سخنرانی
انقلاب رحمت ـ لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (لزوم هوشیاری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 7 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 369

موضوع : انقلاب رحمت ـ لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان

زبان اثر : فارسی

حضار : کارکنان «ایران ناسیونال» از مشهد و کارخانجات «زامیاد»، کارگران گروه صنعتی «دنیای فلز»، کارمندان شرکت

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (لزوم هوشیاری)

سخنرانی

‏زمان: 8 شهریور 1358 / 7 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انقلاب رحمت ـ لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان‏

‏حضار: کارکنان «ایران ناسیونال» از مشهد و کارخانجات «زامیاد»، کارگران گروه صنعتی‏‎ ‎‏«دنیای فلز»، کارمندان شرکت دخانیات تهران، جامعه اسلامی معلّمان فومن و عدّه ای از‏‎ ‎‏پرسنل ارتش‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

سبقت رحمت حق تعالی بر غضب او

‏     ‏‏رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد؛ ‏یَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبهُ‎[1]‎‏ مفتاح کلام خدا با‏‎ ‎‏اسم «رحمان» و «رحیم» آغاز شده است، به اسم رحمان و رحیم، و در تکرار رحمان و‏‎ ‎‏رحیم، قرآن آغاز شده است. خداوند به همۀ بندگان خودش رحمت دارد. و همین‏‎ ‎‏رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و بندگی آنها است. و همین‏‎ ‎‏رحمت، موجب فرستادن انبیای بزرگ است. رحمت خدا اقتضا دارد که بندگان خدا را‏‎ ‎‏هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برساند. تمام اسباب سعادت را ـ مادی و معنوی ـ‏‎ ‎‏فراهم فرموده است. بندگان خدا با اسم «رحمان» و با اسم «رحیم» موجود شدند، و ادامۀ‏‎ ‎‏حیات در دنیا و آخرت می دهند و در عین حال که رحمت حق تعالی سبقت دارد بر‏‎ ‎‏غضب، لکن اگر چنانچه اقتضا بکند و مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته باشند و‏‎ ‎‏تخلف از فرمان حق تعالی بکنند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب رحمت نیم بسته شود‏‎ ‎‏و باب غضب باز شود. پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ نبی رحمت بود و با مردم‏‎ ‎‏به رحمت رفتار می فرمود. و همان رحمت بود که مردم را هدایت می کرد و برای مردم‏‎ ‎‏غصه می خورد. برای اشخاصی که در ضلالت بوده اند، به واسطۀ رحمتی که داشت متأثر‏

‏بود ولی وقتی که ریشه هایی را می دید که اینها مشغول فساد هستند و ممکن است که‏‎ ‎‏فساد آنها به فساد اُمّت منتهی بشود و اینها غده های سرطانی بودند که ممکن بود جامعه‏‎ ‎‏را فاسد کنند، در عین حالی که نبی رحمت بود، باب غضب را باز می کرد. یهود‏‎ ‎‏بَنیقُرَیْظه، همان کاسبهایی که الآن هم دنبالۀ آنها صهیونیستها هستند و فاسد، بعد از آنکه‏‎ ‎‏ملاحظه فرمود اینها فاسد هستند و موجب فساد می شوند، امر فرمود تمام آنها را گردن‏‎ ‎‏زدند؛ این مادۀ سرطانی را از بین برداشتند. امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ با آن همه‏‎ ‎‏عطوفت، با آن همه رحمت، وقتی که ملاحظه فرمود خوارج مردمی هستند که فاسد و‏‎ ‎‏مُفْسِد هستند، شمشیر کشید و تمام آنها را، الاّبعضی که فرار کردند، از دم شمشیر گذراند.‏‎ ‎‏در وقت رحمت، رحمت؛ و اگر کسانی لایق رحمت نباشند، انتقام و غضب.‏

انقلاب ایران،انقلاب رحمت

‏     ‏‏ما بعد از آنکه پیروزی برای ملتمان حاصل شد و خیانتکاران ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ جنایتکاران را از‏‎ ‎‏صحنه بیرون کردیم و ملت بیرون کرد، باب رحمت را به روی ملت و به روی همۀ‏‎ ‎‏قشرها به دو مِصراع‏‎[2]‎‏ باز کردیم. با رحمت عمل شد، آزاد شدند؛ مرزها آزاد؛ قلمها‏‎ ‎‏آزاد؛ فعالیتهای سیاسی آزاد؛ تمام آزاد و با رحمت با همه عمل شد. در هیچ انقلابی مثل‏‎ ‎‏انقلاب ما رحمت نداشت. و هیچ انقلابی مثل انقلاب ما با مردم و با خیانتکاران رفتار‏‎ ‎‏نکرد، همه را آزاد گذاشتیم. دولت ما با همه به طور رحمت رفتار کرد. قلمها را آزاد‏‎ ‎‏گذاشتند؛ مطبوعات را آزاد گذاشتند؛ احزاب را آزاد گذاشتند؛ گروهها را آزاد گذاشتند.‏‎ ‎‏باب رحمت به مِصراعَیْه‏‎[3]‎‏ به روی ملت باز، همان رحمتی که دنبالۀ رحمت اسلام است؛‏‎ ‎‏دنبالۀ رحمت رسول خداست. لکن خیانتکاران، جرثومه های فساد و غدّه های سرطانی،‏‎ ‎‏به اخلالگری برخاستند؛ به فتنه گری برخاستند. ملتی که با خون خودش عدل و اسلام را‏‎ ‎‏می خواست در مملکت پیاده کند و به طور رحمت با همه رفتار کند، قدر این رحمت را‏

‏ندانستند و مشغول توطئه شدند. اگر ادامه پیدا کند توطئه، باب رحمت بسته می شود، یا‏‎ ‎‏نیم بسته می شود و باب غضب ـ غضب الهی، انتقام الله ـ باز می شود. کاری نکنند که باب‏‎ ‎‏رحمت بسته شود. توطئه ها را کنار بگذارند. قلمهای مسموم را کنار بگذارند. فعالیتهای‏‎ ‎‏غیراسلامی را کنار بگذارند. همین فتح باب رحمت بود و همین مدارا و ملایمت بود که‏‎ ‎‏فاجعۀ کردستان را به بار آورد. از فرصت و از رحمت استفاده کردند و سوء استفاده‏‎ ‎‏کردند؛ از آزادی ـ که رحمت خداست ـ سوء استفاده کردند.‏

هدف فتنه انگیزان؛ محو اسلام در کردستان

‏     ‏‏فاسدهایی که با خارج پیوند دارند، خائن به مملکت هستند، می خواهند کردستان را‏‎ ‎‏به کمونیستی بکشند. می خواهند اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول‏‎ ‎‏تبلیغات سوء هستند. الآن هم قلمهای خارج و داخل به کار افتاده است و تبلیغات سو‏‏ء‏‎ ‎‏می کنند. از آن طرف می گویند ما می خواهیم ملت کُرد را حفظ کنیم؛ از آن طرف‏‎ ‎‏می گویند که دولت می خواهد کردها را سرکوب کند! مسئله کُرد مطرح نیست، مسئله‏‎ ‎‏کمونیست مطرح است. کُرد مُسْلم است، ملت کُردِ ما مُسْلم است؛ متعهد به اسلام است.‏‎ ‎‏مُسْلم با مُسْلم جنگ ندارد. اینها می خواهند مملکت ما را، کردستان ما را، به ضلالت‏‎ ‎‏بکشند؛ به کمونیستی بکشند.‏

لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه ها

‏     ‏‏ملت کُرد باید بیدار شود. علمای کردستان توجه داشته باشند این جرثومه های فساد را‏‎ ‎‏معرفی کنند. ملت کردستان توجه داشته باشد که اینها به اسلام عقیده ندارند. اینها اسلام را‏‎ ‎‏مُنافی با منافع خودشان می دانند. اینها اسلام را مخالف با اربابهای خودشان می دانند.‏‎ ‎‏اینها نمی خواهند کردستان را آباد کنند، اینها می خواهند خرابی کنند تا کردستان را به‏‎ ‎‏ضلالت بکشانند؛ از اسلام خارج کنند. کردستانیها جوانهای خودتان را دریابید! علمای‏‎ ‎‏معظّم کردستان! مردم کردستان را دریابید! مجال به این ریشه های فاسد ندهید. مردم‏‎ ‎‏شجاع کردستان! کردستان را دریابید؛ اسلام را دریابید. ای ریشه های فاسد! شما‏

‏نمی توانید کاری انجام بدهید؛ از صحنه بیرون بروید! ما شما را مدفون می کنیم. شما قابل‏‎ ‎‏هدایت نبودید. آنهایی که جوانهای ما را اغفال کردند، آنهایی که با اسم دمکراسی با اسم‏‎ ‎‏دمکرات می خواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید سرکوب‏‎ ‎‏شوند. ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود، و باب‏‎ ‎‏رحمت بسته شود.‏

برخورد قاطع نیروهای مسلح با توطئه گران

‏     ‏‏ارتش، ژاندارمری، پاسداران ملزم اند که با هم تفاهم داشته باشند؛ هماهنگ باشند.‏‎ ‎‏اگر هماهنگ نبودند، تأدیب می شوند؛ مجرم اند. رؤسای ارتش موظف اند که اسباب‏‎ ‎‏جنگ برادرهای ما را، برادرهای پاسدار ما را فراهم کنند. تَعلُّل‏‎[4]‎‏ نکنند؛ آنها را مجهز‏‎ ‎‏کنند. باید با فوریت این ریشه های فساد را بِکَنَند. مهلت به این ریشه های فساد ندهند.‏‎ ‎‏سران اینها قابل هدایت نیستند. اینها از یهود بنی قُرَیْضَه بدترند! و اینها باید اعدام شوند.‏

اهتمام به رفاه مردم کردستان

‏     ‏‏تمام کردستان، به استثنای این چند عددی که سران آنها هستند، در امان هستند. باب‏‎ ‎‏رحمت خدا بر روی آنها باز است؛ برادر ما هستند. نظر ما به برادران کردستانی از دیگر‏‎ ‎‏برادران بیشتر است. رفاه برای آنها حاصل می شود. حوایج آنها، چیزهایی که آنها‏‎ ‎‏می خواهند و مسموع است، به آنها داده می شود. تبلیغات سوء را توجه نکنید. اسلام به‏‎ ‎‏شما محبت دارد. رحمت اسلام به روی شما باز است، باب رحمت اسلام به روی شما باز‏‎ ‎‏است. این سران خائن را بگیرید و تحویل بدهید، برادران کُرد، اسلحه ها را کنار بگذارید،‏‎ ‎‏به آغوش اسلام درآیید و با برادران ارتشی تان کمک کنید و این ریشه های فساد را از‏‎ ‎‏بیخ و بُن درآورید. اسلام برای شما پناه است، اسلام صلاح شما را می خواهد. اینها که‏‎ ‎‏خرمنهای شما را آتش می زنند، اینها که جوانان شما را به کشتن می دهند، اینها جوانانی را‏‎ ‎‏که برای کمک به کشاورزان رفتند، برای پاکسازی رفتند، برای کمک رفتند، اعدام‏

‏می کنند؛ اینها انسان نیستند، اینها خوی حیوانی دارند، از خوی حیوانی هم بدتر! اینها‏‎ ‎‏می خواهند کردستان را به تباهی بکشند.‏

‏     خداوند شماها را از شرِّ این مفسده جوها نجات بدهد. خداوند کردستان را از شرّ این‏‎ ‎‏جرثومه های فساد نجات بدهد. و ما به اذن خدا و ما به امر خدا با آنها با شدت رفتار‏‎ ‎‏می کنیم. و آنها را به همین زودی سرکوبی می کنیم رحمت بر تمام قشرهای کردستانی‏‎ ‎‏برادر ما؛ و غضب و لعنت بر سران مفسده جوی مُفْسِد آن سامان.‏

‏     از خدای تبارک و تعالی سلامت همۀ مؤمنین و سعادت همۀ مؤمنین را خواستارم. و‏‎ ‎‏خداوند تعالی به همۀ آنها رحمت کند و مُفْسِدین را براندازد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • - علم الیقین، فیض کاشانی، ج1، ص57: «ای کسی که رحمت وی بر خشم و غضبش، پیشی جسته است.»
  • - لنگۀ در.
  • - دو مصراع، دو لنگۀ در.
  • - بهانه تراشی.