سخنرانی
کوشش همگانی در پیشبرد اسلام و همیاری با دولت
سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر بختیاری (کوشش همگانی در پیشبرد اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 17 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 483

موضوع : کوشش همگانی در پیشبرد اسلام و همیاری با دولت

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان عشایر بختیاری مسجد سلیمان، و جهاد سازندگی یزد

سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر بختیاری (کوشش همگانی در پیشبرد اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 18 شهریور 1358 / 17 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: کوشش همگانی در پیش بُرد اسلام و همیاری با دولت‏

‏حضار: نمایندگان عشایر بختیاری مسجد سلیمان، و جهاد سازندگی یزد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

برنامه های استعمار و محرومیتها

‏     ‏‏برنامه این بوده است که ملت ما را با هر وسیله ای که می توانستند عقب نگه دارند.‏‎ ‎‏مراکزی که ذخایر زیرزمین هست روی زمینش اهالی همان جا هم به فقر و مسکنت‏‎ ‎‏زندگی کنند، مراکز تعلیمی ما را طوری بکنند که جوانهای ما از تعلیم صحیح بهره برداری‏‎ ‎‏نکنند و وضع کشاورزی ما را آن طوری که دیدید به اسم «اصلاحات» به آن فساد‏‎ ‎‏بکشند؛ همۀ نیروهای انسانی ما را هدر بدهند. اینها یک برنامه ای بوده است که مأمور‏‎ ‎‏اجرا بودند. و این پدر و خصوصاً این پسر، خوب هم اجرا کردند. مطابق دلخواه اربابها‏‎ ‎‏عمل کردند. و اینکه در آن کتاب نوشته است «مأموریت برای وطنم» این کلمه صحیح‏‎ ‎‏است، اما مأمور از جانب امریکا و دیگران بوده است برای اینکه نگذارد این وطن، وطن‏‎ ‎‏باشد!و شما گمان نکنید که فقط در مسجد سلیمان و در بختیاری و در عشایر و آنجا این‏‎ ‎‏مسائل هست؛ این عقب افتادگی در همه جا هست. بعض از شهرها را که بسیاری از سران‏‎ ‎‏آن شهرها سرسپرده بودند، آنها را یک قدری رسیدگی کردند. و بعضیها هم که نمی شده‏‎ ‎‏است که رسیدگی نکنند کرده اند، لکن در همان شهرها هم وقتی اطرافش را ملاحظه کنید‏‎ ‎‏همین مشکلات هست. شما تشریف ببرید تهران و آن زاغه نشینهای تهران و آن‏‎ ‎‏محله هایی که در حاشیۀ شهر واقع شده است ملاحظه کنید، قطعاً خواهید فهمید که وضع‏‎ ‎‏آن حاشیه نشینهای شهر که از جاهای دیگر آمدند و اینجا ساکن شدند و به واسطۀ همان‏‎ ‎‏«اصلاحات ارضی» اینها مجبور شدند حرکت کنند، بدتر از وضع مسجد سلیمان و وضع‏‎ ‎‏بختیاریهاست. خیال نکنید که آنجاها، شهرها همه کارهایشان درست است و فقط‏

‏مسجد سلیمان یا امثال او این طور است. همان زاغه نشینهای تهران ـ که من نجف که بودم‏‎ ‎‏صورت محله هایشان را پیش من آوردند؛ گمان می کنم حدود سی محله نوشته بودند.‏‎ ‎‏محله هایی اسم برده بودند که فلان محله در کجا، فلان در کجا، فلان در کجا، فلانها،‏‎ ‎‏حصیر نشینند، فلان جاها مثلاً زاغه نشینند ـ اینها هم هیچیک از این چیزهایی که مربوط‏‎ ‎‏به یک شهری است ندارند، نه آب دارند؛ نه برق دارند؛ نه اسفالت دارند. اینها آب را‏‎ ‎‏هم باید از آن گودالها با پله های زیادی طی بکنند و بیایند لب خیابان تا برسند به یک شیر‏‎ ‎‏آبی و آب ببرند برای بچه هایشان. هر چندین نفرشان در یک سوراخی، که نمی شود‏‎ ‎‏اسمش را خانه گذاشت. یا یک چَپَری‏‎[1]‎‏ درست کرده اند؛ یک حصیری درست‏‎ ‎‏کرده اند، این طوری زندگی می کنند. و این مسئله ای است که در بسیاری از جاهای‏‎ ‎‏مملکت هست. و از اطراف هم، این عشایر اطراف، اینجا می آیند، همین حرفهایی که‏‎ ‎‏شما می زنید، که ندارید هیچی، آنها هم می گویند. منتها هر کسی محیط خودش را اطلاع‏‎ ‎‏دارد، و از محیطهای دیگر بی اطلاع است؛ خیال می کند جاهای دیگر درست شده، اینجا‏‎ ‎‏نشده. نخیر، بنابراین بوده است که ذخایر ما را ببرند، و خود ما در یک مملکت غنی،‏‎ ‎‏یک مملکتی که دارای همه چیز است، گرسنه به سر ببریم.‏

محرومیت زدایی از روستاها

‏     ‏‏و من امیدوارم که با این تحولی که الآن شده است و دست آنها کوتاه شده است و‏‎ ‎‏دست چپاولگرها کوتاه شده است و ملت ایران قیام کرد و جبّارها را خارج کرد و این‏‎ ‎‏چیزهایی هم که حالا هست، اینها هم از بین خواهند رفت و مملکت هم مال خودتان‏‎ ‎‏خواهد شد؛ و دولت هم اسلامی است، و اوّل برنامه اش این است که از روستاها و از‏‎ ‎‏آنجا شروع کنند به اصلاحات، و مشغول هم هستند؛ لکن این قدر پریشانی زیاد است و‏‎ ‎‏این قدر آشفتگی زیاد است که اینها در عین حالی که همه مشغول اند نمی توانند برسند به‏‎ ‎‏این زودی. این البته باید با یک مهلتی باشد. و مسلَّماً ان شاءالله خواهد این میسَّر شد،‏

‏ان شاءالله . خصوصاً برای مراکزی که نفت زیر پایشان است. این مراکزی که این ذخیره‏‎ ‎‏زیر پایشان است و اینها رُویَش نشسته اند گرسنگی می خورند. البته باید آنجاها همه‏‎ ‎‏درست بشود و در صدد هم هستند. آقای مدنی هم مورد رضایت ماست. امیدوارم که‏‎ ‎‏ایشان هم فعالیتهایشان را ادامه بدهند، دولت هم کمک بکند، و مسائل ان شاءالله حل‏‎ ‎‏بشود.‏

برنامۀ اسلام؛ برادری و برابری

‏     ‏‏مهم این است که ما این چیزی که باید پیش همۀ برادرهای ما مطرح باشد این نباشد که‏‎ ‎‏هرچه هست مربوط به همین مادیات و همین طبیعیات باشد. باید ما فکر این باشیم که‏‎ ‎‏اسلام جریان پیدا کند. اگر اسلام در این مملکت، احکام اسلام در این مملکت، پیاده‏‎ ‎‏بشود، همۀ جهات مادی و معنوی تأمین خواهد شد.‏

‏     اسلام برنامه اش این است که مابین فقیر و غنی و نمی دانم، کُرد و ترک و لُر و اینها‏‎ ‎‏فرق نگذارد. همه برادر و همه برابر، و برای همه است. و شما باز همین نهضتی را که‏‎ ‎‏دارید، نهضت اسلامی، با همان نیت اسلامی و نهضت اسلامیش ادامه بدهید و امیدوارم‏‎ ‎‏که موفق بشویم به اینکه این جمهوری اسلامی را آن طوری که اسلام می خواهد ما پیاده‏‎ ‎‏کنیم. و اگر چنانچه آن طور بشود، مطمئن باشید که برای همه قشرها رفاه هست؛ هم در‏‎ ‎‏اینجا، و هم در آن طرف.‏

یاور دولت باشید

‏     ‏‏خداوند ان شاءالله به شما سلامت و سعادت بدهد. و همه تان با هم دوست و رفیق و‏‎ ‎‏همه کمک هم باشید و کمک دولت باشید. امروز دولت دیگر از خودتان است، فاصله‏‎ ‎‏نیست مابین شما و مابین دولت، و مأموران دولت هم می دانند که جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است؛ دیگر آن تحمیلاتی که آن وقتها هرکس می رفت در هر جا، مأمور می شد در هر‏‎ ‎‏جا، به مردم تحمیل می کرد، دیگر در جمهوری اسلامی نیست این طور. همه برادر با‏‎ ‎‏هم؛ و همه با هم این نهضت را پیش ببرید و به سعادت و سلامت ان شاءالله برسید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - خانه ای کوچک که از گِل و شاخۀ درختان درست شود.