سخنرانی
استقلال کشور و نقش ارتش
سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور ـ نقش ارتش)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 15 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 33

موضوع : استقلال کشور و نقش ارتش

زبان اثر : فارسی

حضار : پرسنل نیروهای هوایی و زمینی، و اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور ـ نقش ارتش)

سخنرانی

‏زمان: صبح 19 تیر 1358 / 15 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: استقلال کشور و نقش ارتش‏

‏حضار: پرسنل نیروهای هوایی و زمینی، و اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     میلاد مسعود امام عصر و منجی مستضعفین و کوبندۀ مستکبرین و منجی انسانها را به‏‎ ‎‏ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم.‏

تفاوت قبل از انقلاب با بعد از انقلاب

‏     ‏‏بین سال قبل و امسال فرقهاست، سال قبل در همچو روزی ما غرق مصیبت بودیم؛‏‎ ‎‏مصیبتهای گوناگون، کشتارهای دسته جمعی، گرفتاریهای با اجانب و خیانتکاران. عید‏‎ ‎‏سال قبل برای آن مصیبتهای بزرگ به صورت تعطیل در آمد؛ و امسال ـ بحمدالله ـ از‏‎ ‎‏تمام قیود داخلی و خارجی، ملت ایران بیرون آمد. تمام دست خیانتکاران و جنایتکاران‏‎ ‎‏داخلی و خارجی را قطع کرد. سال قبل بین ملت و دولت جدایی بود. ملت از دولت‏‎ ‎‏متنفر، و دولت با ملت دشمن. و در این سال دولت از ملت است، ملت از دولت. در سال‏‎ ‎‏قبل قوای انتظامی از ما جدا بودند و با ملت به صورت دشمن عمل می کردند؛ و اگر در‏‎ ‎‏بین آنها کسانی بودند طرفدار ملت، نمی توانستند اظهار وجود کنند، و امسال قوای‏‎ ‎‏انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در آغوش ملت اند. ملت از آنهاست، و آنها از‏‎ ‎‏ملت. آنها با صداقت خدمت به ایران و خدمت به اسلام و خدمت به جمهوری اسلام و‏‎ ‎‏خدمت به ملت می کنند، ملت با صداقت از آنها پشتیبانی می کند. امروز مثل صدر اسلام،‏‎ ‎‏که لشکر اسلام از خود مردم بود و در آغوش مردم بود، ارتش اسلامی امروز در آغوش‏‎ ‎‏مردم است و از خود مردم است. آنها باید از ایران و از اسلام و از ملت پشتیبانی کنند، و‏‎ ‎‏ملت باید از آنها پشتیبانی کند.‏


نقش ارتش در استقلال کشور

‏     ‏‏اساس استقلال مملکت بر ارتش است؛ بر نیروهای زمینی و هوایی است؛ لکن ارتشی‏‎ ‎‏که متکی به ملت باشد، ارتشی که از خود ملت باشد. در رژیمهای غیر توحیدی و غیر‏‎ ‎‏اسلامی، دولتها از ملت جدا هستند، ارتش از ملت جداست. و با جدا بودن ارتش از ملت‏‎ ‎‏و دولت از ملت و رژیمها از ملت، رژیمها متزلزل اند؛ نمی توانند استقلال خودشان را‏‎ ‎‏حفظ کنند؛ نمی توانند در مقابل اجانب پایدار باشند، لکن دولتی که متکی بر ملت باشد،‏‎ ‎‏ارتشی که متکی بر ملت باشد، می تواند استقلال خودش را حفظ کند؛ می تواند در مقابل‏‎ ‎‏اجانب قیام کند. چنانچه دیدید و دیدیم که ملت بزرگ ما با همراهی ارتش که به دامن‏‎ ‎‏ملت برگشت بر قوای شیطانی غلبه کرد؛ و نتوانستند قوای شیطانی، حفظ آن رژیم سابق‏‎ ‎‏را بکنند؛ و نخواهند توانست که امثال آن رژیمها را برگردانند.‏

‏     امروزملت ما ودولت وارتش یکی هستند. همه باهم برای مصالح اسلام وبرای مصالح‏‎ ‎‏کشور اسلامی و باید این رژیم این ملت، این ارتش، این ژاندارمری، این شهربانی، این‏‎ ‎‏دولت و دستگاههای دولتی، نمونه باشد از برای تمام کشورها. بدانند کشورها که با‏‎ ‎‏وحدت کلمه بین دولت و ملت، ارتش و ملت، ژاندارمری و ملت، چه فوایدی عاید‏‎ ‎‏خودشان و عاید ملتشان می شود. باید دولتهایی که سرکار می آیند عبرت بگیرند از دولتی‏‎ ‎‏که اسلامی است، و از ارتشی که اسلامی است، و بدانند باید چه بکنند با ملت.‏

حفظ سلسله مراتب در قوای نظامی و انتظامی

‏     ‏‏قوای انتظامی ما امروز از ما هستند، و باید ملت از آنها پشتیبانی کند، و باید بین خود‏‎ ‎‏قوای انتظامی برادری و وحدت باشد، و باید سلسلۀ مراتب را حفظ کنند. اگر ارتش‏‎ ‎‏سلسله مراتب را حفظ نکند، گسسته خواهد شد. این خیانت است بر اسلام، و خیانت‏‎ ‎‏است بر مملکت اسلامی. باید ارتش قوی باشد؛ مطمئن به نفس باشد؛ و ان شاءالله هست و‏‎ ‎‏خواهد بود. ما و همۀ ملت پشتیبان آنها هستیم، و من دعاگوی به ملت و دعاگوی به‏‎ ‎‏ارتش و دعاگوی به همۀ اقشار دولتی و ملتی هستم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎