سخنرانی
ظلم رژیم پهلوی به بانوان ایران
سخنرانی در جمع بانوان اهواز (ظلم پهلوی به بانوان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 6 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 354

موضوع : ظلم رژیم پهلوی به بانوان ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان اهواز

سخنرانی در جمع بانوان اهواز (ظلم پهلوی به بانوان)

سخنرانی

‏زمان: 10 تیر 1358 / 6 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ظلم رژیم پهلوی به بانوان ایران‏

‏حضار: بانوان اهواز‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ظلم سلسلۀ پهلوی به بانوان و روحانیون

‏     من می توانم بگویم که در زمان این پدر و پسر به بانوان ما بیشتر ظلم شد تا به سایر‏‎ ‎‏اقشار. شما شاید اکثراً یادتان نباشد که در زمان رضاشاه با بانوان چه کردند اینها. چه‏‎ ‎‏مصیبتهایی به بار آوردند با اسم اینکه می خواهیم ایران را به نظیر اروپا مثلاً بکنیم، ایران‏‎ ‎‏را متجدد بکنیم، نصف از جمعیت ایران را می خواهیم در جامعه بیاوریم. با بانوان‏‎ ‎‏نمی دانید چه کردند اینها. دو طایفه را در آن وقت از همه بیشتر بهشان ظلم کردند: یکی‏‎ ‎‏بانوان بود، که با این اسم آنقدر ظلم کردند، و یکی هم روحانیون بود. این دو طایفه را‏‎ ‎‏شاید در زمان رضاشاه بیشتر از سایر مردم بهشان تعدی کردند. بانوان را الزام کردند به‏‎ ‎‏اینکه در مجالس کذایی که داشتند حاضر بشوند. مردها با زنهایشان، با دخترهایشان، در‏‎ ‎‏آن مجلسهای فاسد، الزام داشتند که حاضر بشوند. حتی در قم، در قم که مرکز روحانیت‏‎ ‎‏بود، در قم هم این مسائل بود؛ و در همۀ شهرستانها.‏

‏     اینها نمی خواستند که به جمعیت ایران یک نیمی افزوده بشود؛ برای اینکه اینها همۀ‏‎ ‎‏جمعیت ایران را می خواستند که نباشند آنطوری که باید باشند. اینها نمی خواستند که‏‎ ‎‏بانوان را آزاد کنند؛ برای اینکه مردها هم در زمان اینها آزاد نبودند؛ نه بانوان آزاد بودند،‏‎ ‎‏نه مردها. آنها آزادی را در چیزهای دیگر می دیدند، که در آن همه اش فساد بود. آزادی‏‎ ‎‏را در این می دیدند که زنها با مردها توی دریا لخت بشوند و با هم شنا کنند، در مراکز‏‎ ‎‏فحشا با هم مجتمع باشند، و به قول خودشان آزادانه هر کاری می خواهند بکنند. اینها‏

‏تربیت انسانی را از ایران بکلی از بین بردند، و تربیتهای غربی، نه آن هم تربیتهای صحیح‏‎ ‎‏غربی، تربیتهای فاسد غربی، در بین ما رواج دادند. و در زمان این پسر شاید بیشترْ‏‎ ‎‏معنویات از بین رفت. در زمان او ظلم شاید ظهورش، ظاهرش بیشتر بود، بانوان را بیشتر‏‎ ‎‏اذیت کردند. سایر مردم را بیشتر اذیت کردند.‏

‏     ولی در زمان اینها معنویات مملکت را بیشتر از بین بردند؛ نگذاشتند که یک رشد‏‎ ‎‏فکری بکنند. با اسم «تمدن» و با اسم «تمدن بزرگ» این مملکت را به هدر دادند؛ همه‏‎ ‎‏چیز این مملکت را. و خصوصاً نیروی انسانی را به هدر دادند؛ و خیانتی که در این جهت‏‎ ‎‏به مملکت ما کردند بیشتر از خیانتی است که در اقتصاد کردند، یا در ارتش کردند، یا در‏‎ ‎‏فرهنگ کردند. نیروی انسانی ما را نگذاشتند رشد بکند، فرهنگ را نگذاشتند ترقی‏‎ ‎‏بکند، نگذاشتند که جوانهای ما رشد پیدا بکنند. هر کاری کردند همه اش برخلاف‏‎ ‎‏مصلحت مملکت بود. حالا هم که رفته اند اینقدر قرض به بانکها باقی گذاشته اند که‏‎ ‎‏دولت معلوم نیست بتواند از زیر این قرضها بیرون برود. همه چیز مملکت ما را بردند، و‏‎ ‎‏یک مملکت خرابی گذاشتند. ‏

‏     شما بانوان که در این نهضت شرکت داشتید، و خداوند شما را حفظ کند، از این به بعد‏‎ ‎‏هم در این نهضت شرکت کنید و این نهضت را به پیش ببرید. و مهمِ شما این است که‏‎ ‎‏اولادها را خوب تربیت کنید. بانوان را آنطور اینها می خواستند باشند که بچه هایشان از‏‎ ‎‏آنها جدا باشد، بانوان را بکِشند به ادارات؛ نه برای اینکه اداره درست بشود؛ یکی اینکه‏‎ ‎‏ادارات را فاسد بکنند، یکی اینکه بچه ها را از دامن مادر جدا بکنند؛ و بچه ها از اول که‏‎ ‎‏در دامن مادر نباشند عقده پیدا می کنند و اکثر مفاسد از این عقده هایی است که بچه ها پیدا‏‎ ‎‏می کنند. شما بچه های خودتان را خوب حفظ کنید، بچه های خودتان را خوب تربیت‏‎ ‎‏کنید. این بچه ها هستند که کشوری را نجات می دهند. در دامن شما اینها اسلامی بار‏‎ ‎‏بیایند، در دامن شما اینها با فضیلت بار بیایند، با ایمان بار بیایند، تا در این مملکت بتوانند‏‎ ‎‏خدمت بکنند. خداوند همۀ شما را ان شاءالله سعادتمند کند؛ و همۀ شما را برای مملکت‏‎ ‎‏خودتان مفید قرار بدهد.‏

‎ ‎