مجله کودک 248 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 31

راز آبگیر سرور پوریا یکی بود یکی نبود. خورشید از وسط آسمان به حیوانات جنگل می­خندید. فیل کوچولو دنبال بچه زرّافه می­دوید و با او گرگم به هوا بازی می­کرد. مرغابی با جوجه­های سفیدش توی آبگیر شنا می­کرد. قورباغه با خیال راحت روی برگی میان آب نشسته بود و با صدای بلند با خاله لاک­پشت درد دل می­کرد. جوجه تیغی هم کنار آبگیر ایستاده بود و توی آب به تیغهای بلند و قشنگش نگاه می­کرد. فیل کوچولو آن قدر دوید و دوید تا حسابی خسته و تشنه شد. رفت کنار سفینه جیمی روشن می­شود و پرواز خود را شروع می­کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 31