سخنرانی
اهمیت قانون اساسی و ویژگی های اعضای مجلس خبرگان
سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو