پیام
عفو عمومی در کردستان
پیام عفو عمومی در کردستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 15 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 445

موضوع : عفو عمومی در کردستان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالگرد 17 شهریور (جمعه خونین)

مخاطب : ملت ایران

پیام عفو عمومی در کردستان

پیام

‏زمان: 16 شهریور 1358 / 15 شوال 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عفو عمومی در کردستان‏

‏مناسبت: سالگرد 17 شهریور (جمعۀ خونین)‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     خاطرۀ تلخ 17 شهریور 57 و خاطره تلخ روزهای بزرگی که بر امت گذشت میوۀ‏‎ ‎‏شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار و جایگزینی پرچم جمهوری عدل اسلامی‏‎ ‎‏را به بار آورد. مگر نه آن است که دستور آموزندۀ «کُلُّ یَومٍ عاشُورا و کُلُّ أَرضٍ‏‎ ‎‏کَربَلا»‏‎[2]‎‏ باید سرمشق امت اسلامی باشد. قیام همگانی در هر روز و در هر سرزمین،‏‎ ‎‏عاشورا قیام عدالتخواهان، با عددی قلیل و ایمانی و عشقی بزرگ، در مقابل ستمگران‏‎ ‎‏کاخ نشین و مستکبران غارتگر بود و دستور آن است که این برنامه سرلوحۀ زندگی است‏‎ ‎‏در هرروز و در هر سرزمین. روزهایی که بر ما گذشت عاشورای مکرر بود و میدانها و‏‎ ‎‏خیابانها و کوی و برزنهایی که خون فرزندان اسلام در آن ریخت، کربلای مکرر. و این‏‎ ‎‏دستور آموزنده، تکلیفی است و مژده ای. تکلیف از آن جهت که مستضعفان، اگر چه با‏‎ ‎‏عده ای قلیل، علیه مستکبران، گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شیطانی عظیم، مأمورند‏‎ ‎‏چونان سرور شهیدان قیام کنند. و مژده که شهیدان ما را در شمار شهیدان کربلا قرار داده‏‎ ‎‏است؛ و مژده که شهادت رمز پیروزی است. 17 شهریور، مکرر عاشورا و میدان شهدا،‏‎ ‎‏مکررِ کربلا و شهدای ما، مکررِ شهدای کربلا و مخالفان ملت ما، مکررِ یزید و وابستگان‏‎ ‎‏او هستند. کربلا کاخ ستمگری را با خون درهم کوبید؛ و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی‏

‏را فرو ریخت. اکنون وقت آن است که ما که وارثان این خونها هستیم و بازماندگان‏‎ ‎‏جوانان و شهدای به خون خفته هستیم از پای ننشینیم تا فداکاری آنان را به ثمر برسانیم و‏‎ ‎‏با ارادۀ مصمم و مشت محکم، بقایای رژیم ستمکار و توطئه گران جیره خوار شرق و‏‎ ‎‏غرب را در زیر پای شهدای فضیلت دفن کنیم.‏

‏     غائلۀ کردستان، به دست مشتی از خدا بیخبر مزدور که از اسلحۀ اجنبی برخوردار و‏‎ ‎‏از پشت مرزها الهام می گرفت، با قیام دلاورانۀ قوای انتظامی و پاسداران انقلاب درهم‏‎ ‎‏پیچید؛ و سرکردگان مفسد و وابسته به اجانب در گریزگاهها پنهان، و جوانان‏‎ ‎‏فریب خورده ای را به جای گذاشتند. ما به طوری که کراراً اعلام کردیم، بجز سران‏‎ ‎‏جنایتکار و آنان که در خیانت و جنایت با آنان شریک بودند، از دیگر جناحها، حتی‏‎ ‎‏گول خوردگانی که در حزب دمکرات وارد شده اند، در صورتی که سلاحهای خود را به‏‎ ‎‏مقامات انتظامی بسپارند، با برادری رفتار و عفو عمومی نمودیم. این اصل عمومی شامل‏‎ ‎‏قشرها و برادران کردستانی است. همه از پناهگاهها بیرون بیایند و به برادران خود ملحق‏‎ ‎‏شوند، و به زندگی عادی خود ادامه دهند. دولت جمهوری اسلامی در رفع گرفتاریهای‏‎ ‎‏آنان و ترمیم خرابیها و سازندگی عقب ماندگیها کوشا خواهد بود.‏

‏     برادران کُرد من، به تبلیغات وابستگان «حزب دمکرات» اعتنا نکنید؛ و در شهرها به‏‎ ‎‏حال عادی خود برگردید و هیچ ترسی نه از ناحیۀ دولت و نه از ناحیۀ خرابکاران به دل‏‎ ‎‏راه ندهید، که دولت دوستدار شما و خرابکاران قدرت را از دست داده و مدفون شده و‏‎ ‎‏خواهند شد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای شهدای اسلام و صبر و اجر برای‏‎ ‎‏بازماندگان آنان و سعادت و سلامت برای ملت بزرگ خواهانم. والسلام علی عبادالله ‏‎ ‎‏الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - تاریخ تحریر پیام که به مناسبت سالگرد 17 شهریور صادر شده است به استناد نسخۀ دستنویس و روزنامه ها، 16 / 6 / 58 می باشد و در صحیفۀ نور به اعتبار مناسبت پیام، تاریخ 17 / 6 / 58 درج گردیده است.
  • - هر روزی عاشورا و هر زمینی کربلاست.