سخنرانی
استقرار حکومت اسلامی و آرمان های آن
سخنرانی در جمع کارکنان روشندل ادارات تهران (آرمان های حکومت اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 24 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 147

موضوع : استقرار حکومت اسلامی و آرمان های آن

زبان اثر : فارسی

حضار : کارکنان روشندل سازمان ها و ادارات تهران

سخنرانی در جمع کارکنان روشندل ادارات تهران (آرمان های حکومت اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 28 تیر 1358 / 24 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: استقرار حکومت اسلامی و آرمانهای آن‏

‏حضار: کارکنان روشندل سازمانها و ادارات تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انقلاب و اصلاح امور

‏     ‏‏البته می دانید که بعد از هر انقلابی یک مشکلات زیادی برای کشور و برای دولتها‏‎ ‎‏پیش می آید، این اجتناب ناپذیر است. هیچ نمی شود تصور کرد که انقلابی حاصل شود و‏‎ ‎‏یک رژیم 2500 ساله با همۀ قدرتی که داشت شکسته بشود، از بین برود و آرام باشد و‏‎ ‎‏در مملکت همه چیز به جای خودش باشد و همۀ چیزها زود اصلاح بشود، همه حوائج‏‎ ‎‏برآورده بشود. اینها یک اموری است که هیچ امکان ندارد برای یک انقلابی. بعضی از‏‎ ‎‏انقلابهایی که در حدود شصت سال پیش از این شده است الآن هم با مشکلات روبرو‏‎ ‎‏هستند. و من گمانم این است که انقلاب ما بهترین انقلابی بوده است که با ضایعات کم،‏‎ ‎‏نتایج زیادی از آن تا کنون برداشتیم و امیدواریم که بعد از این هم برداشته بشود. و‏‎ ‎‏نکته اش هم این بوده است که انقلابهای دیگر، انقلابهای یک رژیمی بر یک رژیمی،‏‎ ‎‏یک رژیم مشابه رژیم بوده؛ و انقلاب ما انقلاب اسلامی است، چون متکی بر اسلام‏‎ ‎‏است از این جهت است که بعد از انقلاب آشفتگیها یک مقداری از طرف منحرفین‏‎ ‎‏هست، از طرف خود مسلمین انحرافات کم است یا نیست. لکن روی هم رفته باید یک‏‎ ‎‏قدری با مشکلات ساخت.‏

ضرورت رسیدگی به مسائل اساسی کشور

‏     ‏‏شمایی که پنجاه و چند سال از وقتی که توجه به دنیا کردید، از وقتی که به اندازه رشد‏‎ ‎‏رسیدید، دیدید که همیشه در مشکلات بودید و همیشه تحت فشار و اختناق و همه‏‎ ‎‏نابسامانی ها بوده، حالا پنج ماه است تقریباً از عمر این رژیم ثانی، این رژیم تازۀ‏

‏اسلامی، جمهوری اسلامی، می گذرد. ما الآن آن اصول مسائل را باز درست نکردیم.‏‎ ‎‏خوب، اصولِ مسائلْ قانون اساسی است که باید تصویب بشود؛ مجلس شوراست که باید‏‎ ‎‏انتخاب بشود؛ رئیس جمهور است که باید تعیین بشود، تا این حکومت انتقالی یک‏‎ ‎‏حکومت استقراری دنبالش باشد. این مشکلات من هم می دانم هست، هم برای شما و‏‎ ‎‏هم برای همۀ قشرهای ملت. همچو نیست که شما خیال کنید که برای شما یک مشکلاتی‏‎ ‎‏باشد برای دیگران نباشد، مشکلات برای همه است و من امیدوارم که اگر آن طوری که‏‎ ‎‏ما می خواهیم حکومت اسلامی برقرار بشود، هیچ امتیازی نباشد بین قشرها؛ همه تحت‏‎ ‎‏لوای اسلام با هم ان شاءالله رشد خودشان را بکنند؛ و به همه رسیدگی بشود.‏

آرزوی استقرار حکومت اسلامی و آرمانهای آن

‏     ‏‏شما دعا کنید که این آشفتگیها و این توطئه هایی که الآن در دست است و در همه جا‏‎ ‎‏تقریباً توطئه است، چه از رژیم سابق و چه از منحرفین، گروههای منحرف الآن هست و‏‎ ‎‏توطئه می کنند، دعا کنید که ان شاءالله اینها رفع بشود؛ یک حکومت مستقری پیدا بشود؛‏‎ ‎‏بعد آسان است اینها. امیدواریم که بزودی اینطور چیزها رفع شود. این رژیم اسلامی مثل‏‎ ‎‏رژیم طاغوتی نیست که همّش را صرف کرد برای به هم زدن اوضاع کشور ما و همه چیز‏‎ ‎‏را به نفع خودشان تمام کردند، ان شاءالله امیدواریم که یک حکومت عدل اسلامی باشد‏‎ ‎‏و به همه رسیدگی بکند و همۀ قشرها به نتایجش برسند و هم دنیا و هم آخرت ان شاءالله ‏‎ ‎‏معمور بشود. خداوند همۀ شما را حفظ کند موفق باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎