سخنرانی
عنایات الهی در پیروزی نهضت
سخنرانی در جمع پاسداران مهدیۀ تهران (عنایت الهی در پیروزی نهضت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 22 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 125

موضوع : عنایات الهی در پیروزی نهضت

زبان اثر : فارسی

حضار : پاسداران مهدیه تهران

سخنرانی در جمع پاسداران مهدیۀ تهران (عنایت الهی در پیروزی نهضت)

سخنرانی

‏زمان: 26 تیر 1358 / 22 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عنایات الهی در پیروزی نهضت‏

‏حضار: پاسداران مهدیۀ تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وظیفۀ ما در قبال عنایات الهی

‏     ‏‏در این آیۀ شریفه ای که آقا خواندند،‏‎[1]‎‏ یک جهت مربوط به ذات مقدس حق تعالی‏‎ ‎‏بود که تحقق پیدا کرد؛ یک جهت هم مربوط به ماست. آنکه مربوط به قدرت الهی بود‏‎ ‎‏تبدیل کرد خوفهای ما را به ایمنی. قبلاً ما از قوای انتظامی، ملت ما از سازمان امنیت، از‏‎ ‎‏شهرداری، از شهربانی، از همۀ اینها، از دستگاه ظلم، خوف داشتیم. خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی تبدیل کرد این خوف را به ایمنی. و الآن ما با کمال امانت و ایمنی در اینجا‏‎ ‎‏نشسته ایم. یک جهت هم مربوط به ماست: ‏یَعبُدُونَنی لاَ یُشرِکُونَ بِی شَیئاً‏. ما باید چه کنیم؟‏‎ ‎‏عبادت خدا، و کسی را شریک با او قرار ندادن. نه قدرتها را ما شریک قرار بدهیم؛ و نه‏‎ ‎‏نَفْس اماره را؛ و نه شیاطین را. همه چیز را از او بدانیم؛ و همۀ قدرتها را قدرت او بدانیم.‏‎ ‎‏کسی را ما صاحب قدرت ندانیم الاّ او؛ این پیروزی را از او بدانیم. ما چیزی نداشتیم،‏‎ ‎‏قدرتی نداشتیم، تشکیلاتی نداشتیم، مردم متفرقی بودیم، هر کسی مشغول به کار خود و‏‎ ‎‏حال خود، و همه گرفتار دست جبارها. آنکه ما را مجتمع کرد، آنکه همۀ دلهای ما را‏

‏یک جهت کرد، آنکه همۀ مقاصد مختلفۀ ما را در یک مقصد خلاصه کرد، آن ذات‏‎ ‎‏مقدس حق تعالی بود. هیچ بشری نمی تواند یک همچو نهضتی ایجاد کند، نهضتی که‏‎ ‎‏اغراض مختلفه، گروههای مختلف، مقصدهای مختلف، مکانهای دور از هم، افراد‏‎ ‎‏متشتّت، اینها همه برگشت به یک جامعۀ واحد. یک روز ما جوامع متعدد بودیم، هر‏‎ ‎‏فرد برای خودش علی_' حده بود؛ فکر هر فرد غیر فکر دیگری بود. آن قدرت خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی بود که تمام افکار را متوجه کرد به یک فکر؛ تمام مقاصد را خلاصه کرد‏‎ ‎‏در یک مقصد. یک اشخاصی که باید بگوییم قطره هایی بودند، مثل قطرات باران بودند‏‎ ‎‏و از هیچ قطره ای کاری برنمی آمد، اینها را متبدل کرد به یک سیل بنیان کن. سیلی که در‏‎ ‎‏مقابل توپها و تانکها، و قدرتهای بزرگ، با عالَم، نه فقط قدرت شیطانی رژیم؛ همۀ‏‎ ‎‏قدرتها دنبال او بودند. بعضیها تصریح می کردند مثل امریکا، انگلستان و بعضیها هم‏‎ ‎‏بودند، ولو تصریح نمی کردند، نه فقط قدرتهای خارج از حیطۀ اسلام؛ قدرتهای اسلامی‏‎ ‎‏هم، حکومتهای اسلامی هم همه با هم متفق الکلمه پشتیبانی می کردند. از آن طرف،‏‎ ‎‏قدرت داخلی او آن طور بود و از آن طرف، قدرتهای بزرگ و کوچک خارجی‏‎ ‎‏پشتیبانی می کردند. ما می توانستیم در مقابل قدرتی که عالَم مجتمع شده بود با هم، ما‏‎ ‎‏می توانستیم کاری بکنیم؟ ما که نمی توانیم یک محله را با هم مجتمع کنیم، ما که‏‎ ‎‏نمی توانیم چند نفر افراد را با هم در یک راه ببریم، ما می توانیم یک ملتی را از مرکز تا‏‎ ‎‏حدود، و از بچه تا پیرمرد، و از مُلاّ تا غیرملاّ و جاهل، کسی غیر خدا می توانست اینها را‏‎ ‎‏در یک جا مجتمع کند؟ ‏یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِکُونَ بیشَیْئاً.

محاسبات غلط مادیگرایانه

‏     ‏‏هیچ خیال نکنید که کسی بتواند یک همچو معجزه ای را ایجاد کند. معجزه ای که‏‎ ‎‏همۀ دستگاهها و متفکرین حرفهایی را که می گفتند، طرحهایی را که می دادند، همه خنثی‏‎ ‎‏شد؛ همه تصدیق کردند که این غیر آن مسائلی بود که ما طرح می کردیم. آنهایی که طرح‏‎ ‎‏مسائل می کردند برای حفظ قدرتشان در اینجا حسابهایشان غلط درآمد. آنها حساب‏

‏مادیت را می کردند، روی حساب مادی درست می گفتند. روی حساب طبیعیِ کسی که‏‎ ‎‏جز طبیعت را نبیند معلوم بود که روی طبیعت، ما باید نتوانیم یک قدم برداریم؛ شکست‏‎ ‎‏بخوریم. آنها حساب معنویات را نمی کردند. آنها غافل بودند از آن قدرتی که با ارادۀ‏‎ ‎‏خودش یک ملت را متبدل می کند. یک ملتی که از یک پاسبان می ترسید متبدل می کند‏‎ ‎‏به یک ملتی که از تانک و توپ نترسد، نه بزرگها، بچه ها! یکی از دوستان من برای من‏‎ ‎‏نقل کرد که من شاهد بودم که یک پسر بچۀ دوازده، سیزده ساله سوار بر یک‏‎ ‎‏موتورسیکلت یا یک دوچرخه بود و با همین حمله کرد به تانک! ولو زیر تانک رفت‏‎ ‎‏لکن یک همچو روحیه ای پیدا شده بود. این خوفی که بیش از پنجاه سال بر این ملت‏‎ ‎‏سایه افکنده بود چطور در ظرف یکی، دو سال ـ البته از عمر نهضت از اول تا آخرش‏‎ ‎‏پانزده سال بیشتر می گذرد؛ لکن آنکه نهضت بود قریب دو سال است. چطور امکان‏‎ ‎‏داشت آن کسی که، آن ملتی که پنجاه سال خائف بود، اگر اسم «سازمان امنیت» را‏‎ ‎‏می شنید می لرزید، همچو متبدل شد که ریخت در خیابانها و فریاد زد «مرگ بر شاه» از‏‎ ‎‏هیچ چیز نترسید. چطور یک ملت متبدل شد به جوانهایش، به یک اشخاصی که آرزوی‏‎ ‎‏شهادت می کردند؟ الآن هم باز با اینکه ان شاءالله دیگر مبارزه تمام شده، الآن هم باز‏‎ ‎‏بعضیها می آیند در همین اتاق ـ یک شخصی همین دو روز ‏‏[‏‏پیش‏‎ ‎‏]‏‏آمد ـ تعقیب اینکه‏‎ ‎‏شما دعا کن من شهید بشوم، حتی تا دم در باز تعقیب کرده بود. من می گفتم که خداوند به‏‎ ‎‏تو ثواب شهدا را بدهد و او اصرار می کرد که شما دعا کن من شهید بشوم. این تبدل‏‎ ‎‏روحی را کی می تواند ایجاد کند؟ کی می تواند تصرف کند در ارواح مردم؟ کی مُقلِّب‏‎ ‎‏القلوب است؟‏

پیروزی و استمرار انقلاب در گرو توجه به خدا، برادری و وحدت

‏     ‏‏توجه به خدا داشته باشید و هیچ در مقابل خدا کسی را شریک قرار ندهید. نه در‏‎ ‎‏عبادت تنها، در همه چیز؛ نه عبادت تنها. همین فریادهایی که می شنوید فریاد خداست؛‏‎ ‎‏قدرت خداست. این نهضت را خدا پیش برده؛ والاّ به حسب موازین طبیعی ما چهار تا‏

‏معمّم بودیم و یک عده هم بازاری که شغلشان کسب و کار بود و تمام قوا هم دست آنها‏‎ ‎‏بود. این خدا بود که وقتی که این نهضت پیدا شد، هی فوج فوج از آنها را برگرداند به این‏‎ ‎‏طرف، منصرفشان کرد از اینکه آن قوای شیطانی شان را استعمال کنند، والاّ اگر صد تا از‏‎ ‎‏این طیاره ها که از امریکا خریده بودند می آمدند بالای سرِ ما و بالای سرِ شما و بمباران‏‎ ‎‏می کردند، ما قدرت نداشتیم، اما خداوند آنها را از این هم منصرف کرد. ایجاد خوفی‏‎ ‎‏در آنها کرد که دست و پایشان را بست راجع به این. از باطن خودشان از هم پاشید؛ خود‏‎ ‎‏قوایشان رو آورد به مردم، پایینیها دیگر از بالاییها اطاعت نکردند. اینکه فرار کرد عادی‏‎ ‎‏نبود، به هم خورده بود، دیگر پایینیها از بالاییها نمی شنوند؛ قدرت فرمانفرمایی از هم‏‎ ‎‏پاشیده شده بود. همه اش از خداست، خدا را در این امور ببینید. خدا ظاهرتر از این‏‎ ‎‏آفتاب است. از این به بعد هم اگر ما حفظ کنیم این توجهمان را به خدا، اگر حفظ کنیم‏‎ ‎‏این برادری و وحدت را، از این به بعد هم پیش می بریم؛ تا آخر هم پیش می بریم.‏

‏     دعا کنید که ما غفلت نکنیم از خدای تبارک و تعالی، غفلت نکنیم از اسلام، نرویم‏‎ ‎‏سراغ آن چیزهایی که خودمان به آن احتیاج داریم؛ اینها می گذرد. نرویم سراغ اینکه‏‎ ‎‏کارم چطور و مسجدم چطور و محرابم چطور و خانه ام چطور، اینها یک چیزهایی‏‎ ‎‏است که عبور می کند و می گذرد؛ آنکه باقی است معنویات انسان است.‏

‏     خداوند ان شاءالله این امان را هیچ وقت از ما به خوف مبدّل نفرماید. خداوند‏‎ ‎‏ان شاءالله ما را اهل عبادت و اهل اینکه کسی را شریک خدا در هیچ چیز ندانیم قرار‏‎ ‎‏بدهد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - آیه ای که قبل از سخنان امام خوانده شد، آیۀ 55 از سورۀ نور بود:«وَعَدَاللّه ُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الاَْرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْناً یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِکُونَ بی شیئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» و خدا به کسانی از شما مؤمنان در زمین خلافت دهد چنانکه امتهای صالح پیامبران سلف، جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت، دین پسندیدۀ آنان را بر همۀ ادیان تمکن و تسلط عطا کند، و بر همۀ مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان، ایمنی کامل دهد، که مرا به یگانگی بی هیچ شائبۀ شرک و ریا پرستش کنید و بعد از آن، هر که کافر شود بحقیقت همان فاسقان تبهکارند.