پیام
تحریم تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و تضعیف دولت اسلامی
پیام به ملت ایران (تحریم تحصن، شایعه سازی و تضعیف دولت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 14 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 268

موضوع : تحریم تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و تضعیف دولت اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (تحریم تحصن، شایعه سازی و تضعیف دولت)

پیام

‏زمان: 17 مرداد 1358 / 14 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تحریم تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و تضعیف دولت اسلامی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏14 شهر رمضان المبارک 99‏

‏17 مرداد ماه 58‏

‏     با کمال تأسف، در این روزهای پس از انقلاب که باید تمام قشرها برای ساختن و‏‎ ‎‏مرمّت خرابیهای دولت طاغوتی دست به دست هم بدهند و با پشتیبانی از دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی خسارات را جبران کنند، دیده و شنیده می شود اعتصاب بعد از‏‎ ‎‏اعتصاب و تحصن پس از تحصن و راهپیمایی پس از راهپیمایی و دروغ پراکنی دنبال‏‎ ‎‏دروغ پراکنی، و کوشش در تضعیف دولت با هر حیله و هر شایعه سازی رواج دارد. و در‏‎ ‎‏حالی که دولت با کوششی به اصلاح امور و مرمّت خرابیها اشتغال دارد، کارشکنیها‏‎ ‎‏شروع، به اسم صلاح اندیشی به تضعیف روحیۀ مردم و انتقاد بی منطق ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ دولت‏‎ ‎‏اسلامی بپاخاسته اند.‏

‏     باید به برادران و خواهران بسیار محترم تذکر دهم که همان طور که در حال انقلاب،‏‎ ‎‏تحصن و اعتصاب بر ضد طاغوت موجب رضای خداوند تعالی بود، در حال حاضر که‏‎ ‎‏دولتْ اسلامی و ملی است و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه سازی و‏‎ ‎‏جنجال بی اساس که باعث ضعف دولت و تقویت دشمنان اسلام و ملت می شود، موجب‏‎ ‎‏سخط‏‎[1]‎‏ خداوند و از معاصی بزرگ و محرّمات عظیم شمرده می شود. دوستان من! شما‏‎ ‎‏اگر به اسلام و احکام آزادیبخش آن گرایش دارید، مخالفتها و کارشکنیها و تضعیف‏

‏دولت، خلاف اسلام است و اگر به ملیت و صلاح حال مستضعفین گرایش دارید، امروز‏‎ ‎‏تضعیف دولت و شایعه سازیها و دروغ پردازیها مخالف صلاح ملت و مستضعفین، و‏‎ ‎‏کمک به دشمنان ملت و کشور است. و کسانی که گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن و‏‎ ‎‏تضعیف دولت می کنند، مخالفین نهضت و از طرفداران اجانب و یا اعمال آنها به نفع‏‎ ‎‏اجانب است. اینجانب از تمام قشرهای ملت عزیز تقاضا دارم که به کمک دولت ـ که‏‎ ‎‏کمک به مستضعفین است ـ بشتابند، و تفرقه اندازان را به خود راه ندهند؛ و در این ایام ماه‏‎ ‎‏مبارک، خصوصاً ایام لیالی متبرکۀ قدر، در محافل و مساجد اجتماع، و دعای به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین نمایند. والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - خشم، ناخشنودی.