى‏گویند پسر آقا، بیسواد است!

حجت الاسلام والمسلمین ایروانى:

مى‏گویند پسر آقا، بیسواد است!

حضرت امام خیلى مقید بودند که جواب اشکالهاى جدى در درس داده شود

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
اگر درسخوان است در بیرونی من چه می‏کند؟

حجت‏الاسلام و المسلمین سید عبدالمجید ایروانی:

اگر درسخوان است در بیرونی من چه می‏کند؟

امام نمی‏پسندیدند که‏ اوقات کسی بیهوده تلف شود.

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
از ماهیّت افراد پرده برنمی‏داشتند

حجةالاسلام والمسلمین سید عبدالمجید ایروانی:

از ماهیّت افراد پرده برنمی‏داشتند

ما امام را نشناخته‏ایم. اگر چه ما هم معتقد بودیم که امام ما را از خودمان بهتر می‏‏شناسند

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴
صفحه 5 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5