سخنرانی
همراهی ملت با دولت ـ سازندگی کشور نیازمند آرامش است
سخنرانی در جمع عشایر و مرزنشینان سر پل ذهاب (همراهی ملت با دولت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 19 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 488

موضوع : همراهی ملت با دولت ـ سازندگی کشور نیازمند آرامش است

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان عشایر سر پل ذهاب و مرزنشین های آن منطقه

سخنرانی در جمع عشایر و مرزنشینان سر پل ذهاب (همراهی ملت با دولت)

سخنرانی

‏زمان: 20 شهریور 1358 / 19 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: همراهی ملت با دولت ـ سازندگی کشور نیازمند آرامش است‏

‏حضار: نمایندگان عشایر سر پُلِ ذهاب و مرزنشینهای آن منطقه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

در آرزوی تحقق حاکمیت اسلام

‏     ‏‏ان شاءالله همه موفق بشوند. و این از برکات این نهضت است که ما همه با هم‏‎ ‎‏مجتمعیم. این از برکات این نهضت اسلامی است که برادرهای اسلامی را با هم زیر یک‏‎ ‎‏سقف مجتمع کرده است، و مسائلی که مورد حاجت است ان شاءالله مورد بحث قرار‏‎ ‎‏بگیرد. و آقایان باید بدانند که این معنایی را که ما در فکرش هستیم و با همّت همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت امیدواریم که تحقق پیدا بکند، آن این است که اسلام در ایران حکومت‏‎ ‎‏کند؛ حکومت، حکومت خدا باشد. و از آن کارهایی که طاغوت می کرد و عمّال‏‎ ‎‏طاغوت می کردند و گرفتاریهایی که برای ملت ما از دست آنها پیدا شد ان شاءالله با همت‏‎ ‎‏همۀ جوانهای ملت ما آنها تمام بشود؛ و همه جا بیرق اسلام باشد؛ یعنی طوری باشد که‏‎ ‎‏ما اگر در نخست وزیری برویم ببینیم که آنجا اسلام است. و اگر در سایر وزارتخانه ها‏‎ ‎‏برویم ببینیم آنجا اوضاع، اوضاع اسلامی است، و اگر در عشایر برویم ببینیم آنجا هم‏‎ ‎‏اوضاع، اوضاع اسلامی است، و اگر در بازار برویم ببینیم بازار هم اوضاعش اسلامی‏‎ ‎‏است. اگر چنانچه اسلام به معنای خودش، آن طوری که خدای تبارک و تعالی وحی‏‎ ‎‏فرموده است به پیغمبر اکرم آنطور تحقق پیدا بکند، همۀ مردم در زیر پرچم اسلام در‏‎ ‎‏رفاه و سعادت هستند، نه همان سعادت این عالم؛ سعادت این عالم و سعادت آن عالم.‏

همراهی ملت، شرط موفقیت دولت

‏     ‏‏و ما از خدا می خواهیم که یک همچو سعادتی به ما بدهد که ما بتوانیم این خدمتی را‏

‏که بنا داریم انجام بدهیم قدرت داشته باشیم که انجام بدهیم و این قدرت هم در وقتی‏‎ ‎‏است که ملت با ما باشد. اگر ملت با ما باشد، ما می توانیم به واسطۀ قدرت ملت کارها را‏‎ ‎‏انجام بدهیم. چنانچه دیدید که چون ملت همراه با هم بودند، یک همچو قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگی را از بین بردند. حالا هم، که وقت این است که آن مفسده ها از بین برود و‏‎ ‎‏پاکسازی بشود و آن بازمانده های آنها از بین بروند، باز محتاج به این است که ملت‏‎ ‎‏همراه باشند.‏

توطئۀ دشمنان در تفرقه افکنی میان ملت

‏     ‏‏و الآن توطئه ها زیاد در کار هست که برادرها را از هم جدا کنند، هر جا به یک‏‎ ‎‏صورت. آنجاهایی که مراکز مثلاً شهرهای بزرگ است، به صورت حزب و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏کذا. و در جاهایی که مرز است و برادرهای اهل سُنّت ما آنجا هستند، به اینکه سُنّیها و‏‎ ‎‏شیعه ها چه می خواهند؛ این دو تا طایفه را که هر دو مُسْلِم اند به جان هم بریزند. در عین‏‎ ‎‏حالی که شاید همۀ شما بدانید که در کردستان یک دسته ای که وابسته به خارج بودند، و‏‎ ‎‏آن طوری که از رفت و آمدهایشان کشف شده است و گفته اند به ما، اینها از وابسته های‏‎ ‎‏هم رژیم سابق هستند، و هم رفت و آمد دارند با صهیونیست ها، با اسرائیل روابط‏‎ ‎‏دارند، و هم با بعض از ممالک دیگری که اجنبی هستند، و اینها غائله در کردستان‏‎ ‎‏درست کرده اند به طوری که مردم کردستان از دست آنها به عذاب بودند، دولت فرستاد‏‎ ‎‏و این مفسدین را، این مقداری که می شد، دستگیر یا سرکوب کرد، و یک مقدارش هم‏‎ ‎‏فرار کردند، بعدش در خارج آنهایی که عمّال اجانب هستند بنا کردند چیز نوشتن که‏‎ ‎‏دولت ایران، یا فلانی، همۀ مردم ایران را بر ضد کُردها، بر ضد اهل سُنّت بسیج کرده‏‎ ‎‏است! و حال آنکه ما فرستادیم برای کمک به برادرهایی که گرفتار بودند. باید هوشیار‏‎ ‎‏بود در این مواقع که این اشخاصی که می خواهند فساد کنند، می خواهند بین برادرها‏‎ ‎‏جدایی بیندازند، اینها نظری ندارند جز اینکه دیدند که منافعی که از اینجا می بردند،‏‎ ‎‏خودشان و اربابهایشان، در خطر افتاده است و دستشان دارد کوتاه می شود، می خواهند‏

‏که دوباره آن مسائل را پیش بیاورند و دوباره همانها را به ما مسلّط کنند و همۀ زندگی‏‎ ‎‏این مردم را به هم بزنند. و در طول تاریخ همۀ این عشایر، همۀ این مرزنشینها، در فشار‏‎ ‎‏این طاغوتها بودند؛ برایشان هیچ زندگی هم درست نکرده اند، حالا هم می خواهند‏‎ ‎‏مهلت ندهند که دولت که می خواهد رسیدگی بکند، اینها ‏‏[‏‏می خواهند‏‏]‏‏ مهلت ندهند که‏‎ ‎‏دولت یک همچو کاری بکند، تا اینکه دوباره آشفتگی پیدا بشود؛ دوباره آن مسائل‏‎ ‎‏برگردد. باید امروز همه ما بیدار باشیم و متوجه باشیم به توطئه های اینها. ان شاءالله این‏‎ ‎‏توطئه ها از بین برود. ان شاءالله مملکت آرام بشود.‏

سرلوحۀ برنامۀ دولت؛ رسیدگی به مستمندان

‏     ‏‏و شما هم بدانید که سرلوحۀ برنامۀ این دولت این است که ابتدا از مستمندان شروع‏‎ ‎‏کنند، از مرزها شروع کنند به تعمیر و رفع حوایجی که تا حالا نبوده است؛ از قبیل برق و‏‎ ‎‏نمی دانم اسفالت و آب و امثال ذلک که من می دانم در بسیاری از جاها اینها نیست یا‏‎ ‎‏کمیاب است. دولت در صدد است و ان شاءالله عمل خواهد کرد. خداوند ان شاءالله همۀ‏‎ ‎‏شما را توفیق بدهد.‏

‏[‏‏در اینجا یکی از حاضران گزارشی دربارۀ گروهی به نام «گروه ضربت» که زیر نظر و تدبیر افسری‏‎ ‎‏ارتشی و متدین در سرپل ذهاب سازمان یافته و به دفع ضد انقلابیون برخاسته است، و نیز گزارشی از‏‎ ‎‏شایعه پراکنی و جعل اکاذیب از سوی دشمنان انقلاب به همراه درخواست ادارۀ منطقه توسط روحانیان‏‎ ‎‏ارائه نمود. امام خمینی در پاسخ اظهار داشت:‏‏]‏

‎     ‎‏همه این مطالب که گفتید صحیح است؛ لکن دولت هم در فکر هست که همۀ اینها را‏‎ ‎‏بکند حتی راجع به علمای اهل سُنّت، که من کراراً به وزیر معارف، وزیر اوقاف گفتم که‏‎ ‎‏اینها باید به طور شایسته با آنها همراهی بشود. و بناست هم که صورت را از همۀ‏‎ ‎‏آنجاهایی که در ایران است، بردارند، و ان شاءالله عمل بشود و می شود ان شاءالله .‏‎ ‎‏و همین طور این گرفتاری هایی که گفتید، اینها هم باید بشود؛ لکن می دانید که الآن همه‏‎ ‎‏جا به هم ریخته است. بعد از انقلاب همیشه یک به هم ریختگیهایی هست. خصوصاً که‏

‏همۀ اینها ارثهایی است که از دولت سابق ما بردیم. در جمهوری اسلامی که پنج ماه،‏‎ ‎‏شش ماه از عُمرش می گذرد این مسائل در آن پیش نیامده، این مسائل از سابق بوده. و‏‎ ‎‏این باید جبران بکند. و این بچه شش ـ هفت ماهه است الآن جمهوری ما، این باید یک‏‎ ‎‏قدری به آن مهلت بدهند. یک قدری این اغتشاشاتی که این مفسدین درست کردند اینها‏‎ ‎‏یک قدری کم بشود و آن وقت رسیدگی کامل بشود. حالا هم در صدد هستند برای هر‏‎ ‎‏ناحیه ای، برای هر استانی، پول نفت را قرار دادند و در صددند که برسانند و می رسانند؛ و‏‎ ‎‏من هم تأکید می کنم به اینکه زود برسانند. ان شاءالله امیدوارم به زودی آن گرفتاریها رفع‏‎ ‎‏بشود.‏

نیاز سازندگی کشور به آرامش

‏     ‏‏و عمده این است که شما به حرف این مفسدین گوش ندهید، اینها می خواهند‏‎ ‎‏نگذارند. در عین حال که دولت هم بودجه برای این تصویب کرده است، برای هر استانی‏‎ ‎‏بودجه تصویب کرده برای همین امور؛ ساختن حمّام، ساختن مثلاً اسفالتها و عرض کنم‏‎ ‎‏مدارس. همۀ این چیزها را در صدد هستند که انجام بدهند، لکن شرطش این است که‏‎ ‎‏منطقه آرام باشد. یک منطقه غیر آرام و جنگی را نمی شود عمل بکنند، بخواهند یک‏‎ ‎‏منطقه ای که در جنگ هستند حالا بیایند حمّام بسازند، نمی شود این، این یک قدری‏‎ ‎‏باید آرامش پیدا بشود و ان شاءالله آرامش پیدا می شود و این امور ان شاءالله درست‏‎ ‎‏می شود. برای روحانی هم شما باید با آقایان مدرّسینِ اینجا و اینها صحبت بکنید. هرچه‏‎ ‎‏به نظر شما شد خوب، شما خودتان تشریف دارید آنجا که اگر کمبودی هست. و من‏‎ ‎‏امیدوارم به زودی این گرفتاریها رفع بشود.‏

‏     ممکن است آن یک نفر روحانی که شما می برید اینجا مثلاً با آقای منتظری هم‏‎ ‎‏بحث بشود؛ آقای منتظری یک کسی را تعیین کنند برای این کارها.‏

‎ ‎