سخنرانی
حل مشکلات، با ایمان و روحیه قوی
سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران (حل مشکلات با ایمان و روحیه قوی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 14 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 28

موضوع : حل مشکلات، با ایمان و روحیه قوی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد حضرت مهدی (عج)

حضار : 26 تن از اهالی تهران

سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران (حل مشکلات با ایمان و روحیه قوی)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 2 بعدازظهر 18 تیر 1358 / 14 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: حل مشکلات، با ایمان و روحیۀ قوی‏

‏مناسبت: میلاد حضرت مهدی (عج)‏

‏حضار: 26 تن از اهالی تهران‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کار برای خدا

‏     ‏‏اگر این راه را برای خدا می روید، اگر این طریق را برای خدا طی می کنید، افسرده‏‎ ‎‏نباشید از اینکه به شما اعتنا نمی شود؛ خداوند به شما عنایت دارد. کوشش کنید که راه‏‎ ‎‏برای خدا باشد، کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق، از ما سوای خدا ببندید. توجه تان‏‎ ‎‏به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید، دیگران پیش شما بیایند تواضع کنند. شما‏‎ ‎‏جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید؛ برای خدا رنج بردید؛ برای خدا‏‎ ‎‏عمل کردید. حالا یک راه طولانی را برای خدا طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت‏‎ ‎‏کنید، درد دل کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می کند و اگر برای خدا نباشد، همۀ‏‎ ‎‏عالم هم توجه کنند، چیزی نیست.‏

مشکلات انقلاب

‏     ‏‏من هم می دانم که الآن مشکلات زیاد است؛ توطئه ها زیاد است؛ تفرقها زیاد است و‏‎ ‎‏گرفتاری همۀ قشرهای ملت زیاد، لکن شما هم می دانید که چه مشکلاتی را برای این‏‎ ‎‏مملکت اینها بار آورده اند و چه کارها کرده اند که به این زودیها نمی شود درستش کرد.‏‎ ‎‏این فسادی که پنجاه سال اینها دامن به آن زده اند، این جوانهای ما را که پنجاه سال است‏

‏تربیت فاسد کرده اند، مراکز فحشا برایشان درست کرده اند، همه جا را مرکز فحشا قرار‏‎ ‎‏داده اند، سینماها که باید مرکز تربیت جوانهای ما باشد، مرکز فساد و مرکز فساد اخلاق‏‎ ‎‏بود، مدرسه ها که باید مرکز سازندگی باشد، نگذاشتند به آن طور باشد. جوانها که باید‏‎ ‎‏ذخیرۀ این ملت باشند و مقدرات این مملکت را به دست بگیرند، نگذاشتند یک تربیت‏‎ ‎‏صحیح بشود که اینها بتوانند یک همچو کاری بکنند. الآن شما بعد از انقلاب هستید،‏‎ ‎‏یعنی در حال انقلاب، باز بعد از انقلاب نیست، الآن شما در حال انقلاب هستید. در همه‏‎ ‎‏جای دنیا حال انقلاب و بعد از انقلاب آشفتگی است. و ـ بحمدالله ـ ایران نه حال‏‎ ‎‏انقلابش آن طور آشفتگی بود؛ نه بعد از انقلاب. شما اگر انقلابهای بزرگ دنیا را‏‎ ‎‏ملاحظه کنید، فسادهایی که در این انقلابها بوده است، قتل عامهایی که بوده است،‏‎ ‎‏گرفتاریهایی که بعد از انقلاب بوده است، طرف مقایسه نیست با اینجا، نکته اش این است‏‎ ‎‏که این انقلاب، انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی آن مفسده هایی که در سایر انقلابات‏‎ ‎‏هست کم است در آن، لکن همه می دانیم، شما می دانید، ما می دانیم، دولت می داند،‏‎ ‎‏ملت می داند که آشفتگی زیاد است و الآن گرفتاری هم زیاد. و دستهای خبیثی هم‏‎ ‎‏هستند که در کارند که در توطئه هستند، و می خواهند نگذارند این نهضت ما به ثمر نهایی‏‎ ‎‏برسد. ما الآن یک مسائل بزرگ دیگر داریم که آن مسائل باید حل بشود. باید به آن‏‎ ‎‏برسیم تا یک دولت مستقری، یک مجلسی، یک رئیس جمهوری، یک قانون اساسی‏‎ ‎‏داشته باشیم، و بعد از اینکه اینها شد، آن وقت باز اول این است که سازندگی بشود، نه‏‎ ‎‏اینکه دولت نخواهد بشود، اینها شب و روز مشغول اند، لکن آشفتگی زیاد است. من که‏‎ ‎‏اینجا هستم شب و روز تقریباً مواجهم با این مشکلات. مشکلات مال شما تنها نیست. از‏‎ ‎‏هر جای ایران که می آیند مشکلات زیاد دارند و اتفاقاً هر گروهی که می آیند می گویند‏‎ ‎‏که مشکلات ما از همه جا بیشتر است. خرابی ما از همه جا بیشتر است، از بختیاریها‏‎ ‎‏می آیند همین را می گویند از اهواز می آیند همین را می گویند، از هر جا می آیند همین‏‎ ‎‏مسائل مطرح است.‏

‏     و ما نباید روحیۀ خودمان را از دست بدهیم برای مشکلات. با روحیۀ قوی شما‏

‏جوانها و متوجه های به خدا این مشکل بزرگی که عبارت از این رژیم فاسد بود آن را‏‎ ‎‏پس زدید و از بین بردید، این روحیه را حفظ کنید، این روحیۀ قوی را حفظ کنید؛ خدا با‏‎ ‎‏شماست. وقتی خدا با کسی باشد کارها درست می شود. البته پشت سر هر انقلاب‏‎ ‎‏مشکلات زیاد هست. لکن آنهایی که اعتقاد به این انقلاب دارند، ایمان به این نهضت‏‎ ‎‏دارند، این روحیه قویی ای که با آن روحیۀ قوی و آن ایمان راسخ و آن توجه به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی شما را پیش برد، مادامی که این روحیه محفوظ باشد، شما پیش می روید.‏‎ ‎‏حالا گاهی کندی دارد، گاهی تندی دارد، گرفتاری دارد، راه حق گرفتاری دارد؛ هر راه‏‎ ‎‏حقی مشکلات دارد. شیاطین نشسته اند سر راه حق که مردم را منحرف کنند، مال حالا‏‎ ‎‏نیست، زمان پیغمبر هم همین طور بوده، مشکلات پیغمبر از مشکلات ماها زیادتر بوده‏‎ ‎‏است. مشکلات امیرالمومنین ـ سلام الله علیه ـ از مشکلات ما بیشتر بوده، گرفتاری آنها‏‎ ‎‏از گرفتاری ما بیشتر بوده، آنها هم از دوستانشان مخالفت می دیدند، این دسته ای که قیام‏‎ ‎‏کردند در صفین‏‎[2]‎‏، در مقابل حضرت امیر ایستادند و شمشیر کشیدند به روی حضرت،‏‎ ‎‏اینها از دوستان حضرت بودند؛ مخلصین حضرت بودند، گرفتاری حضرت از‏‎ ‎‏مخلصینش شاید بیشتر بود تا از سایرین. امام حسن ـ سلام الله علیه ـ آن قدر گرفتاری که‏‎ ‎‏از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام‏‎ ‎‏زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می کند، با خیالهای کوچکشان، با افکار ناقصشان در‏‎ ‎‏مقابلش می ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و ـ عرض می کنم که ـ شکستش‏‎ ‎‏دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند. شما گمان نکنید که‏‎ ‎‏این مشکلات برای من و شماست. هر چه مشکلات زیادتر باشد، اجرش زیادتر است؛‏‎ ‎‏الهیتش زیادتر است. اگر آدم در حال خیلی وسعت، و در حال خیلی تفریح و تفرح،‏‎ ‎‏گرایش به اسلام بکند اینکه چیزی نیست. خوب، همه وقتی که وقت نتیجه بردن ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏حاضرند. آن روزی که برای اسلام زحمت پیش می آید، آن روزی که زحمت و مرارت‏

‏دارد، آن روزی که خون دارد، آن روزی که رنج دارد، آن روزی که با سرنیزه آدم‏‎ ‎‏مقابل است، آن روزی که با توپ و تانک مقابله می کند، آن روز، روزی است که مرد از‏‎ ‎‏غیرمرد تمیز داده می شود، مسلمان از غیرمسلمان. آن روز، روزی است که روز اجر‏‎ ‎‏است؛ روزی است که خداوند توجهش را به این ملت کرد.‏

ایمان به خدا رمز پیروزی

‏     ‏‏آن رمزی که شما را پیروز کرد که ایمان به خدا، توجه به خدا ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ که من در قیافۀ‏‎ ‎‏شما دارم می بینم این را؛ این را حفظش کنید؛ گله نکنید از دیگران، شما برای خدا دارید‏‎ ‎‏می کنید. هر چه توانستید، اینهایی که مبتلا هستند، اینها را هم نجات بدهید. هر چه که‏‎ ‎‏نتوانستید، عذر دارید پیش خدا. هر چه ماها توانستیم، آنهایی که افتاده اند بایست‏‎ ‎‏دستشان را بگیریم.‏

ضرورت نجات معتادان

‏     ‏‏آنهایی که مبتلای به این مخدّرات هستند، اینها برادرهای ما هستند. و ما باید اینها را‏‎ ‎‏نجات بدهیم، با چشم پدری، برادری به اینها نگاه کنیم، اینها را هدایت کنیم، نجات‏‎ ‎‏بدهیم، کوشش کنیم برای نجات این جمعیت؛ نجات این ملت. شما با این عزم راسخ، با‏‎ ‎‏این قوۀ ایمان، پیاده آمده اید. خواهرها بالاتر پیاده آمده اند ـ و من خجلم از این‏‎ ‎‏عواطف، من خجالت می کشم که خودم اینجا نشسته ام و دوستانم این طور بیابانگردی‏‎ ‎‏می کنند. من دعاگوی شما هستم. خداوند ان شاءالله شما را حفظ کند. شما ذخیرۀ اسلام‏‎ ‎‏هستید، شمایی که جوانهایی هستید که ذخایر این ملت هستید. این عواطف شما را پیروز‏‎ ‎‏کرد.‏

تحول روحی در جوانها

‏     ‏‏این تحول روحی، این تحولی که در جوانهای ما پیدا شد، این دست خدا بود؛ بشر‏‎ ‎‏نمی تواند در ارواح مردم این طور مؤثّر باشد. آن خداست که مقلِّب القلوب است، قلبها‏‎ ‎‏دست اوست، متحول می کند. قلبهای ضعیف را قوی می کند، آن قلبی که از یک پاسبان‏

‏می ترسید حالا مقابل توپ و تانک می رود، استقبال می کند از مردن، از شهادت، این کار‏‎ ‎‏خدا بود، خدا را در این امور باید دید؛ اعتمادتان به خدا باشد، توجه تان به خدا باشد؛‏‎ ‎‏خلق از شما پذیرفتند یا نپذیرفتند، چیزی نیست. کوششتان همین باشد که برادرهای‏‎ ‎‏خودتان را نجات بدهید؛ ملت خودتان را نجات بدهید. کوشش این باشد که اسلام را ما‏‎ ‎‏بتوانیم در این مملکت، آن طوری که اسلام هست، آن طوری که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏مقرّر فرموده است، آن طور ما بتوانیم در ایران پیاده کنیم.‏

‏     راه طولانی است، و قوی باشید، قدرتمند باشید؛ اراده تان قوی باشد. ان شاءالله که این‏‎ ‎‏چهره های نورانی ذخیره برای اسلام باشد و متصل بشود این زمان به زمان ظهور‏‎ ‎‏مهدی ـ سلام الله علیه.‏

‎ ‎

  • - دیدارکنندگان پس از 4 روز راهپیمایی از تهران تا قم در ساعت 14 به این شهر رسیدند و جمع کثیری از مردم قم از آنان استقبال کردند.
  • - جنگ حضرت علی ع و معاویه و منظور از گروهی که در آن جنگ، قیام کردند، گروه خوارج است.