سخنرانی
منشأ ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی حکومت های آنهایند
سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 21 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 273

موضوع : منشأ ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی حکومت های آنهایند

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأتی از مقامات کشور سوریه، آقایان: عبدالحلیم خَدام (معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه)، احمد اسکندر

سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 24 مرداد 1358 / 21 رمضان 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: منشأ ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی حکومتهای آنهایند‏

‏حضار: هیأتی از مقامات کشور سوریه، آقایان: عبدالحلیم خَدام (معاون نخست وزیر و وزیر‏‎ ‎‏امور خارجه)، احمد اسکندر (وزیر اطلاعات)، محمد العماری (وزیر اقتصاد و تجارت‏‎ ‎‏خارجی)، کاردار سفارت سوریه و تنی چند از مقامات آن کشور و آقایان: یزدی، ابراهیم‏‎ ‎‏(وزیر امور خارجه) ـ داوری (معاون سیاسی وزارت امور خارجه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وحدت مسلمانان، مانع بهره برداری دشمنان اسلام

‏     ‏‏سلام مرا به رئیس جمهور‏‎[2]‎‏ برسانید و از ایشان تشکر کنید نسبت به ما عواطف‏‎ ‎‏دارند. ‏

‏     امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام و قرآن مجید‏‎ ‎‏است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ کشورهای اسلام، با شدت و‏‎ ‎‏قدرت رفتار کنند. و این حاصل نمی شود الاّ به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها‏‎ ‎‏هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه‏‎ ‎‏همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آنطور که قرآن دستور داده‏‎ ‎‏است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار‏‎[3]‎‏ باشد. در اسلام اساساً نژاد مطرح نیست، عربی‏‎ ‎‏و عجمی و سایر گروهها ابداً مطرح نیست. اسلام برای تربیت انسان آمده است، مطلب‏

‏در برنامۀ اسلام، انسان است و تربیت انسانی. آنچه مطرح است تقوا و اخوت بین مسلمین‏‎ ‎‏و دوستی و رفع اختلافات است. ‏

اتفاق بر اسلام؛ سیرۀ پیامبر و اصحاب وی

‏     ‏‏و اگر مسلمین بخواهند این عزت و عظمتی را که در صدر اسلام بین پیغمبر اکرم و‏‎ ‎‏اصحاب بود و سایر اقشار مسلمین، آن سیره را متابعت کنند تا اینکه عظمت خودشان را‏‎ ‎‏بیابند، آن سیره همان اتفاق بر اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که قدرت مافوق طبیعت می آورد، و‏‎ ‎‏شجاعت مافوق الطبیعه. آنچه که ملت ما، با اینکه در حال ضعف و تشتت بود دریافت،‏‎ ‎‏همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند؛ اتکا به ایمان و اسلام و‏‎ ‎‏وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می کنند که ما دعا کنیم تا‏‎ ‎‏آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی که به ارادۀ خدای تبارک و تعالی در این ملت پیدا‏‎ ‎‏شد موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او همۀ ابرقدرتها‏‎ ‎‏بودند گردید. و این پیروزی از خدای تبارک و تعالی و عنایات خاصۀ او بود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که این اخلاق در ملت ما باقی بماند؛ و همۀ ملتها و مسلمین همین اخلاق را و‏‎ ‎‏همین سیره را داشته باشند تا عظمت صدر اسلام را بازیابند.‏

راه علاج قطعی مشکلات کشورهای اسلامی

‏     ‏‏برای من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همۀ دوَل اسلامیّه و ملتهای‏‎ ‎‏اسلام می دانند که این درد چیست، می دانند که دستهای اجانب در بین است که اینها را‏‎ ‎‏متفرق از هم بکند، می بینند که با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها می شود،‏‎ ‎‏می بینند که یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده ـ که اگر مسلمین‏‎ ‎‏مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برد ـ مع ذلک‏‎ ‎‏در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه اینها را می دانند ، چرا با علاج قطعی،‏‎ ‎‏که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟ چرا توطئه هایی که استعمارگرها برای‏‎ ‎‏تضعیف آنها به کار می برند، آنها توطئه ها را خنثی نمی کنند؟ آیا این معما چه وقت باید‏

‏حل شود؟ و پیش کی باید حل بشود؟ این توطئه ها را کی باید خنثی کند غیر از دولتهای‏‎ ‎‏اسلام و ملتهای مسلمین؟ این معمایی است که شما اگر جوابی دارید و حل کردید این‏‎ ‎‏معما را به ما هم تذکر بدهید. ‏

ضعف مسلمین از حکومتهای آنهاست

‏     ‏‏میل داشتم که این حقیقت را از شما بشنوم، و این حقیقتی است که ما هم بر او مطلع‏‎ ‎‏هستیم که هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از‏‎ ‎‏حکومتهاست. حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند مع الأسف برای اجانب به طور‏‎ ‎‏نوکری عمل می کنند و برای ملت خودشان آقایی می کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری‏‎ ‎‏و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است؛ و راه حل همان است که شما گفتید، راه‏‎ ‎‏حل اینها به دست ملت است. ‏

‏     ملتها باید دولتهایی که بر خلاف مصالح اسلامی و مصالح ملتها عمل می کنند با‏‎ ‎‏آنها همان معامله کنند که ملت ایران با شاه مخلوع کرد. و اگر این مطلب در‏‎ ‎‏آنجاهایی که دولتها بر خلاف مسیر ملتها عمل می کنند عمل بشود، حل مشکلات‏‎ ‎‏می شود و دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه می شود. و من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏مسئلت می کنم که یا حکومتها را بهوش بیاورد که موافق اسلام و مصالح مسلمین عمل‏‎ ‎‏کنند؛ یا ملتها را بر آنها غلبه بدهد که آنها را قلع و قمع کند.‏

‏[‏‏عبدالحلیم خدام گفت: از حضرت امام نهایت تشکر را دارم که چنین فرصتی را به اینجانب عنایت‏‏ ‏‎ ‎‏فرمودند تا بتوانیم فرمایشات معظم له را به حضرت حافظ اسد ـ رئیس جمهوری ـ بازگو کنم. حافظ‏‏ ‏‎ ‎‏اسد با علاقۀ فراوان و شوق بسیار، امید به ملاقات حضرت آیت الله در دمشق را دارد. برای ملت ایران و‏‎ ‎‏شخص آن حضرت آرزوی سلامت و سعادت را می نمایم.‏‏]‏

‎     ‎‏من از ایشان و شما تشکر می کنم و سعادت همه را از خدا می خواهم؛ و غلبۀ شما را‏‎ ‎‏بر اسرائیل و فتح قدس را از خدای تبارک و تعالی آرزو می کنم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور، تاریخ را 25 / 5 / 58 آورده است اما به استناد گزارش مطبوعات مورخ 25 / 5 / 58 تاریخ دیدار 24 / 5 / 58 بوده است.
  • - حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه.
  • - اشاره است به آیۀ 29 سورۀ فتح.