سخنرانی
حفظ آرامش ـ نقش خطیر مجلس شورا و ریشه یابی انتقادات
سخنرانی در جمع نمایندگان اصناف و پاسداران کرج (حفظ آرامش ـ نقش مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 6 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 356

موضوع : حفظ آرامش ـ نقش خطیر مجلس شورا و ریشه یابی انتقادات

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان اصناف و پاسداران کرج

سخنرانی در جمع نمایندگان اصناف و پاسداران کرج (حفظ آرامش ـ نقش مجلس)

سخنرانی

‏زمان: 7 شهریور 1358 / 6 شوال 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: حفظ آرامش ـ نقش خطیر مجلس شورا و ریشه یابی انتقادات‏

‏حضار: نمایندگان اصناف و پاسداران کرج‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ضرورت ایجاد آرامش

‏     ‏‏آنچه که امروز برای همۀ ما لازم است این است که حتی الامکان کوشش کنیم در‏‎ ‎‏اینکه آرامش پیدا بشود. اگر حالا که در کردستان اشرار مشغول شرارت هستند و اذهان‏‎ ‎‏متوجه به این است که حل کند این قضیه را، در هر جا باز یک صدایی درآید، این‏‎ ‎‏موجب می شود که افکار متشتت بشود و نتوانند آن مسئله را حل کند. من اعتقادم این‏‎ ‎‏است که هر جا الآن باید یک قدری آرامش باشد؛ یک قدری توصیه بشود به اینکه‏‎ ‎‏آرامش باشد. شما آقایانی که از کرج آمده اید و به کردستان هم رفتید من تشکر می کنم‏‎ ‎‏از شما؛ لکن حالا که برگشتید همچو عجله نکنید در اینکه همۀ کارها فوراً درست بشود.‏‎ ‎‏باید یک قدری در این وقتی که آنجا این انقلاب هست و این آدمکشی و همۀ اذهان هم‏‎ ‎‏متوجه به آنجاست، کاری بکنید که در محل خودتان، هر کس در هر محلی هست،‏‎ ‎‏هم صدا باشد، آرام باشد؛ تا اینکه دولت بتواند به آن امر رسیدگی کند. اگر بنا باشد که هر‏‎ ‎‏جا صدا درآید و عرض می کنم که اختلافات باشد و قشرها مختلف باشند، این موجب‏‎ ‎‏می شود که خدای نخواسته یک وقتی ضدانقلابیها پیشی کنند و یک وقت یک فاجعه ای‏‎ ‎‏به کار بیاید. در هر صورت ان شاءالله به این امور رسیدگی می شود. لکن یکدفعه و در این‏‎ ‎‏حالی که الآن جهاتی دیگر در کار است، که آنها اهمیتش زیاد است، البته به این زودی و‏‎ ‎‏فوراً این امور قابل حل نیست و مهمش هم همین هست که اگر بنا باشد هی متشتت باشد‏

‏هر جا.‏

‏     الآن از قزوین آمده بودند و حرفهایی می زدند. جاهای دیگر همین طور مسائل‏‎ ‎‏هست. و من هم می دانم که آشفتگی در کار است و نابسامانی زیاد است. اما الآن مسئله‏‎ ‎‏کردستان یک مسئله ای است برای ایران، برای اینکه از آن طرف مرز هم به آنها ممکن‏‎ ‎‏است کمک بشود، ولو کاری نمی توانند بکنند، اما خوب، یک کشتاری می شود و یک‏‎ ‎‏جوانهایی از دست ما می رود. ‏

نقش خطیر مجلس شورا

‏     ‏‏یک قدری باید آقایان، همان طوری که تا حالا می گویید صبر انقلابی کردیم، باز هم‏‎ ‎‏صبر انقلابی بکنید تا بلکه این مسائل حل بشود و همۀ این مسائل در مجلس شورا باید‏‎ ‎‏حل بشود؛ یعنی مردم کوشش کنند که وکلای صالح متدّین در مجلس بفرستند. تمام‏‎ ‎‏گرفتاریها و تمام چیزهایی که برخلاف موازین عمل می شود آنجا حل می شود. دیگر نه‏‎ ‎‏دولت می تواند خودش یک کاری بکند، یک برنامه ای بدهد، تا یک وقت خلاف‏‎ ‎‏باشد، و اگر چنانچه ان شاءالله آنهایی هم که در مجلس می روند ـ مردم ‏‏[‏‏متدین‏‎ ‎‏]‏‏ـ‏‎ ‎‏ان شاءالله امیدوارم همین طور هم بشود، برای اینکه مملکت ما همه متدین اند اکثراً و‏‎ ‎‏وکیل متدین تعیین می کنند ـ وقتی بنا شد وکلا متدین باشند و مقیَّد به احکام شرع باشند‏‎ ‎‏ـ که ان شاءالله هستند ـ آن وقت این مسائل همه اش حل می شود.‏

‏     و بعضی از این حرفها هم که مثلاً گفته شده است به اینکه اسباب این شده است که‏‎ ‎‏آقایان ترسیده اند، من نمی دانم چه چیز بوده است که آقایان ترسیده اند؟ چه ترسی از‏‎ ‎‏مملکت اسلامی هست؟ چه طور آقایان قبلاً نمی ترسیدند؟ اینهایی که ترسیده اند‏‎ ‎‏ـ بعضیشان البته ـ همانهایی اند که می خواهند آشوب بپا کنند که می گویند ما ترسیدیم. و‏‎ ‎‏الاّ خوب، چه ترسی هست؟ البته بعضی حرفهایی که شده است، یک حرفهایی است که‏‎ ‎‏عمل نخواهد شد. عملی که بر خلاف شرع مقدّس باشد، نخواهد شد. اما خوب، یک‏‎ ‎‏خلافهایی هم حالا هست که مهمش این است که مجلس شورا ما نداریم. الآن هر کسی‏

‏هر جایی یک کاری می کند، یا یک طرحی می دهد، یا یک برنامه ای می گذراند، یا یک‏‎ ‎‏قانونی مثلاً فی الجمله درست کنند، و اینها بعد از تحقق مجلس شورا، همۀ اینها به هم‏‎ ‎‏می خورد. و مجلس شورا یک مجلس اسلامی امیدوارم باشد. و مجلس اسلامی نگذارد‏‎ ‎‏که برنامه های غیراسلامی اجرا بشود، یا کارهای خلاف شرع واقع بشود. ‏

ریشه یابی انتقادات

‏     ‏‏من هم می دانم که الآن همه جای ایران مسائلی هست. هم کمیته ها یک مقداری‏‎ ‎‏خرابکاری دارند؛ هم در دادگاهها خیلی معلوم نیست همچو با دقت عمل بشود؛ و هم‏‎ ‎‏دولت بعضی وقتها برنامه هایش برخلاف است و صحیح نیست. اینها را من مطّلعم،‏‎ ‎‏می دانم. لکن الآن یک وقتی نیست که ما بخواهیم همه چیز را به هم بزنیم و اوضاع را‏‎ ‎‏دگرگون بکنیم. البته از بعضی مسائل که آقایان گفتند و ایشان اشاره کردند، جلوگیری‏‎ ‎‏خواهد شد. لکن باید این جهت را متوجه باشید که اگر در بازار دیدید یک صحبتی‏‎ ‎‏هست، بروید دنبال اینکه از کجا ریشه اش هست؛ دنبالش بکنید، تعقیب بکنید و ریشه را‏‎ ‎‏پیدا بکنید، که گاهی وقتها البته یک ریشه هایی دارد که این ریشه ها با سلیقۀ شما هم جور‏‎ ‎‏نیست؛ با موازین اسلام هم جور نیست. و من امیدوارم که این مسائل حل بشود، و‏‎ ‎‏برخلاف اسلام چیزی واقع نشود انشاءالله .‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفه نور، تاریخ 6 / 6 / 58 درج شده است.