بیانات
کوشش برای حفظ انقلاب
بیانات در جمع پاسداران کمیته نیاوران (کوشش برای حفظ انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 17 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 271

موضوع : کوشش برای حفظ انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : پاسداران کمیته نیاوران

بیانات در جمع پاسداران کمیته نیاوران (کوشش برای حفظ انقلاب)

بیانات

‏زمان: 20 مرداد 1358 / 17 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: کوشش برای حفظ انقلاب‏

‏حضار: پاسداران کمیتۀ نیاوران‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏[‏‏در این دیدار ابتدا سرپرست کمیتۀ نیاوران پیام کارکنان و پاسداران‏‎ ‎‏را در حضور امام قرائت کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏نیاوران و کاخ نیاوران! چه نقشه های شومی که در این کاخ علیه اسلام طرح می شد.‏‎ ‎‏نقشه هایی که بین طبقات مردم ایجاد اختلاف می کند. روحانی را از دانشگاهی، هر دو را‏‎ ‎‏از بازاری، هر سه را از کارگر و همۀ قشرها را از یکدیگر.‏

‏[‏‏امام خمینی همچنین گفتند:‏‏]‏

‎     ‎‏اما حالا همۀ مردم بیدار شده و حتی اظهار نظر می کنند به حکومت اسلامی. شما‏‎ ‎‏پاسدارانی که سابقاً قدرت نزدیک شدن به این کاخ را نداشتید، الآن مستقر در کاخ‏‎ ‎‏شدید. همه با هم در حفظ این نهضت کوشا باشید و غیرت داشته باشید در حفظ اسلام.‏‎ ‎‏خداوند به همۀ شما توفیق عنایت فرماید. خداوند همۀ شما را مؤید بدارد.‏

‎ ‎