سخنرانی
حفظ روحیه انقلابی و استمرار روح ایمان
سخنرانی در جمع دانش پژوهان قزوین (حفظ روحیه انقلابی و ایمان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 24 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 151

موضوع : حفظ روحیه انقلابی و استمرار روح ایمان

زبان اثر : فارسی

حضار : دانش پژوهان قزوین

سخنرانی در جمع دانش پژوهان قزوین (حفظ روحیه انقلابی و ایمان)

سخنرانی

‏زمان: 28 تیر 1358 / 24 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: حفظ روحیۀ انقلابی و استمرار روح ایمان‏

‏حضار: دانش پژوهان قزوین‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

دو شرط مهم در رسیدن به اهداف انقلاب

‏     ‏‏من از این روحیه ای که در جوانهای ما در همۀ نقاط کشور حاصل شده است خیلی‏‎ ‎‏متشکرم و خیلی امیدوار. ما امیدمان به شما جوانهاست، آن جوانهایی که برای اسلام‏‎ ‎‏خدمت کردید و رنج بردید و در مقابل طاغوت ایستادگی کردید و یک روح انسانی ـ‏‎ ‎‏اسلامی در همه زنده شده است و این موجب این است که ما آن مقاصدی که داریم و‏‎ ‎‏حالا در آستانۀ آن مقاصد هستیم، ان شاءالله بتوانیم اجرا کنیم. ‏‎ ‎‏لکن دو جهت باید؛ یعنی‏‎ ‎‏دو شرط دارد: یک شرط اینکه این روح نهضتی و انقلابی را حفظش کنید ولو به اینکه‏‎ ‎‏هرچند وقت یک دفعه در شهر خودتان اینها راهپیمایی کنید که این انقلاب، روح انقلابی‏‎ ‎‏محفوظ باشد. و یکی که از این بالاتر است، روح ایمانی است. انقلاب تنها ما را به مقصد‏‎ ‎‏نرساند، ایمان ما را به مقصد رساند؛ خدا ما را به مقصد رساند. همۀ این حرفها، همۀ این‏‎ ‎‏کارها، با دست غیبی واقع شد، و الاّ یک ملتی که چیزی در دستش نبود، اسلحه صحیحی‏‎ ‎‏نداشت، چهار تا تفنگی که حالا می بینید اینها غنایم جنگی است، شما نداشتید همچو‏‎ ‎‏چیزی، مع ذلک خداوند طوری کرد که اسلحه های آنها را نگذاشت استعمال بشود، یعنی‏‎ ‎‏نه اینکه آنها اسلحه نداشتند؛ آنها تانک داشتند، توپ داشتند، طیّاره داشتند، فانتوم‏‎ ‎‏داشتند، عدّه داشتند لکن خداوند شما را به «رُعْب» نصرت کرد، در دلشان یک ترسی‏‎ ‎‏انداخت، همان ترس اسباب شکستشان شد.‏

تحول الهی در روحیۀ ملت

‏     ‏‏ایمان شما و ایمان ملت ما، زن و مردش، بچه و بزرگش، یک مسئله بود که نمی توانیم‏

‏ما به حساب افراد، اشخاص، شخصیتها، بگذاریم، یک مطلبی که در عرض یک مدت‏‎ ‎‏کمی طوری شد که بچه ها زبان باز می کردند و شعار می دادند. در دبستانها بچه های‏‎ ‎‏کوچک اعتصاب می کردند شعار می دادند. در دبیرستانها همین طور؛ در دانشگاهها‏‎ ‎‏همین طور، بازار همین طور، کارخانه ها همین طور، خود ادارات همین طور، اسباب این‏‎ ‎‏شد که آنها هی فوج فوج برگشتند به طرف ملت، قوّه های آنها، خداوند همچو کرد که‏‎ ‎‏این قوّه ها برگشت طرف ملت؛ ملت قدرت پیدا کرد، قدرت ایمان و قدرت عمل پیدا‏‎ ‎‏کرد و یک همچو قدرت بزرگی را درهم شکست. این غیر از یک دست غیبی چیز‏‎ ‎‏دیگری نبود؛ همه را پای خدا حساب کنید و ایمان خودتان را تقویت کنید. با این ایمان،‏‎ ‎‏با این انقلاب و روح انقلابی شما ان شاءالله پیروز می شوید، و پیروزی را به آخر‏‎ ‎‏می رسانید و ان شاءالله از کشور خودتان به کشورهای خارجی، کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏سرایت می کند. و امیدوارم که ان شاءالله همۀ شما موفق باشید.‏

‏     و همین روح متحوّل انقلابی است که شما را با بودن همۀ وسایل پیاده راه می اندازد.‏‎ ‎‏این خداست که شما را پیاده راه انداخته است. خودمان ملتفت نیستیم این چیزها را یک‏‎ ‎‏روحی خدایی به آدم می دهد که یک وقت یک همچو کارهایی انجام بدهد.‏

‏     از امریکا آمده بودند برای جهاد سازندگی، یک دسته از جوانها ـ شاید عددشان یک‏‎ ‎‏قدری کمتر از شما بود ـ در چند وقت پیش از این از امریکا آمده بودند برای جهاد‏‎ ‎‏سازندگی. خوب این یک مسئله است که سابقاً هیچ مطرح نبود این مسائل؛ این مسائل‏‎ ‎‏نبود اصلش شما پاشید پیاده راه بیفتید برای اینکه مثلاً در اینجا باشید. این یک مطلبی‏‎ ‎‏است که خدا درست کرده است و چیزی که به دست خدا واقع بشود شکست ندارد.‏‎ ‎‏ان شاءالله برای شما دیگر شکست نیست. و شما مقابل کفر و زندقه و ستم و چپاولگری‏‎ ‎‏ایستادگی کردید و تا اینجا هم پیروز شدید و از این به بعد هم پیروز می شوید. و خداوند‏‎ ‎‏شما را، همان طوری که این راه طولانی را طی کردید و آمدید، در راههایی که در پیش‏‎ ‎‏دارید مثل برق شما را بگذراند. ان شاءالله موفق و مؤید باشید؛ سلامت باشید.‏

‎ ‎