سخنرانی
اولویت تنظیم قانون اساسی بر همه امور
سخنرانی در جمع گروهی از کارگران (اهمیت تنظیم قانون اساسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 16 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 43

موضوع : اولویت تنظیم قانون اساسی بر همه امور

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی

سخنرانی در جمع گروهی از کارگران (اهمیت تنظیم قانون اساسی)

سخنرانی

‏زمان: 20 تیر 1358 / 16 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اولویت تنظیم قانون اساسی بر همۀ امور‏

‏حضار: گروهی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی‏

غفلت از کارهای اصلی

‏     ‏‏آقایانی برای بررسی قانون اساسی تعیین شده اند؛ الآن وقت این کار است. این کارهای‏‎ ‎‏فرعی، اگر ما الآن مشغول بشویم به آن کارها، از این کاری که اصلی است و سرنوشت‏‎ ‎‏مملکت ما به او بسته است، غفلت می کنیم. اینها را شما حالا بپیچید بگذارید کنار؛ بعد‏‎ ‎‏که آن مسائل اصلی درست شد، بعدش می آیید صحبت می کنیم.‏

‏     ‏‏[‏‏یکی از حضار: الآن اگر شوراهای کارگری تشکیل نشود، توی وزارت کار طرح سندیکاهای‏‎ ‎‏کارگری است. سندیکای کارگری هم خواست کمونیستهاست. این مسیحیها، این کارگران را زیر نفوذ‏‎ ‎‏خودشان می گیرند و سندیکا تشکیل می دهند.‏‏]‏

‎     ‎‏مع ذلک اگر شما مشغول بشوید به این مسائل فرعی، مسئلۀ اصلی را فراموش‏‎ ‎‏می کنید؛ الآن این مسئلۀ اصلی مقدّم است.‏

‏     ‏‏[‏‏یکی از حضار: الآن یک مسئلۀ دیگر مطرح است. از امام تقاضا داریم برای جلوگیری از‏‎ ‎‏برخوردهای انحرافی و ایجاد حساسیت در قشر جوانِ تحصیلکردۀ مسلمان و جلوگیری از فتنه انگیزی‏‎ ‎‏افرادی که موقعیت پس از انقلاب را درک نمی کنند، خواهشمندیم موضعگیری مناسب و روشنی در‏‎ ‎‏قبال شخصیت اسلامی مرحوم شریعتی بیان بفرمایید.‏‏]‏

بهره برداری دشمن از تفرقه

‏     ‏‏من جواب از این نمی دهم. همین مسئله، مسئلۀ ایجاد اختلاف است. همین مسئله،‏‎ ‎‏اسباب این می شود که شما یک دسته بشوید، آنها یک دسته ای بشوند، مشغول یک‏‎ ‎‏کاری بشوید، آنها هم کار خودشان را بکنند؛ همین که در تهران الآن هست، در مشهد‏‎ ‎‏هست، در اصفهان هست. مشغول هستند که شماها را با قشر روحانی به جان هم بریزند؛‏

‏و شما مشغول یک کار دیگر بشوید و آنها مشغول اصل قضیه بشوند. اصل قضیه را‏‎ ‎‏ببینید. این مسئله که آقای دکتر چطورند، یا چطوری است، این یک وقت دیگری باشد.‏‎ ‎‏هم شما غفلت دارید، هم طرف دیگر. الآن اگر شما اشتغال به این پیدا کنید، دامنه اش‏‎ ‎‏زیاد می شود در همۀ کشور؛ سر یک چیزی که هیچ واقعیتی ندارد، هیچ صحّت ندارد،‏‎ ‎‏شماها به هم می ریزید؛ غافل از اصل مسئله می شوید. آنها مشغول بهره برداری هستند،‏‎ ‎‏شما مشغول دعوا هستید.‏

آفتهای اختلاف

‏     ‏‏من آنی که به شما عرض می کنم، امروز اختلاف بین شما جوانها اسباب این می شود‏‎ ‎‏که آن مطلب اصلی که همۀ ما داریم و اساس مملکت است، توجّه بهشان نکنید؛ به یک‏‎ ‎‏چیزهای دیگری که مربوط به مملکت نیست توجّه کنید و آنها اساس را از دست شما‏‎ ‎‏بگیرند. اگر آنها اساس را گرفتند، نه شما و نه آن طرف را مجال دیگر نخواهند داد. الآن‏‎ ‎‏وقت اختلاف نیست؛ اختلاف سر هیچ! هرکس بخواهد ایجاد اختلاف بکند، توجه‏‎ ‎‏داشته باشید یا آدمی است که روی نقشه، آن هم نقشه ای که خارجیها دستش داده اند،‏‎ ‎‏عمل دارد می کند و یا آدمی است که جاهل است. شما جوانها توجه بکنید؛ دیگر امروز،‏‎ ‎‏روزی نیست که ما بریزیم به جان هم و دیگران استفاده را ببرند. این مسائل فرعی را که‏‎ ‎‏کتاب این چی دارد، کتاب این چی کرده است، اینها را حالا بگذارید، بعدها صحبت‏‎ ‎‏می شود. الآن صحبتش را نکنید؛ الآن مشغول بشوید به اینکه ‏‏[‏‏اگر‏‏]‏‏ اشکال دارید به قانون‏‎ ‎‏اساسی، بنویسید؛ طرح دارید، بنویسید؛ تا وقت نگذشته، بدهید. برای بعد هم دنبال این‏‎ ‎‏باشید یک اشخاص خوب و صحیحی پیدا بکنید، معرفی بکنید، تعیین بشوند؛ تا اقلاًّ‏‎ ‎‏قانون اساسی ـ که موافق مصلحت ملت هست، موافق مصلحت اسلام است ـ درست‏‎ ‎‏بشود. دنبالش هم آن مسائل دیگر حل بشود. بعدش اینکه کی بهتر است، کی بدتر! آن،‏‎ ‎‏وقتش وسیع است؛ الآن وقت این کار نیست؛ وقت آن کار است الآن. به هیچ کاری‏‎ ‎‏خودتان را متوجّه نکنید. به همان کاری که الآن وقتش است توجّه کنید. ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را موفّق کند.‏

‎ ‎