سخنرانی
نقش روحانیون در صعود و سقوط جامعه
سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مدرسه ولی عصر تبریز (نقش روحانیون)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 28 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 261

موضوع : نقش روحانیون در صعود و سقوط جامعه

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون و طلاب مدرسه ولی عصر تبریز

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مدرسه ولی عصر تبریز (نقش روحانیون)

سخنرانی

‏زمان: 2 تیر 1358 / 28 رجب 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: نقش روحانیون در صعود و سقوط جامعه‏

‏حضار: روحانیون و طلاب مدرسۀ ولی عصر تبریز‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مسئولیت سنگین و موقعیت حساس روحانیون

‏     من امیدوارم که شما آقایان، که در این راه قدم برداشتید و در مدرسۀ دینی و علمی‏‎ ‎‏وارد شدید، بعدها از ذخایر این امت و از مبلغین اسلام باشید. راه، راه خوبی است، و‏‎ ‎‏خطرناک. راه خوبی است که راه انبیاست. انبیا هم برای تربیت بشر آمده اند؛ و علمای‏‎ ‎‏امت هم مربیان بشر باید باشند. پس شغل، شغل انبیاست. و راه، راه انبیا و خطرناک است.‏‎ ‎‏که اگر ما به وظایف محوله به خودمان عمل نکنیم، غیر از این است که دیگران نکنند. اگر‏‎ ‎‏یک بقال، یک کارمند، یک شخصی که سِمِۀ روحانیت ندارد، یک کار زشتی خدای‏‎ ‎‏نخواسته انجام بدهد، این برای خودش عیب است؛ اما اگر شما ان شاءالله روحانی شَدید و‏‎ ‎‏هر کدامتان در یک بلدی یا در یک مملکتی ان شاءالله سرشناس شدید و مروج دین‏‎ ‎‏اسلام، اگر خدای نخواسته انحرافی در شما پیدا بشود، این انحراف انحرافی نیست که‏‎ ‎‏مثل سایر مردم باشد.‏

‏     شما نشانۀ خدا هستید؛ نشانۀ اسلام ان شاءالله خواهید بود؛ و کسی که نشانۀ خدا و نشانۀ‏‎ ‎‏اسلام است، باید همۀ حرکاتش، همۀ سکناتش، همۀ اعمالش، همۀ گفتار و کردارش‏‎ ‎‏الهی باشد؛ روی موازین الهی باشد. مردم به روحانیون نظر دارند، توجه دارند، توجه به‏‎ ‎‏پیغمبراکرم، که اینها نمایندگان پیغمبراکرم و امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستند. اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته از اینهایی که نماینده هستند از طرف اولیای خدا، از طرف رسول خدا، اینها اگر‏‎ ‎‏یکوقت یک انحرافی از آنها پیدا بشود، شاید اشخاص غرضمند این را به پای اسلام‏

‏حساب کنند؛ خیال کنند تعلیمات اسلامی اینطور است. ولهذا راه، راه پرخطری است، و‏‎ ‎‏راه شریفی. جدیت کنید که از این راه پر خطر خوب عبور کنید، که این صراط است.‏‎ ‎‏صراط مستقیم الهی از اینجا شروع می شود.‏

‏     جِسْر‏‎[1]‎‏ جهنم از دنیا تا بهشت امتداد دارد. و شما الآن در بین راه هستید و در صراط‏‎ ‎‏هستید. توجه کنید که این راه را منحرف نشوید. مستقیم این راه را تا بهشت ان شاءالله ، تا‏‎ ‎‏سعادت ان شاءالله . و توجه داشته باشید که شما در آتیه، ان شاءالله در آتیه، مربی مردم‏‎ ‎‏هستید؛ و مربی مردم باید خودش منزه باشد، مهذب باشد. توجه داشته باشید که آخوند‏‎ ‎‏شغلش بزرگترین شغلها و مسئولیتش بزرگترین مسئولیتهاست. یک شخص روحانی‏‎ ‎‏می تواند یک ملت را نجات بدهد؛ و یک شخص روحانی می تواند یک ملت را به تباهی‏‎ ‎‏بکشد. توجه داشته باشید که مبادا از آن اشخاص بشوید که یک ملت را به تباهی بکشید.‏‎ ‎‏از آن اشخاص باشید که یک ملت را به سعادت برسانید؛ یا شعاع شما در هر جا هست،‏‎ ‎‏آنها را به سعادت برساند. با ارشاد شما مردم هدایت بشوند. نکند که یکوقت با عمل شما،‏‎ ‎‏با قول شما، با رفتار شما، یک اعوجاجی در مردم پیدا بشود؛ یک انحرافی پیدا بشود. این‏‎ ‎‏انحراف برای شما ضررش زیاد است. شما ان شاءالله بعد که هر یک، از علمای اعلام‏‎ ‎‏شدید، توجه کنید که در خلال تحصیل علم، تقوا تحصیل کنید، مهذب بشوید، اخلاقتان‏‎ ‎‏را مهذب کنید، اعمالتان را مهذب کنید. باید بر طبق کتاب و سنت باشد که شما خودتان‏‎ ‎‏کتاب و سنت بشوید؛ یعنی کتاب و سنت عملی. روحانی باید طوری باشد که مردم وقتی‏‎ ‎‏که او را دیدند به یاد رسول خدا بیفتند. و شما این بار را به دوش گرفتید، و باید این بار را‏‎ ‎‏به سلامت به آخر برسانید و مردم را هدایت کنید. خداوند شما و دوستان شما و رفقای‏‎ ‎‏شما، که در آن مدرسه و در سایر مدارس هستند، همه را سلامت و سعادت عنایت کند؛ و‏‎ ‎‏همۀ شما را خداوند از علمای اعلام مهذب که برای خدا قدم برداشتید قرار بدهد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - پل.