یادداشت
لزوم و یا عدم لزوم پیش بینی نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی
یادداشت درباره لزوم و یا عدم لزوم وجود نخست وزیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

شماره صفحه : 387

موضوع : لزوم و یا عدم لزوم پیش بینی نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

یادداشت درباره لزوم و یا عدم لزوم وجود نخست وزیر

یادداشت

‏زمان: ؟‏

‏موضوع: لزوم و یا عدم لزوم پیش بینی نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی‏

‏     ‏‏«دربارۀ آنکه در جمهوری اسلامی نخست وزیر لازم نیست و رئیس جمهور رئیس‏‎ ‎‏دولت است مثل امریکا یا لازم است مثل بعضی جمهوریهای دیگر باید مشورت شود و‏‎ ‎‏مصلحت هر یک ارزیابی گردد.‏

‏     آنچه به نظر می رسد رئیس جمهور کافی است و با نخست وزیر یک وجود‏‎ ‎‏تشریفاتی است‏‎[1]‎‏ مثل مقام سلطنت».‏‎[2]‎

‎ ‎

  • ـ یادداشت فوق که امام خمینی آنرا برای یادآوری موضوع جهت پیگیری بعدی با دستخط خویش نوشته اند و مربوط به اوائل پیروزی انقلاب ظاهراً در زمان بررسی مواد قانون اساسی نوشته شده است می باشد.
  • ـ منظور آن است که در صورت وجود سِمَت نخست وزیری، طبعاً سمت ریاست جمهوری تشریفاتی خواهد بود.