سخنرانی
شیوه رفتار رژیم پهلوی با روحانیت
سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان و پاکستان (رفتار پهلوی با روحانیت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 24 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 149

موضوع : شیوه رفتار رژیم پهلوی با روحانیت

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون حوزه علمیه کاشان و رفسنجان ـ جمعی از علمای پاکستان

سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان و پاکستان (رفتار پهلوی با روحانیت)

سخنرانی

‏زمان: 28 تیر 1358 / 24 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: شیوۀ رفتار رژیم پهلوی با روحانیت‏

‏حضار: روحانیون حوزۀ علمیۀ کاشان و رفسنجان ـ جمعی از علمای پاکستان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

قضایای مدرسۀ فیضیه

‏     ‏‏مدرسۀ فیضیه، نشیب و فرازهایی به خود دیده است. مدرسۀ فیضیه شاهد قضایایی‏‎ ‎‏بوده است که اگر زبان داشت و بیان می کرد ماها متأثر می شدیم. من شاهد قضایایی که در‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه واقع شد در زمان آن پدر و این پسر بوده ام. در زمان پدر آن قدر شدت‏‎ ‎‏کردند و آن قدر فشار آوردند بر این مدرسۀ فیضیه و همۀ مدرسه ها و همۀ مساجد و‏‎ ‎‏همۀ ملت و تمام روحانیت که روی تاریخ سیاه شد. طلاب مدرسه فیضیه قبل از آفتاب‏‎ ‎‏باید از حجره های خودشان به باغات شهر پناه ببرند که وقتی در مدرسه بودند مأمورین‏‎ ‎‏می آمدند و آنها را می بردند و خلع لباس می کردند، یا به نظام وظیفه، به نظام اجباری،‏‎ ‎‏می بردند! و آخر شب برمی گشتند به مدرسه. علمای اسلام در زمان آن پدر آنچنان‏‎ ‎‏تحت فشار بودند. علمای درجه اول را از خراسان به حبس کشیدند دسته جمعی و از‏‎ ‎‏آذربایجان به تبعید بردند، علمای طبقه اول را. و از اصفهان که مجتمع شدند در این قم و‏‎ ‎‏از اطراف، علمای بلاد آمدند، آنها را هم با فشار درهم شکستند. مدارس ما را خواستند‏‎ ‎‏از آثار اسلام خالی کنند.‏

‏     در زمان پسر هم که شما شاهد بودید که حمله ها شد بر مدرسۀ فیضیه. مدرسۀ فیضیه‏‎ ‎‏شاهد سوختن کتابهای دینی، بلکه کتاب آسمانی ما بود، شاهد آتش زدن عمّامه های اهل‏‎ ‎‏علم و شاهد پَرْت کردن بعض از طلاب ما از پشت بام به زمین ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. و بحمدالله حالا هم‏‎ ‎‏شاهد است که شما علمای بلاد از کاشان، از رفسنجان، مجتمع شدید و آزادانه مسائل‏

‏خودتان را می گویید. و من امیدوارم که تا آخرْ این آزادی و این استقلال محفوظ بماند.‏

روحانیت، حافظ حیثیت اسلام و حدود آن

‏     ‏‏شما آقایان باید حافظ حیثیت اسلام باشید. امروز آنچه که به شما احتیاج است، آنچه‏‎ ‎‏شما تکلیف دارید و همۀ روحانیت در سرتاسر کشور، در سرتاسر کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏وظیفه دارند این است که حدود اسلام را ‏‏[‏‏حراست کنند‏‏]‏‏. امروز اگر از یکی از ماها‏‎ ‎‏برخلاف مقررات اسلامی، برخلاف احکام اسلام یک مطلبی از او صادر بشود؛ اسلام‏‎ ‎‏رو به شکست می رود. امروز مملکت، مملکت اسلامی است و محتوا باید محتوای‏‎ ‎‏اسلامی باشد. وقت حساسی است؛ روحانیت زمان حساسی را می گذراند. نبادا این‏‎ ‎‏کمیته ها به اسم روحانیت کارهای خلاف بکنند. و مبادا پاسداران به اسم پاسداری از‏‎ ‎‏اسلام کار خلاف بکنند. و نبادا که دادگاهها ـ که اسلامی هستند ـ بر خلاف موازین اسلام‏‎ ‎‏باشند. اسلام امروز احتیاج دارد به همۀ این قشرها برای محافظت.‏

‏     اولیای اسلام نظر دوختند به شما روحانیون و سایر اقشار ملت که حفظ کنید حدود‏‎ ‎‏اسلام را و از آزادیها سوء استفاده نشود. آزادی در حدود اسلام است در حدود قانون‏‎ ‎‏است؛ تخلف از قانون نشود به خیال اینکه آزادی است. از همه بالاتر مسئولیت‏‎ ‎‏روحانیت است.‏

ضرورت پرهیز روحانیت از ارتکاب خلاف قانون

‏     ‏‏دشمنها چشمها را دوخته اند که از روحانیت چیزی ببینند و آن را بزرگ کنند و به‏‎ ‎‏اسلام نسبت بدهند. اگر امروز از شما، از علما، خدای نخواسته از علمای اسلام، از‏‎ ‎‏فضلای اَنام‏‎[1]‎‏ یک امر خلاف صادر بشود، دشمنهای شما آن را هزار امر می کنند، و با‏‎ ‎‏هیاهو و جنجال به اسلام نسبت می دهند می گویند جمهوری اسلامی هم مثل سایر‏‎ ‎‏رژیمهاست. این مسئولیت، مسئولیت بزرگی است. خداوند ان شاءالله همۀ شما را و همۀ‏‎ ‎‏ما را توفیق بدهد که خدمتگزار به اسلام باشیم و آبروی اسلام باشیم.‏

‎ ‎

  • - مردم.