پیام
افشای ماهیت سران گروهک ها در کردستان و لزوم هوشیاری علما و روحانیون
پیام به علما و مردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کرد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 11 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 388

موضوع : افشای ماهیت سران گروهک ها در کردستان و لزوم هوشیاری علما و روحانیون

زبان اثر : فارسی

مخاطب : علما، روحانیون و مردم مسلمان کردستان

پیام به علما و مردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کرد)

پیام

‏زمان: 12 شهریور 1358 / 11 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: افشای ماهیت سران گروهکها در کردستان و لزوم هوشیاری علما و روحانیون‏

‏مخاطب: علما، روحانیون و مردم مسلمان کردستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     امروز تلگرافی با قید دو فوریت و با اسم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ امضای هجده نفر از ائمۀ جماعت و‏‎ ‎‏رونوشت برای پانزده مقام از مهاباد واصل شد که در آن اظهار تأسف شده است که‏‎ ‎‏اینجانب به واسطۀ تبلیغات سوء بر ضد کُردها و اهل تسنن، بسیج عمومی نموده ام. من با‏‎ ‎‏اینکه می دانم علمای اعلام کردستان در مهاباد و سایر شهرستانها واقعه را آنطور که‏‎ ‎‏هست می دانند، و پر واضح است که سران اشرار یا جعل امضا به اسم علما نموده اند و یا‏‎ ‎‏علما و ائمۀ جماعت را الزام به امضا نموده اند، مع ذلک لازم است برای چندمین بار به‏‎ ‎‏استحضار علمای اعلام کردستان و برادران کردستانی و سایر طبقات برسانم: این سران‏‎ ‎‏خائن چون خود را شکست خورده و مورد تنفر ملت ایران می دانند، دست به این‏‎ ‎‏تشبثات واهی زده اند. از اول پیروزی انقلاب تاکنون، در هر موقعیتی که پیش آمده‏‎ ‎‏است، اعلام کرده ایم که در اسلام کُرد و ترک و فارس و بلوچ و لر و ترکمن و غیر اینها‏‎ ‎‏مطرح نیست. اسلام برای همه است؛ و جمهوری اسلامی حق همۀ گروهها را با عدالت‏‎ ‎‏اسلامی ادا خواهد کرد. در عین حال این خائنان به ایران ـ خصوصاً کردستان ـ دست از‏‎ ‎‏خیانت و جنایت برنداشته، و طرحهای مسالمت آمیز را با اسلحه هایی که از کشورهای‏‎ ‎‏خارجی و یا از غارتگری به دست آورده اند جواب داده اند؛ و برادران ما را که برای‏‎ ‎‏حفاظت برادران کردستانی خود بسیج شده اند با کمال بی رحمی و شقاوت به آتش‏‎ ‎‏کشیده اند و سر بریده اند. حتی به برادران کردستانی ما و به کسانی که برای جهاد‏‎ ‎‏سازندگی و کمک به کردستان آمده بودند رحم نکردند و آنان را اعدام نمودند. ما به‏

‏این اشرار می گوییم اگر ما بر ضد کُردها بسیج عمومی نمودیم، چرا در شهرستانهای‏‎ ‎‏کردستان ـ مثل نقده و سنندج و پاوه و دیگر جاها ـ پس از پاکسازی غیر از برادری رفتار‏‎ ‎‏نشده است؟! و چرا برادران کردستانی ما از ارتش و پاسداران و سایر قوای انتظامی‏‎ ‎‏استقبال پرشور کردند و با آغوش باز پذیرفتند؟! و چرا ما که گروهی را برای بازسازی‏‎ ‎‏آن منطقه فرستادیم که حوائج برادران اهل سنت را برآورده کرده و با تمام امکان‏‎ ‎‏وسایل آسایش و رفاه آنان را فراهم کند؟ آیا ما برادران اهل سنت را دشمن می دانیم که‏‎ ‎‏بارها و بارها اعلام کرده ایم هیچ فرقی بین این دو فرقه نیست؟ ما که تصمیم گرفته ایم که‏‎ ‎‏آن سامان را به بهترین وجه آباد کنیم و مقدماتش را فراهم کرده ایم با کُرد مخالفیم؟ یا‏‎ ‎‏شما که اسلحه به دست گرفته و به هیچ چیز و به هیچ کس رحم نمی کنید طرفدار کُرد‏‎ ‎‏هستید؟!‏

‏     ما بسیج عمومی اگر بکنیم، برای پشتیبانی از برادران کردستانی و استخلاص آنان از‏‎ ‎‏اشرار است؛ و به خواست خداوند متعال، شرّ آنان را بزودی دفع، و سران خائن را‏‎ ‎‏شدیداً به جزای اعمالشان رسانده، و با برادران کُرد، حتی آنانی که در حزب منحل‏‎ ‎‏دمکرات داخل شده اند، اگر به آغوش ملت برگردند، با برادری و برابری رفتار می کنیم و‏‎ ‎‏همه در پناه اسلام خواهند بود. والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎