سخنرانی
ضرورت حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 18 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 66

موضوع : ضرورت حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)

سخنرانی

‏زمان: 22 تیر 1358 / 18 شعبان 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: ضرورت حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

هدف دشمن، ایجاد اغتشاش است

‏     ‏‏در آستانۀ بررسی قانون اساسی، در آستانۀ تعیین خُبرگان برای بررسی از قانون‏‎ ‎‏اساسی، در آستانۀ تعیین سرنوشت ملت ما و سرنوشت اسلام، در آستانۀ سرنوشت‏‎ ‎‏استقلال ایران، توطئه هایی را در کار می بینم. این موقع از هروقت حساستر و سرنوشت‏‎ ‎‏ملت ما در این موقع باید تعیین شود و اساس مملکت ما باید تعیین شود، توطئه هایی در‏‎ ‎‏دست اجراست، ملت هوشیار باشد!‏

‏     حمله های مستقیماً بر بعض قوانین اسلام؛ حمله های بر من، اهانتهای به من، برای این‏‎ ‎‏است که اغتشاش ایجاد کنند.‏

‏     من به ملت ایران اخطار می کنم و تأکید می کنم که اگر چنانچه هرکس با هر عنوان در‏‎ ‎‏این موقع حساس به من اهانت کند و بخواهد تفرقه ایجاد کند، نباید در این موقع‏‎ ‎‏عکس العمل نشان دهید. در این دو روز بعض مراجعات شد که برای بعض مجلات که‏‎ ‎‏اهانت کرده اند عکس العمل نشان دهند، و من در این موقع حساس جایز نمی دانم.‏‎ ‎‏بدخواهان گمان نکنند که بتوانند صفوف فشردۀ ملت ما را با این دسیسه ها به تفرقه‏‎ ‎‏بکشند. ملت ایران باید با هوشیاری این مراحلی را که داریم طی کند. اگر فرضاً به من‏‎ ‎‏سبّ کنند یا عکس مرا بسوزانند یا به من حمله کنند، در این موقع حساس کسی حق ندارد‏‎ ‎‏عکس العمل نشان دهد. دشمن در کمین است و در توطئه. می خواهند اذهان شما را از‏‎ ‎‏طریقی که دارید و از راهی که برای نجات اسلام است و دارید طی می کنید منحرف‏

‏کنند. می خواهند نهضت را از طریق خودش منحرف کنند می خواهند شما را سرگرم کنند‏‎ ‎‏به مسائل دیگری غیر از مسائل اساسی. در این چند روز من می بینم که گروههای مختلفی‏‎ ‎‏می آیند و شکایات مختلفی دارند، این را من، مِن باب اتفاق نمی دانم. اهانت به بعض‏‎ ‎‏احکام اسلام و اهانت به من و شکایت متعدد از اموری که در کشور می گذرد مِن باب‏‎ ‎‏اتفاق نیست، نقشه است، توطئه است. نقشه برای اینکه شما را از راه مستقیمی که دارید،‏‎ ‎‏از این نهضتی که دارید، منحرف کنند، و به امور دیگر غیر از این امر مهم منصرف کنند.‏‎ ‎‏ملت ایران باید با هوشیاری این توطئه ها را خنثی کنند. در این روزها اجتماعاتی می شود.‏‎ ‎‏از طرق مختلفه می خواهند ایجاد نفاق کنند؛ ایجاد هیاهو کنند. ملت باید با کمال‏‎ ‎‏خونسردی این توطئه ها را و این شیطنتها را خنثی کند. اگر شما سرگرم کارهای دیگر‏‎ ‎‏بشوید، اگر راجع به مسائل جزئی، راجع به مسائل تفرقه افکن، توجه کنید از مسائل‏‎ ‎‏اصلی باز می مانید.‏

مسئلۀ اصلی؛ بررسی قانون اساسی و تعیین خبرگان

‏     ‏‏مسئلۀ اصلی ما طی کردن این راه است: تعیین خبرگان است؛ بررسی قانون اساسی‏‎ ‎‏است، و بعد از این قدم، قدمهای دیگر. باید در هر قدمی همان مطلب را توجه به آن‏‎ ‎‏کرد، ولو شیاطین می خواهند شما را به واسطۀ احساسی که از بعض امور دارید، شما را‏‎ ‎‏متوجه به مسائل دیگر بکنند، و ایجاد اختلاف بین شما بکنند، توجه به این کارها نداشته‏‎ ‎‏باشید. تمام توجه شما به بررسی از قانون اساسی باشد. و هر اشکالی که در قانون اساسی‏‎ ‎‏دارید طرح کنید، و به مجلس سنا بفرستید. و بعد هم نمایندگان خودتان را تعیین کنید،‏‎ ‎‏خُبرگان را تعیین کنید، تا بررسی کنند از قانون اساسی.‏

ویژگیهای نمایندگان مجلس خبرگان

‏     ‏‏من توصیه می کنم که خبرگان خودتان را اشخاص متدین، اشخاص عالِم، علمای‏‎ ‎‏بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط‏‎ ‎‏مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص‏

‏معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطنخواه، اشخاص اسلامخواه، این اشخاص را تعیین‏‎ ‎‏کنید برای تعیین سرنوشت خودتان. امروز سرنوشت شما در دست خود شماست.‏

‏     امروز هر تشنج و هر اختلاف کلمه، برای هر چیز که باشد، برخلاف مسیر نهضت و‏‎ ‎‏انقلاب است، از آن احتراز کنید. بی جهت نیست که در یک همچو موقع حساس‏‎ ‎‏شیاطین دست به هم داده اند تا اختلاف ایجاد کنند، بیخود نیست که در بعض مجلات‏‎ ‎‏اهانت به اسلام می کنند.‏

حفظ خونسردی در برابر تحریکات دشمنان

‏     ‏‏در این موقع نباید از خونسردی خودتان غفلت کنید. خونسرد باشید. ترتیب اثر به این‏‎ ‎‏حرف شیاطین ندهید. ان شاءالله در موقع خودش ملت، سرنوشت این اشخاصی که‏‎ ‎‏توطئه گرند تعیین خواهد کرد. شیاطین بدانند که در این موقع ملت ما آرام است، هرچه‏‎ ‎‏فحش بدهید ملت خونسردی خودش را حفظ می کند، و باید حفظ کند. هرچه اهانت به‏‎ ‎‏اسلام بکنید، در این موقع حساس باید ملت خونسردی خودش را حفظ کند، و هیچ‏‎ ‎‏ترتیب اثر ندهد.‏

‏     من از قشرهای مختلفی که در این هوای گرم، در این مکان ضَیِّق، با این فشار و با این‏‎ ‎‏زحمت، مجتمع شده اند تشکر می کنم و از خداوند تعالی سلامت و سعادت همۀ شما را‏‎ ‎‏خواستارم. خداوند همۀ شما را به سعادت ابدی برساند. خداوند دست شیاطین را از این‏‎ ‎‏مملکت قطع بکند. خداوند توطئه ها را خنثی بکند.‏

‎ ‎