سخنرانی
اغتشاش و اختلاف، توطئه ای است برای جلوگیری از اجرای احکام اسلامی
سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 21 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 110

موضوع : اغتشاش و اختلاف، توطئه ای است برای جلوگیری از اجرای احکام اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت خطبا و مردم عرب زبان خوزستان

سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 25 تیر 1358 / 21 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اغتشاش و اختلاف، توطئه ای است برای جلوگیری از اجرای احکام اسلامی‏

‏حضار: هیأت خطبا و مردم عرب زبان خوزستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم توجه بیشتر عربها به اسلام

‏     ‏‏من اولاً از اینکه آقایان در این محل گرم، توی آفتاب، خانۀ کوچک، مجتمع‏‎ ‎‏هستید معذرت می خواهم.و باید کلماتم را کوتاه کنم که آقایان در زحمت نباشند. و از‏‎ ‎‏همه تشکر می کنم که از راه دور آمدند و با من ملاقات کردند، و ما درد دل خودمان را‏‎ ‎‏به آنها بگوییم، و آنها هم مطالبی که دارند با ما در میان بگذارند. شما اولی به اسلام‏‎ ‎‏هستید از دیگران. شما عرب هستید، و اسلام از عرب است و پیغمبر اسلام عرب است،‏‎ ‎‏بنابراین عرب نسبت به اسلام بیشتر باید توجه داشته باشد، چون اسلام از خود اوست و‏‎ ‎‏دیگران دنباله.‏

‏     امروز روزی است که سرنوشت اسلام، سرنوشت مملکت اسلامی، باید با دست‏‎ ‎‏توانای ملت، مِن غیر فرقٍ بین طوایف مختلفه، این سرنوشت تحقق پیدا بکند. امروز‏‎ ‎‏روزی است که حساسترین اوقات است برای مملکت ما. از یک طرف، مشغول بررسی‏‎ ‎‏قانون اساسی باید بشوند؛ و وکلای بلاد، اهل خبره تعیین بشوند، و مطالعه کنند قانون‏‎ ‎‏اساسی را که اساس مملکت و سرنوشت اسلام و مملکت در آن است. و از یک طرف،‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید که در همه جا توطئه هایی در کار است که نگذارند این اساس و پایه‏‎ ‎‏درست متحقق بشود.‏

هدف از اغتشاشها

‏     ‏‏در هرجای از بلاد به وجهی ایجاد اختلاف می کنند، و بالخصوص در این چند روز و‏

‏چند هفته ای که مسئلۀ قانون اساسی در پیش آمده است، و مخالفین اسلام و مخالفین‏‎ ‎‏شما خوف این را دارند که قانون اساسی طوری تنظیم بشود و تصویب بشود که دست‏‎ ‎‏آنها برای همیشه کوتاه بشود. اینها در فکر افتاده اند که اذهان ملت را، اذهان مؤمنین را،‏‎ ‎‏اذهان خطبای معظم را، اذهان علمای اعلام را، اذهان سایر قشرها را، از این مسیر‏‎ ‎‏مستقیمی که باید حرکت کرد و منتهی شد به تصویب قانون اساسی منحرف کنند به‏‎ ‎‏مسائل دیگر. این شلوغیهایی که الآن در کردستان هست، در خوزستان هست، و این‏‎ ‎‏اختلافاتی که در همۀ جاهای مملکت هست، و این توطئه هایی که برای ایجاد یک‏‎ ‎‏خلاف، برای هیاهو بپا کردن هست، معلوم نیست که مِن باب اتفاق همین طور شده باشد.‏‎ ‎‏این یک نقشه ای است از آنهایی که می خواهند قانون اساسی اسلامی نباشد. هم قشرهای‏‎ ‎‏خارج و قدرتهای خارج از اسلام می ترسند؛ و هم قشرهای منحرف داخل می ترسند.‏‎ ‎‏الآن خوف آنها این است که اگر قانون اساسی آنطوری که اسلام می خواهد، آنطوری که‏‎ ‎‏برنامۀ قرآن کریم است، اسلام است، تصویب بشود، و دنبالش همین ملت، که اکثریت‏‎ ‎‏تام دارند و همین ملت که در رفراندم آنطور پیروز شدند که در دنیا سابقه نداشت، اینها‏‎ ‎‏خوف این را دارند که قانون اساسی را خبرگانی که شما ملت تعیین می کنید آنها بررسی‏‎ ‎‏کنند، یک قانون اساسی اسلامی باشد، و بعد هم که به رفراندم ملت گذاشته می شود‏‎ ‎‏می دانند که اکثریت با ملت است، خوف این را دارند که این مراحل طی بشود و دست‏‎ ‎‏خودشان و اربابهایشان از مخازن و از منافع ملت ما کوتاه بشود. از این جهت، ملاحظه‏‎ ‎‏کردید که در رفراندم، بعضی از همینهایی که مخالف با اساس هستند تحریم کردند؛ و‏‎ ‎‏بعضی از همینهایی که مخالف با اسلام هستند بعضی از صندوقها را سوزاندند؛ یا با‏‎ ‎‏اسلحه جلو گرفتند از اینکه رأی بدهند. با همۀ وصف، ملت اسلام و ملت ما یک رأی‏‎ ‎‏صد، الاّ یک یا دو، داد؛ و همۀ گروهها یک از صد یا یک و نیم از صد رأی داشتند. اینها‏‎ ‎‏الآن احساس شکست در خودشان کرده اند. و در این احساس شکست دست و پا‏‎ ‎‏می زنند که جدا کنند گروهها را از گروه؛ پخش کنند بین مردم که کُردها علی_' حده اند،‏‎ ‎‏عربها علی_' حده اند، بلوچها علی_' حده اند، فارسها علی_' حده اند، ترکها علی_' حده اند؛ و اینها‏

‏را گروه گروه کنند. در صورتی که اسلام برای هیچ کس امتیازی قائل نیست، الاّ برای‏‎ ‎‏آنکه به طریقۀ اسلام رفتار کند و متقی باشد.‏

تلاش مردمی برای شکست توطئه ها

‏     ‏‏شما برادرها! که از راه دور آمده اید اینجا، و الآن هم در رنج هستید توی این آفتاب‏‎ ‎‏گرم و سوزان، توجه تان را باید معطوف کنید به اینکه مبادا این اشخاص مفسده جو و‏‎ ‎‏توطئه گر که می خواهند جدایی بیندازند ما بین عرب و عجم، ما بین کُرد و تُرک و عرب،‏‎ ‎‏و سایر چیزها، نبادا موفق بشوند به اینها. حیله های اینها را خنثی کنید. وقتی بنا شد که همۀ‏‎ ‎‏خطبای عرب و عجم در منابر گفتند ما همه برادر هستیم و همه اهل قرآن هستیم و همه‏‎ ‎‏اهل اسلام هستیم، دیگر حرفی باقی نمی ماند که اینها توطئه بکنند و بخواهند که این‏‎ ‎‏قانون اساسی، تأسیس آن درست نشود. باید دقت کنید، توجه کنید به اینکه در یک‏‎ ‎‏همچو موقعی همۀ اذهانتان متوجه به این باشد که قانون اساسی درست از کار درآید و‏‎ ‎‏اسلامی باشد. سرنوشت همۀ ما بر قانون اساسی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و بعد هم مجلس خبرگان؛ و بعد‏‎ ‎‏هم مجلس شورا، که ملی باشد؛ مثل سابق نباشد که تحت فرمان دیگران باشد.‏

‏     بنابراین، آن چیزی را که من از شماها خواهش می کنم این است که گوش به حرف‏‎ ‎‏اینهایی که الآن می خواهند تفرقه بیندازند ندهید، توجهتان به مقصد باشد، توجهتان به‏‎ ‎‏پیشرفت اسلام باشد. همۀ قشرهای ملت، الاّ نادری که انحراف از اسلام دارند، با شما و با‏‎ ‎‏هم هستید. همه باید دست برادری به هم بدهید و این توطئه ها را خنثی کنید.‏

ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان

‏     ‏‏و اشخاص خبره ای که می خواهید بفرستید به ملاحظه و بررسی قانون اساسی، که‏‎ ‎‏اساس را درست کنند، اشخاص با اوصافی که اسلام باشد؛ مسْلم باشد؛ معتقد باشد به‏‎ ‎‏مذهب؛ معتقد باشد به طریقۀ ما؛ و انحراف راست و چپی نداشته باشد؛ انحرافات دیگر‏‎ ‎‏نداشته باشد؛ امین باشد؛ اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. یک همچو‏‎ ‎‏اشخاصی را تعیین کنید و بفرستید، تا اینکه قانون اساسی شما را مطالعه کنند، و یک قانون‏

‏اساسی مطابق اسلام بررسی شده و مطابق اسلام عرضه کنند. اختلافاتْ امروز بسیار مضرّ‏‎ ‎‏است، از همۀ اوقات ضرر اختلافات الآن بیشتر است. اگر یک اشخاصی پیدا شدند و‏‎ ‎‏خواستند به تبلیغات سوئشان اختلافی بین شما برادرها ایجاد کنند، بین برادرهای عرب و‏‎ ‎‏عجم، بین برادرهای کُرد و غیر کُرد، تُرک و غیر تُرک، بدانید که توطئه است، و‏‎ ‎‏می خواهند همه تان را منحرف کنند از آن اساس، و خدای نخواسته قانون اساسی ما را به‏‎ ‎‏طور انحرافی درست بکنند.‏

‏     ان شاءالله خداوند همۀ شما را موفق کند. و ثانیاً از همۀ شما تشکر می کنم که در اینجا‏‎ ‎‏هستید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎