سخنرانی
رمز پیروزی، وحدت و اسلام خواهی
سخنرانی در جمع بانوان دانشجوی اصفهان (رمز پیروزی، وحدت و اسلام خواهی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 22 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 131

موضوع : رمز پیروزی، وحدت و اسلام خواهی

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان دانشجوی «مکتب معصومه» اصفهان ـ پرسنل سپاه پاسداران شهرضا

سخنرانی در جمع بانوان دانشجوی اصفهان (رمز پیروزی، وحدت و اسلام خواهی)

سخنرانی

‏زمان: 26 تیر 1358 / 22 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی‏

‏حضار: بانوان دانشجوی «مکتب معصومه» اصفهان ـ پرسنل سپاه پاسداران شهرضا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اعتصام به حبل الله

‏     ‏‏دستور همان است که آیۀ شریفه را که این خواهر خواندند، فرمود: ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ‎ ‎جَمِیعاً ولاَ تَفَرَّقُوا.‎[1]‎‏ در آیه فقط امر به اجتماع نیست، تمام دستورهای مردم عادی و‏‎ ‎‏رژیمهای غیر الهی این است که همه با هم باشید فقط دستور به اجتماع است. لکن دستور‏‎ ‎‏خدا دستور ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‏ است. اینکه مهم است این است که تنها این نباشد که همه با‏‎ ‎‏هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید؛ امر این است که همه با هم اعتصام به‏‎ ‎‏«حبل الله » بکنید. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد. انبیا‏‎ ‎‏نیامده اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند، انبیا آمده اند که همه را در راه حق‏‎ ‎‏مجتمع کنند؛ یعنی ـ این راهی که ـ راهی است که از طبیعت شروع می شود تا ماورا‏‏ء‏‎ ‎‏الطبیعة، و تا آنجا که ماها نمی توانیم الآن بفهمیم. اگر همه با هم مجتمع بشوند و این راه‏‎ ‎‏را بروند، دسته جمعی این راه را بروند، این ادارۀ امور دنیا را می کند و ادارۀ امور‏‎ ‎‏آخرت را، هردو.‏

رمز پیروزی ملت، اسلامخواهی و وحدت

‏     ‏‏شما دیدید که در این اجتماعاتی که این اخیراً کردید، همه با هم مجتمع شدید، آنکه‏‎ ‎‏واقع رمز بوده از برای پیروزی شما همان جهت الهیت مسئله بود.یعنی همۀ اهالی ایران‏‎ ‎‏توجه به این داشتند که ما اسلام را می خواهیم؛ این «اعتصام به حبل الله » بود، اسلام‏

‏«حبل الله » است. اینهمه با هم یک راه را بروند و آن هم راه خدا، این پیروزی را به ما‏‎ ‎‏هدیه کرد، پس آنکه ما را در مقابل قدرتهای بزرگی که در داخل و خارج بود، یعنی‏‎ ‎‏قدرت بزرگی که شاه سابق داشت و دنبالش هم همۀ قدرتهای ممالک دیگر بی استثنا‏‎ ‎‏تقریباً ـ تقریباً تمام ممالک عربی با او موافق بودند، ابرقدرتها هم همه شان، خودش ذو‏‎ ‎‏قدرت؛ دارای قدرت شیطانی بود، همۀ قدرتهایی هم که در عالَم بود، یعنی اینهایی که‏‎ ‎‏می توانست مربوط باشد به طرفهای ما ـ همۀ اینها هم با او موافق بودند؛ و می خواستند‏‎ ‎‏نگهش دارند، در عین حال نتوانستند نگهش دارند. شما هیچ نداشتید، اصلاً اسلحه ای‏‎ ‎‏دست شما نبود، الآن چهار تا تفنگ یا چند تا تفنگ که می بینید، اینها غنیمتی است که‏‎ ‎‏بعد از شکست دادن آنها به دست شما آمده است. قبل از آن، دست شما چیزی نبود ...‏‎ ‎‏بودید شما، و آنها مجهز بودند به همۀ جهازات شیطانی، همه چیز داشتند، در عین حالی‏‎ ‎‏که آنها همه چیز داشتند و شما هیچ نداشتید، مغلوب کردید آنها را. همه می خواستند‏‎ ‎‏بماند او. و بعد از رفتن او هم می خواستند که باز رژیم باقی باشد و شورای سلطنتی باشد،‏‎ ‎‏و نشد، نتوانستند. این یک قدرت الهی بود؛ نه قدرت من و شما. این برای همان بود که‏‎ ‎‏همۀ اجتماع، اعتصام به حق کرده بودند؛ یعنی به این اسلام که بین مردم و خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی مثل یک ریسمانی تصور شده. همه معتصم شده بودند به او؛ همه توجه پیدا‏‎ ‎‏کرده بودند به اسلام. این اسباب این شد که ما پیروز شدیم. حالا باید همین را نگهش‏‎ ‎‏داریم. اگر بخواهید این مملکت، این کشور، به سعادت برسد، پیروزی شما به آخر‏‎ ‎‏برسد، بین راه نمانیم و یا خدای نخواسته ما را در بین راه از مقصد برگردانند، اگر‏‎ ‎‏بخواهید ـ و می خواهید البته ـ که این کشور ما تا آخر دیگر مستقل باشد، شما تا آخر‏‎ ‎‏آزاد باشید و منافع کشور ما دست دیگران نباشد و راه ما راه سعادت باشد، همین معنایی‏‎ ‎‏که اعتصام به اسلام، که حبل الله است؛ و متفرق نشدن از هم؛ همه با هم در اسلام‏‎ ‎‏مجتمع؛ در این راه مجتمع؛ و تفرقه بینمان نباشد.‏

رعب الهی در دل دشمنان ملت

‏     ‏‏الآن این اشخاصی که در بین ملت افتادند و تخم تفرقه دارند می پاشند، با قلمهایشان،‏

‏با نطقهایشان، با اجتماعاتشان، اینها جنود شیطان هستند. و شما، که ان شاءالله «جنودالله »‏‎ ‎‏هستید، حسب این امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است که ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‏، به‏‎ ‎‏حسب آن نهیی که فرموده است. که ‏لاتَفَرَّقُوا‏، همین یک امر و نهی الهی را اگر عمل‏‎ ‎‏بکنید، تمام سعادتتان تأمین می شود. و تا حالا هم برای همین بوده است که همۀ شما‏‎ ‎‏توجه به خدا داشتید، همه با ذکر «الله اکبر» جلو رفتید و همه چیزها را خنثی کردید. یعنی‏‎ ‎‏یکی از اموری که ‏‏[‏‏باعث‏‏]‏‏ ـ شد ـ انصراف پیدا کردند از اینکه شما را بکوبند، نه اینکه‏‎ ‎‏نمی توانستند ـ همۀ وسایل بمباران ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ داشتند که طیاره ها را راه بیندازند همۀ شهرهای‏‎ ‎‏ایران را بمباران کنند ـ یک رعبی در دلشان خدا القا کرد که از این کار منصرف شدند؛‏‎ ‎‏منحرف شدند؛ نکردند. و این هم یکی از چیزهایی بود که خدا این رعب را در دل آنها‏‎ ‎‏انداخت و این رعب را در دلشان انداخت که وقتی شما جمعیت «الله اکبر» گفتید، همۀ‏‎ ‎‏قشرهایی که مربوط به او بود مربوط به شما شد، هی از آنها منفصل شدند به شما متصل‏‎ ‎‏شدند. از ارتش، از اداری، و از همۀ اینهایی که مربوط به آنها به خیالشان بود، همۀ اینها‏‎ ‎‏برای خاطر اینکه این راه، راه خدا بود و اعتصام به «حبل الله » بود، همۀ اینها متصل شدند‏‎ ‎‏به شما و این راه را تا اینجا طی کردید و از اینجا به بعد هم باید طی بکنید با همین جهت.‏‎ ‎‏این حربه، حربۀ بزرگ را ـ که اعتصام به «حبل الله » و متفرق نشدن است ـ حفظ کنید این‏‎ ‎‏وحدت را. حفظ کنید این اعتصام به «حبل الله » و اعتصام به اسلام را، اسلام برای شما‏‎ ‎‏همه چیز هست. سعادت دنیا، سعادت آخرت، اسلام همه چیز است برای شما.‏

قانون اساسی و انتخابات خبرگان

‏     ‏‏و کوشش کنید که ان شاءالله این قانون اساسی درست تدوین بشود، و کوشش کنید که‏‎ ‎‏اشخاص مؤمن، صحیح، از علمای بزرگ انتخاب کنید تا قانون اساسی را آنطوری که‏‎ ‎‏اسلام می خواهد تدوین کنند؛ و تصویب کنند بعد هم خودتان ان شاءالله تصویب کنید و‏‎ ‎‏یک مملکت اسلامی آنطوری که همه می خواهیم؛ مملکتی که هر جایش بروید بوی‏‎ ‎‏اسلام بدهد. خداوند همه تان را تأیید کند و موفق بدارد.‏

‎ ‎

  • - بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».