پیام
لزوم شرکت در انتخابات و ویژگی های نمایندگان
پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگی های نمایندگان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 6 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 254

موضوع : لزوم شرکت در انتخابات و ویژگی های نمایندگان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : برگزاری انتخابات مجلس خبرگان

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگی های نمایندگان)

پیام

‏زمان: 9 مرداد 1358 / 6 رمضان 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم شرکت در انتخابات و ویژگیهای نمایندگان‏

‏مناسبت: برگزاری انتخابات مجلس خبرگان‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏6 شهر صیام 99‏

‏     در آستانۀ انتخابات خبرگان برای بررسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏لازم است با ملت شریف و مبارز، مطالبی را در میان گذارم:‏

‏     1ـ ملت شریف با نهضت عظیم خود و قیام مردانه، با ایثار جان و خون و از دست‏‎ ‎‏دادن دهها هزار شهیدان ارجمند و به جا گذاشتن دهها هزار معلول و مصدوم، کشور را‏‎ ‎‏از لوث وجود خیانتکاران و اجانب پاک، و با رفراندم بیمانند خود به جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏رأی مثبت داد که حکومت عدل اسلامی برقرار و احکام مترقی اسلام اجرا شود، و از‏‎ ‎‏این جهت، جمهوری صددرصد اسلامی است و قانون اساسی آن باید به هیچ وجه‏‎ ‎‏مخالف با احکام اسلام نباشد. و برای رسیدن به این مقصود لازم است با شور و شعف،‏‎ ‎‏همانند رفراندم گذشته زن و مرد و بزرگ و کوچک به صندوق آرا هجوم برده و آرای‏‎ ‎‏خود را در آن بریزند. و هر چند ماه مبارک است و زحمت دارد، لکن این امر از عبادات‏‎ ‎‏بزرگ محسوب خواهد شد.‏

‏     2ـ خبرگانی که برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب می شوند،‏‎ ‎‏باید آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نیز معتقد به اسلام و متعهد و امین و ملی‏

‏و مورد اعتماد و بی گرایش به چپ و راست و پرهیزکار باشند. ملت عزیز، سرنوشت خود‏‎ ‎‏را به کسی دهید که در مسیر شماست که مسیر اسلام است. در هر شهرستان و حوزۀ‏‎ ‎‏انتخاباتی علمای اعلام و معتمدین محل منتخبین خود را با وحدت کلمه تعیین، و ملت را‏‎ ‎‏دعوت به انتخابات آنان کنند و من امیدوارم که ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود‏‎ ‎‏بهره مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی ـ اسلامی حفظ‏‎ ‎‏نمایند.اینجانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که ان شاءالله بعد از این بیان‏‎ ‎‏می کنم.‏

‏     3ـ این روزها دربعضی مصاحبات و مطبوعات مطالبی مبنی بر نزدیکی خطر منتشر‏‎ ‎‏می شود، که جز جنگ اعصاب و تبلیغات بی سر و پا چیزی نیست. ملت ما که قدرت‏‎ ‎‏شیطانی عظیم دشمن را از دست او گرفت و رژیم شاهنشاهی را از تاریخ محو کرد، از این‏‎ ‎‏تبلیغات بیمایه نمی هراسد. امروز، به خواست خداوند متعال، قدرت در دست ملت‏‎ ‎‏است؛ و جوانان برومند ایران چون سدی عظیم در مقابل دسیسه ها و توطئه ها ایستاده اند‏‎ ‎‏و ما هیچ باکی از این ریشه های گندیده نداریم و تمام توطئه ها را در نطفه خفه می کنیم.‏‎ ‎‏من به ملت مبارز اطمینان می دهم که هیچ خطری ما را تهدید نمی کند و توصیه می کنم که‏‎ ‎‏از موضع قدرت، هوشیارانه مراقب توطئه ها باشند و راه را بر خائنان به ملت و کشور‏‎ ‎‏ببندند و وحدت خود را حفظ کنند و از تبلیغات منحرف رسانه ها نترسند؛ که خداوند‏‎ ‎‏متعال پشتیبان ماست.‏

‏     4ـ من ارباب جراید و رسانه ها و گویندگان را نصیحت می کنم که دست از این‏‎ ‎‏شایعه افکنیها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش‏‎ ‎‏نکنند که اگر احساس توطئه و افساد شود؛ ملت با آنها به طوری دیگر عمل می کنند. از‏‎ ‎‏آزادی سوءاستفاده نکنید؛ و مسیر ملت را رها ننمایید، و از بزرگ نمایش دادن وقایع‏‎ ‎‏کوچک بپرهیزید؛ که صلاح ملک و ملت در آن است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور، تاریخ 8 / 5 /  1358 درج شده است که به استناد نسخۀ دستنویس و گزارش روزنامه های مورخ 10 / 5 / 58، تاریخ 9 / 5 / 58 صحیح می باشد.