سخنرانی
عنایات الهی در پیروزی ملت ایران
سخنرانی در جمع پرسنل کمیته شمیرانات (عنایات الهی در پیروزی ملت ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 13 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 421

موضوع : عنایات الهی در پیروزی ملت ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : پرسنل کمیته شمیرانات به همراهی آقایان: امام جمارانی، مهدی ـ کروبی، مهدی ـ شاه‌ آبادی، مهدی

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته شمیرانات (عنایات الهی در پیروزی ملت ایران)

سخنرانی

‏زمان: صبح 14 شهریور 1358 / 13 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عنایات الهی در پیروزی ملت ایران ‏

‏حضار: پرسنل کمیته شمیرانات به همراهی آقایان: امام جمارانی، مهدی ـ کروبی، مهدی ـ‏‎ ‎‏ شاه آبادی، مهدی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شکست ناپذیری لشکر اسلام

‏     ‏‏من میل ندارم دوستان عزیز خود را که در آفتاب می بینم عرق می ریزند معطَّل کنم؛‏‎ ‎‏لکن چند ‏‏[‏‏مطلب‏‏]‏‏ برای آقایان عرض می کنم و امیدوارم زود آقایان رها بشوند، و با‏‎ ‎‏سلامت به محل خودشان تشریف ببرند.‏

‏     من امیدوارم به این نهضت ـ و امیدوار بودم ـ من از این تحولی که در شما جوانان‏‎ ‎‏حاصل شده است امیدوارم و شما را پیروز می بینم. این تحول انسانی، این تحول اسلامی،‏‎ ‎‏من شما را مثل سربازهای صدر اسلام می بینم. من به این چهره های نورانی علاقه دارم.‏‎ ‎‏من درود می فرستم به این چهره های نورانی و اسلامی که برای خدمت به اسلام مهیّا‏‎ ‎‏هستند؛ شما مثل لشکر اسلام در صدر اسلام برای اسلام خدمت می کنید. و شما منظور‏‎ ‎‏امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید. دلخوش باشید که اسلام شما را می پذیرد. دلخوش‏‎ ‎‏باشید که شکست برای شما نیست، نه در حیات و نه در شهادت. شهادت فخر اولیا بوده‏‎ ‎‏است و فخر همۀ ما؛ و سعادت است. شما چه پیروز بشوید در دنیا، یا به شهادت برسید،‏‎ ‎‏پیروزمندید؛ همان طور که لشکر اسلام در صدر اسلام خودشان را پیروز می دیدند، چه‏‎ ‎‏کشته بشوند و چه بکشند. شما هم امروز همان سربازها هستید. من به شما مژدۀ پیروزی‏‎ ‎‏می دهم و من به شما تبریک عرض می کنم. خداوند تعالی به شما نظر دارد.‏

قرآن پناهگاه مسلمین

‏     ‏‏همان نظرِ لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمانی و با نداشتن برگ و ساز ارتشی، بر‏

‏قدرتهای بزرگ پیروز شدید. این نظر خدای تبارک و تعالی و تأیید اسلام بود این نظر‏‎ ‎‏اسلام است که شما را متحول کرده است، و شما آرزوی شهادت می کنید. تا شما به این‏‎ ‎‏حال هستید ـ و امید است که همیشه باشید ـ پیروز هستید. خداوند با شماست. قرآن کریم‏‎ ‎‏پناه همۀ ماست. ما برای قرآن قیام می کنیم و کردیم، و پیروز خواهیم بود. شما حق‏‎ ‎‏هستید، در مقابل باطل ایستاده اید و حق پیروز است. شما برای اسلام قیام کردید و‏‎ ‎‏پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد پیروز است.‏

‏     من سلامت همۀ شما و پیروزی شما را از خدای تبارک و تعالی خواستارم. این دسته‏‎ ‎‏اشرار که الآن مشغول شرارت هستند چیزی نیستند، اینها دفن خواهند شد. خداوند شما‏‎ ‎‏را بر اشرار غلبه دهد. من از شما و آقایانی که تشریف آورده اید تشکر می کنم. و به همۀ‏‎ ‎‏آقایانی که آمدند ـ چه از مشهد و چه از شمیران و از جاهای دیگر ـ به همه سلام‏‎ ‎‏می فرستم و من خدمتگزار همه هستم.‏

‎ ‎