بیانات
مسائل جاری شهر تهران
بیانات در جمع شهردار تهران و معاونان (جلوگیری ازمهاجرت به شهرها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 19 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 153

موضوع : مسائل جاری شهر تهران

زبان اثر : فارسی

حضار : توسلی، محمد (شهردار تهران) و معاونان شهرداری

بیانات در جمع شهردار تهران و معاونان (جلوگیری ازمهاجرت به شهرها)

بیانات

‏زمان: 24 خرداد 1358 / 19 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مسائل جاری شهر تهران ‏

‏حضار: توسلی، محمد (شهردار تهران) و معاونان شهرداری‏

‏ [‏‏آقای محمد توسلی (شهردار وقت تهران) به همراه معاونان خود در قم به حضور امام خمینی رسیده و‏‎ ‎‏در این دیدار، مسائل جاری شهر تهران را به عرض ایشان رساندند، سپس امام ضمن تأکید بر حفظ‏‎ ‎‏روحیۀ انقلابی و رعایت نظم در امور فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏می بایست در مقابل تجاوزهای عده ای به اراضی تهران و حریم خیابانها با قاطعیت‏‎ ‎‏عمل کرد. امر خانه سازی برای مستضعفین می بایست از روستاها آغاز شود تا نه تنها‏‎ ‎‏جلوی مهاجرت بی رویّۀ روستاییان به شهرها گرفته شود، بلکه عده ای که قبلاً مهاجرت‏‎ ‎‏نموده اند با توجه به تسهیلاتی که فراهم خواهد آمد، به قطبهای کشاورزی و دامداری‏‎ ‎‏جذب شوند.‏

‎ ‎