سخنرانی
راه حل برای اساسی ترین مشکلات مسلمانان
سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 1 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 328

موضوع : راه حل برای اساسی ترین مشکلات مسلمانان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : عید سعید فطر

حضار : ایرانیهای مقیم کویت

سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)

سخنرانی

‏زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: راه حل برای اساسی ترین مشکلات مسلمانان‏

‏مناسبت: عید سعید فطر‏

‏حضار: ایرانیهای مقیم کویت‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیاده کردن محتوای اسلام

‏     ‏‏من از خواهران و برادرانی که زحمت کشیده اند و از کویت تشریف آورده اند و با ما‏‎ ‎‏مواجه و روبرو شدند تشکر می کنم، و دعاگوی همه هستم. ما آنچه که می خواهیم این‏‎ ‎‏است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوۀ شیرینی است که هر کس‏‎ ‎‏آن را بچشد به لذّات ابدی می رسد، می خواهیم که در تمام قشرها و در تمام آن طرف از‏‎ ‎‏ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز، با محتوای بسیار عزیز، پیاده‏‎ ‎‏شود؛ بلکه آرزو این است که از سرحَدّات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏سرایت کند و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز درآید.‏‎ ‎‏لیکن شرط تحقق این مطالب این است که مسلمین وضع خودشان را تغییر بدهند؛‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی هم وضع خودشان را تغییر بدهند. دولتهای اسلامی مع الأسف اکثراً با‏‎ ‎‏مردم به خشونت و به حکومت رفتار می کنند و از این جهت، مردم هم به آنها پشت‏‎ ‎‏می کنند. اگر برای حکومتها مشکلی پیدا بشود، مردم بی تفاوت هستند؛ بلکه شاید تأیید‏‎ ‎‏بکنند آن مشکلات را.‏

سخنی با دولت ها و سخنی با ملت ها

‏     ‏‏یک کلمه با دولتها هست و یک کلمه با ملتها. با دولتها این است که عبرت بگیرند از‏

‏دولت سابق ما، و از دولت فعلی ما. دولت سابق ما که مردم به او پشت کرده بودند و او با‏‎ ‎‏تمام قدرت مردم را سرکوب می کرد؛ و بالاخره به آنجا رسید که خود ملت با مشتهای‏‎ ‎‏گره کرده بر توپ و تانکهای آنها غلبه کرد و در عین حال که یک ارتش قوای انتظامی‏‎ ‎‏شیطانی داشت و تمام ابرقدرتها، بلکه تمام قدرتها، پشتیبان او بودند، چون ملت با او نبود‏‎ ‎‏و مخالف او بود، با همۀ کوششها نتوانستند او را نگه دارند.‏

حمایت ملت از دولت

‏     ‏‏و حالا را ملاحظه کنند که هر مشکلی که برای دولت پیش بیاید، ملت قدم می گذارد‏‎ ‎‏جلو برای حل او. در مشکل کردستان ملاحظه کردید که تمام قشرهای ملت، بلکه‏‎ ‎‏مسلمین جاهای دیگر، بلاد دیگر، مسلمین خلیج، جاهای دیگر، همه آمادگی خودشان‏‎ ‎‏را برای پشتیبانی و برای سرکوبی اشرار اعلام کردند و ما دیدیم احتیاج به بسیج عمومی‏‎ ‎‏نیست، خود قوای انتظامیه آنها را سرکوب می کنند، از این جهت خواهش کردیم از آنها‏‎ ‎‏که دست نگه دارند. آن طرز حکومت با این طرز حکومت، این دو تا، را باید حکومتها‏‎ ‎‏به نظر بیاورند. آن طرز حکومت که اگر مشکلی پیدا بشود، مردم به مشکلات می افزایند.‏‎ ‎‏و این طرز حکومت که مردم حکومت را از خودشان می دانند، و همان طور که از عائلۀ‏‎ ‎‏خودشان دفاع می کنند؛ از حکومت خودشان دفاع می کنند. اگر همۀ حکومتهای‏‎ ‎‏اسلامی، بلکه همۀ حکومتهای جهانی، این طور بشوند که با مردم تفاهم داشته باشند.‏

حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع)

‏     ‏‏مسلمین ملاحظه بکنند، حکومتهای اسلامی ملاحظه بکنند، حکومت صدر اسلام را‏‎ ‎‏[‏‏که‏‏]‏‏ صدر اسلام وضع حکومت چه طور بود. پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏با مردم چه طور رفتار می کرد در عین حالی که با کفّار، وقتی که نمی شد هدایتشان بکنند‏‎ ‎‏و توطئه گری می کردند، با خشونت رفتار می کرد؛ با ملت چه طور رفتار می کرد؛ یک‏‎ ‎‏پدر مهربان و بالاتر از یک پدر مهربان بود. امیرالمؤمنین چه طور در زمان خلافت، که‏‎ ‎‏یک خلافتی بود که سرتاسر ممالک اسلامی، که در آن وقت از حجاز و مصر و ایران و‏

‏عراق و سوریه و یمن و همۀ اینها از اروپا هم یک مقداری بود، این مرد بزرگ در عین‏‎ ‎‏حالی که سیطره بر همۀ این ممالک داشت، با مردم چه طور رفتار می کرد؛ با ضعفا، با‏‎ ‎‏مستضعفین، چه جور رفتار می کرد؛ زندگی خودش چه طور بود. البته او یک مردی بود‏‎ ‎‏که معجزه بود، کسی نمی تواند مثل او باشد، لکن حکومتها می توانند عبرت بگیرند که‏‎ ‎‏تعدیل کنند کار خودشان را، آن طور حکومت می کرد، ملت هم با او آن طور بودند.‏‎ ‎‏الآن مشهود است این در ایران؛ حکومت از خود مردم است، به مردم تعدّی نمی کند،‏‎ ‎‏خیرِ مردم را می خواهد، مردم هم خیر او را می خواهند؛ پشتیبانش هستند. اگر همۀ‏‎ ‎‏حکومتها سیرۀ خودشان را تغییر بدهند و با مردم این طور باشند، این حل یک مشکل‏‎ ‎‏می شود و آن حل مشکل حکومتهاست.‏

حج، راهی برای تفاهم همۀ اقشار مسلمان

‏     ‏‏یک مشکل دیگر عدم رابطۀ بین ملتهاست. ملتها با هم روابطشان یا هیچ نیست، یا کم‏‎ ‎‏است. تمام مؤمنین به حسب فرمان خدا برادرند؛ برادرها باید از حال برادرها مطّلع باشند.‏‎ ‎‏برادرها باید مشکلات برادرشان را حل کنند. اسلام در عین حالی که نقشۀ این مطلب را،‏‎ ‎‏که تفاهم بین همۀ قشرها باشد، کشیده است، و آن مسئلۀ حج است، فریضۀ حج که تمام‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را موظف کرده است که افراد مستطیعشان بروند به مکه، آنجا هم‏‎ ‎‏مواقف متعدده فراهم کرده اسباب را که تفاهم باشد، مسلمین مع الأسف غفلت دارند.‏‎ ‎‏اگر دولتها بخواهند یک مجلسی را از دویست نفر آدم از بلاد مختلفه جمع بکنند، چه‏‎ ‎‏زحمتها و چه خرجها باید تحمل کنند تا اینکه دویست نفر جمع بشود در یک نقطه ای‏‎ ‎‏بخواهند که یک محفلی در آن نقطه درست کنند، خدای تبارک و تعالی یک محفل‏‎ ‎‏چندین میلیونی برای مسلمین تهیه کرده است و گفته است بروند همه در آنجا، و همه هم‏‎ ‎‏برادرند. مؤمنها اِخوه هستند، برادرند، و چنانچه این برادرها به حال هم رسیدگی نکنند،‏‎ ‎‏این قصور از اسلام نیست؛ قصور از ماست.‏

‏     اگر ما آن مواقفی که اسلام قرار داده است و مردم را هدایت کرده است به آن‏

‏مواقف، آن مواقف را حفظ کنیم، اسلام پیش می رود؛ ممالک اسلامی مشکلاتش حل‏‎ ‎‏می شود؛ دیگران به ما نمی توانند طمع کنند؛ یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت‏‎ ‎‏اشخاص یا دولتهای کذا نمی شوند. یک میلیارد جمعیت با داشتن خزائن ـ با داشتن‏‎ ‎‏خزائن زیرزمینی ـ و با داشتن پشتوانۀ ایمان، ایمان به خدا، یک همچو قدرت بزرگ‏‎ ‎‏مادی و معنوی که برای هیچ جا نیست برای مسلمین هست، اگر استفاده نکنند، خودشان‏‎ ‎‏قصور یا تقصیر کرده اند. مسلمین باید وضع خودشان را تغییر بدهند.‏

پیشنهاد تأسیس حزب جهانی مستضعفین

‏     ‏‏و من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را عمل‏‎ ‎‏بکنند، این اسباب این می شود که روابط ان شاءالله کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک‏‎ ‎‏«حزب مستضعفین»، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم ـ این دولتهای‏‎ ‎‏غیراسلامی که به مردم ظلم می کنند؛ ملتها این طور نیستند. ملت مثلاً امریکا، ملت‏‎ ‎‏فرانسه، آنها که ظلمی نمی خواهند بکنند. این که ظلم می کند، آن که خلاف می کند،‏‎ ‎‏دولتها هستند. آنها هم مستضعفینشان گرفتار مستکبرین است ـ اگر یک حزبی در عالَم‏‎ ‎‏پیدا بشود، یک حزب عالَمی، حزب مستضعفین، که همان «حزب الله » است، این مشکل‏‎ ‎‏رفع بشود. با رفع این دو اشکال، تمام مشکلات مسلمین رفع می شود؛ هیچ قدرتی با این‏‎ ‎‏قدرتها نمی تواند مقابله بکند.‏

قدرت ایمان، رمز پیروزی ملت ایران

‏     ‏‏شما دیدید که ملت ایران ـ حالا شما چند تا اسلحه دست مردم می بینید، این اسلحه ها‏‎ ‎‏غنیمت حربی است، اینها اسلحه ها‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ خود مردم که نبود، غنایمی بود که از دولت سابق‏‎ ‎‏گرفتند ـ چیزی نداشتند مردم، دست خالی، لکن ایمان داشتند؛ ایمان به خدا بود؛ فریاد‏‎ ‎‏«الله اکبر» بود. این ملتِ تحت فشار 2500 سال و تحت فشار بسیار پنجاه و چند سال و‏‎ ‎‏تحت فشار بسیار این دو دهۀ آخر، این ملت همچو متحول شد، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏همچو تقدیر فرمود این ملت که خوف از یک پاسبان داشت همچو متحول شد که در‏

‏خیابانها آمد و فریاد زد که ما این سلسلۀ خبیث را نمی خواهیم. آن که نمی توانست یک‏‎ ‎‏کلمه برخلاف بگوید، بچه های کوچک و بزرگش، زن و مردش. ما رهین منّت بانوان‏‎ ‎‏بیشتر از جوانهای مَردشان هستیم. بانوان در ایران بسیار حظِّ وافر داشتند؛ یعنی بانوان که‏‎ ‎‏بیرون می آمدند، مردم تهییج می شدند؛ دو مقابل، چند مقابل می شد قدرت مردم، در‏‎ ‎‏عین حالی که هیچ نداشتند الاّ قوۀ ایمان ـ در ظرف چند ـ این آخر که آنها حمله کردند و‏‎ ‎‏کودتا خواستند بکنند و نقشه کشیدند که در یک شب تمام سرها را ـ سرهای قوم را ـ از‏‎ ‎‏بین ببرند، خدا رحمت کند قرنی‏‎[2]‎‏ را گفت: سه ساعت و نیم طول کشید، گفت: جنگ‏‎ ‎‏بین مردم و قوای شاه مخلوع سه ساعت و نیم شد! با سه ساعت و نیم غلبه کرد، مشتها‏‎ ‎‏غلبه کرد بر تانکها، بر توپها. این ایمان بود، این برای این بود که جوانهای ما از مُردن‏‎ ‎‏نمی ترسیدند؛ برای این ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ شهادت را فنا نمی دانستند؛ شهادت را یک زندگی جاویدان‏‎ ‎‏می دانستند. کراراً پیش من آمدند، کراراً، حالا هم می آیند گاهی، که شما دعا کنید ما‏‎ ‎‏شهید بشویم. من دعا می کردم که ثواب شهید پیدا کنید ان شاءالله . یک همچو روحیه ای‏‎ ‎‏پیدا شد؛ نظیر همان روحیه ای که در زمان رسول الله در جوانهای آن وقت بود. این‏‎ ‎‏اسباب این شد که غلبه کرد مشت بر تانک.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ مسلمین، همۀ حکومتهای اسلامی، به‏‎ ‎‏وظایف اسلامیشان عمل کنند و همه موفق باشند.‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور تاریخ 3 / 6 / 58 درج شده است.
  • - شهید قرنی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مُسلح جمهوری اسلامی ایران.