سخنرانی
اهمیت و شرافت شغل پاسداری
سخنرانی در جمع اعضای سپاه پاسداران سپید دشت (اهمیت شغل پاسداری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 16 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 45

موضوع : اهمیت و شرافت شغل پاسداری

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپیددشت

سخنرانی در جمع اعضای سپاه پاسداران سپید دشت (اهمیت شغل پاسداری)

سخنرانی

زمان:‏20 تیر 1358 / 16 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت و شرافت شغل پاسداری‏

‏حضار: اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "سپیددشت"‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     شما برادران پاسدار که از سپیددشت آمده اید، من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که سفیدرو باشید پیش خدا. ان شاءالله همه مان در این نهضت کاری بکنیم که‏‎ ‎‏پیش خدای تبارک و تعالی سفیدرو باشیم.‏

پاسداری از انقلاب وظیفۀ همگانی

‏     ‏‏امروز ملتفتید که هرجا یک نغمه های ضعیف البته، اما ناراحت کننده هست و‏‎ ‎‏پاسدارها بحمدالله ـ همه جا قدرت دارند، و همه جا جلوگیری می کنند از این ریشه های‏‎ ‎‏فاسدی که در صدد توطئه هستند و با هوشیاری، ما از زحمات هوشیارانۀ شماها تشکر‏‎ ‎‏می کنیم. و امیدواریم که این خدمت را که خدمت به اسلام است و خدمت به امام زمان ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ است به آخر برسانید و برسانیم و همه با هم این منزل را طی بکنیم. و‏‎ ‎‏ان شاءالله وکلایی که اشخاصی که اهل خبره هستند، خوب تعیین بشوند؛ و قانون را‏‎ ‎‏خوب، به طوری که با اسلام موافق باشد و با مصلحت مسلمین موافق باشد، بررسی بکنند‏‎ ‎‏و ان شاءالله تصویب بشود. اساس مملکت که عبارت از قانونش است درست بشود و در‏‎ ‎‏این مدت که این قانون باید تصویب بشود و بعدش رئیس جمهور تعیین بشود و مجلس‏‎ ‎‏شورا تعیین بشود، از موارد حساسی است که پاسداریش با شما آقایان است. همه باید‏‎ ‎‏پاسداری بکنیم؛ لکن یک پاسداری است که از قوّۀ جوان برمی آید؛ یک پاسداری است‏‎ ‎‏که از ماها، که با صحبت باید ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. من از خدا می خواهم که شماها ان شاءالله همان‏‎ ‎‏طوری که اسمتان پاسدار است و در این زیّ شرافتمندانه وارد هستید، پاسداران امام زمان‏

‏ـ سلام الله علیه ـ باشید و خدای تبارک و تعالی شما را حفظ کند و سعادتمند کند؛ قدرت و‏‎ ‎‏قوّت بدهد، و همه در همین راهی که نهضت باشد، در این راه بروید، و حفظ کنید این‏‎ ‎‏نهضت را، نگذارید اختلافات واقع بشود.‏

مسئولیت مهم پاسداران

‏     ‏‏پاسدارها در عین حالی که شغلشان بسیار شریف است، لکن مسئولیتشان هم زیاد‏‎ ‎‏است. مبادا یک وقتی کاری انجام داده بشود، از بعض از نادانها که اسباب این بشود که‏‎ ‎‏اصل پاسداران را مردم راجع به آنها یک چیزی بگویند. باید خود شما از اشخاصی که‏‎ ‎‏یک قدری مثلاً جوان هستند، یک قدری تند هستند، یا گاهی جهالت دارند، شماها باید‏‎ ‎‏جلوگیری کنید. نگذارید یک وقتی پاسداری مثلاً یک کار خلافی بکند، موجب بشود‏‎ ‎‏که بگویند پاسدارهای جمهوری اسلامی هم این طوری هستند، و این امر مهمی است که‏‎ ‎‏به عهدۀ خود شماست، و امیدوارم از این به بعد هم پاسداریتان یک پاسداری خالصانه و‏‎ ‎‏برای اسلام باشد و همه با هم به پیش بروید و موفَّق و مؤیَّد باشید. و امیدوارم که این‏‎ ‎‏بچه هایی که حالا آمدند برای ما شعر خواندند، اینها هم پاسداران اسلام بشوند و بعدها‏‎ ‎‏ملحق بشوند به شماها در پاسداری، و خوب تربیت بشوند و خوب درس بخوانند. خدا‏‎ ‎‏همۀ شما را ان شاءالله حفظ کند و من دعا به همه می کنم و خدمتگزار همۀ شما هستم.‏‎ ‎‏سلام بر همۀ شما، ان شاءالله موفق و مؤید باشید.‏

‎ ‎