مجله کودک 248 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 7

در آسمان سبز قرآن گنجشک قلبم می­زند بال رنگین­کمانی می­شود باز از بال گنجشک سبکبال وقتی که قرآن می­شود باز در پیش روی چشمهایم من بالهای شادی­ام را مثل پرستو می­گشایم قرآن برای من همیشه پربارتر از هر کتاب است هر سوره­اش خورشیدی از نور هر آیه­اش چون آفتاب است او دوبار از گدارد می­خواهد تا جملات آخر پدر و مادر را تکرار کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 7