سخنرانی
ممانعت اشرار و مفسدین از انجام اصلاحات و آبادانی در کردستان و مناطق محروم
سخنرانی در جمع روحانیون پاوه (ممانعت اشرار از انجام آبادانی در مناطق محروم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 14 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 438

موضوع : ممانعت اشرار و مفسدین از انجام اصلاحات و آبادانی در کردستان و مناطق محروم

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون پاوه

سخنرانی در جمع روحانیون پاوه (ممانعت اشرار از انجام آبادانی در مناطق محروم)

سخنرانی

‏زمان: صبح 15 شهریور 1358 / 14 شوال 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ممانعت اشرار و مفسدین از انجام اصلاحات و آبادانی در کردستان و مناطق محروم‏

‏حضار: روحانیون پاوه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اشرار مانع تحقق منافع خلقند

‏     ‏‏هرچه کوتاهی شده است دربارۀ این مناطق شما و امثال شما و خصوصاً منطقۀ‏‎ ‎‏کردستان، این برای همین اشرار و مفسدین ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که مجال ندادند تا حالا دولت به‏‎ ‎‏بازسازی و رسیدگی برسد. برای اینکه این مسائلی که شما گفتید و حق هم هست، برای‏‎ ‎‏اینکه اینها تحقق پیدا کند، باید یک منطقۀ آرام باشد. در یک منطقه ای که اشرار دائماً‏‎ ‎‏آتش روشن می کنند و حتی خود مردم را سرکوب می کنند و قوای انتظامی اگر بیاید با‏‎ ‎‏آنها جنگ می کنند، در حال جنگ نمی شود که شما توقع داشته باشید که مسائلی که‏‎ ‎‏مربوط به منطقه است و باید با آرامش تحقق پیدا بکند. شما گمان نکنید که دولت در‏‎ ‎‏فکر نیست؛ برای همۀ مناطق ایران، و خصوصاً مناطقی که در زمان رژیم سابق‏‎ ‎‏عقب افتاده بوده است، این طور گمان نکنید که دولت نخواهد آنجاها عمل بکند. اشرار‏‎ ‎‏فرصت نمی دهند به کسی. به اسم اینکه ما منافع خلق را می خواهیم؛ فرصت نمی دهند که‏‎ ‎‏کسی منافع خلق را تحقق بدهد. اینها می خواهند که منطقه را به هم بزنند که دولت نتواند‏‎ ‎‏کاری بکند؛ و باز همان مسائل سابق و همان عقب افتادگیهایی که شماها و همه داشته اند‏‎ ‎‏آنها تکرار بشود. ان شاءالله اگر چنانچه شرّ این اشرار کَنده شد بکلی و ان شاءالله می شود،‏‎ ‎‏به این مسائل رسیدگی می شود.‏


سفارش دربارۀ علمای اهل سنت

‏     ‏‏من راجع به مطلق علمای اهل سُنّت در هر جا باشند و خصوص علمای کردستان، با‏‎ ‎‏دولت صحبت کردم. آنها هم وعده کردند که همۀ قشرها و علمای آنجا بالخصوص‏‎ ‎‏مورد عنایت واقع بشوند و رسیدگی بشود. و همین طور البته مدرسه ای که مدرسۀ قرآن‏‎ ‎‏است محترم است، و باید رسیدگی به آن بشود. طلاّب هم چنانچه آنجا مجتمع شدند و‏‎ ‎‏مدرسه ای تأسیس شد، ان شاءالله رسیدگی می شود. لکن شرط این است که بگذارند،‏‎ ‎‏[‏‏شرط‏‏]‏‏ این است که محیط آرام باشد. اینها نمی گذارند که محیط آرام باشد. اینها با اسم‏‎ ‎‏اینکه ما «فدایی خلق» هستیم و با اسم اینکه ما «دمکرات» هستیم و می خواهیم که مثلاً‏‎ ‎‏آزادی در دنیا پیدا بشود، نمی گذارند مردم آزاد بشوند؛ نمی گذارند، مهلت نمی دهند که‏‎ ‎‏دولت یک فکری بکند برای اینجاها. ان شاءالله اینها که از بین رفتند، آن وقت قضایای‏‎ ‎‏دیگر پیش می آید.‏

رسیدگی به مناطق محروم و دفع شرّ اشرار

‏     ‏‏شما گمان نکنید که جاهای دیگر عمل شده است و برای شما عمل نشده است. در‏‎ ‎‏برنامه ریزی هستند برای همه جا مشغول هستند. لکن این قدر رژیم سابق خرابکاری‏‎ ‎‏کرده است که به این زودی نمی شود اصلاحش کرد. ان شاءالله بالخصوص راجع به‏‎ ‎‏مناطق شما که الآن هم یک بودجۀ خوبی برایش قرار داده شده، و بعداً هم چنانچه کسر‏‎ ‎‏آمد باز هم قرار داده می شود و هیئتهایی می آیند رسیدگی می کنند، همۀ جهات ان شاءالله ‏‎ ‎‏ترمیم می شود. مهم این است که شما خودتان و همین طور علمای کردستان و همین طور‏‎ ‎‏جوانهای شما، آنها هم کمک کنند و ایستادگی کنند در مقابل این اشرار و این اشرار را‏‎ ‎‏خارج کنند، این اشرار را بیرون کنند، تا یک مجالی داده بشود که ان شاءالله کارها اصلاح‏‎ ‎‏بشود. سلام مرا به همۀ رفقای خودتان و به همۀ علمای آنجا و به همۀ طبقات آنجا‏‎ ‎‏برسانید. و اطمینان بدهید که ما در فکر همه هستیم و اسلام برای همه است؛ و ما همه در‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام ان شاءالله امیدوارم با رفاه و امنیّت زندگی کنیم.‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور، تاریخ 17 / 6 / 58 درج گردیده اما به استناد گزارش روزنامه کیهان مورخ 18 / 6 / 58 تاریخ دیدار پیش از ظهر روز پنج شنبه 15 / 6 / 58 بوده است.