گاهی می بینم که بعضی ها متوجه این نعمت بزرگ نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و رهبری بی نظیری که در سایه تلاش مجاهدان و خون شهدا‏‎ ‎‏نصیب ما ملت ایران شده است، نیستند و ناخودآگاه قدر این نعمت‏‎ ‎‏بزرگ الهی را نمی دانند و در واقع کفران نعمت می کنند.‏

‏‏یک روز در منزل امام در یخچال قاضی بودم، اوایل پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏بود، حضرت امام به تهران برگشته بودند و در جماران سکونت داشتند،‏‎ ‎‏همین طور در اتاق بزرگ منزل نشسته بودم مرحوم آقای پسندیده هم‏‎ ‎‏تشریف داشتند، آقای قرهی هم بود که از مراجعان وجوه شرعی‏‎ ‎‏می گرفت و قبض می داد، چند نفر دیگر هم بودند، در این هنگام یکی از‏‎ ‎‏آقایان شروع کرد و از بعضی مسائلی که این طرف و آن طرف اتفاق‏‎ ‎‏می افتاد، گفت و مرتب از نقاط ضعف  و خلاف ها صحبت کرد که چرا‏‎ ‎‏در حکومت اسلامی این مسائل اتفاق می افتد. خیلی هم بلند بلند‏‎ ‎‏می گفت. من هم به خاطر احترام و حضور آقای پسندیده چیزی‏‎ ‎‏نمی گفتم. بعد دیدم که این شخص خیلی میدان گرفت، از این طرف‏‎ ‎‏چند نفر از مردم عادی هم گوش می کردند (آمده بودند وجوه شرعی‏‎ ‎‏بدهند) بعضی هایشان هم زانوهایشان را زیر بغل گرفته اند و می گویند:‏‎ ‎‏ای وای چه بساطی شد؟ چه کارهایی کردند؟ ای کاش انقلاب‏‎ ‎‏نمی کردیم؟! چه خاکی بر سرمان ریخته شد، این همه شهید، این همه‏‎ ‎‏مجاهدت، آخرش به کجا رسید؟‏

‏‏من دیگر تاب نیاوردم، گفتم: آقا!  شما چرا این قدر آیه یأس‏‎ ‎‏می خوانید، آدم نباید که همه اش از نقایص بگوید، یک مقدار هم از‏‎ ‎‏کمالات بگویید. بعد گفتم: مگر نشنیدید که حضرت امام فرمودند: هی‏‎ ‎‏گوشه و کنار ننشینید و از نواقص بگویید و مردم را این قدر از انقلاب‏‎ ‎‏دلسرد نکنید.‏

‏‏می خواهم عرض کنم از این کم لطفی ها هست، گاهی بعضی افراد‏‎ ‎‏دقت نمی کنند از این گونه حرف ها می زنند. اجازه هم نمی دهند آدم با‏‎ ‎‏اینها بنشیند به صورت یک بحث علمی، صغرا و کبرا بچیند و یک نتیجه‏‎ ‎‏معقول بگیرد. در این نظام اسلامی کسی نگفته است که به تمام معنا‏‎ ‎‏اسلام را پیاده می کنیم یا پیاده خواهیم کرد، هیچ کس چنین ادعایی ندارد،‏‎ ‎‏بله؛ امام زمان(عج) تشریف بیاورند، پیاده می کنند. اگر منتظر ایشان‏‎ ‎‏هستید، همین انتظار هم خیلی ثواب دارد. همین طور منتظر باشید تا امام‏‎ ‎‏زمان(عج) ظهور فرمایند. ما می گوییم تا دیروز در نظام ستمشاهی هفتاد،‏‎ ‎‏هشتاد درصد احکام اسلام زیر دست و پا له شده بود، اکنون نظام‏‎ ‎‏اسلامی این را به حداقل رسانده است. آدم منصف باید این را قدر بداند‏‎ ‎‏و شکرش را به جا بیاورد. ‏‏لَئِنْ شَکرْتُمْ لأزِیدَنّکمْ‏

 (منبع: پرتو آفتاب؛ ج 382 – 383)

. انتهای پیام /*