مجله کودک 29 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 13

شرح بازی روی جلد بازی باغچه ها بازی این شماره، یک بازی دو نفره است. این بازی هم مثل همیشه، نیاز به کارت­های شماره­دار از شماره 1 تا 6 دارد که باید این 6 عدد کارت را قبل از شروع بازی، تهیه کنید. به جای مهره­ها می­توانید از دکمه­های رنگی یا مهره­های بازیهای دیگر استفاده کنید. بازی را از خانۀ شروع آغاز می­کنید. در این بازی 4 باغچه گلهای بنفشه، باغچۀ سبزیجات، باغچۀ درختچه­ها و باغچۀ چمن. برای برنده شدن در این بازی، باید هر چه می­توانید باغچه­های بیشتری را به نام خودتان ثبت کنید. برای این کار باید به دستور کنار هر باغچه توجه کنید. زمانی که موادی را که هر باغچه به آن نیاز دارد، تهیه کردید ( این کار را با حرکت در خانه­ها و جمع کردن این اشیاء در برخی خانه­ها می­توانید انجام دهید؛ البته یادتان باشد برای برداشتن هر شیء در هر خانه، باید حتماً عدد همان خانه را بیاورید و در آن خانه فرود بیایید. اگر هم عدد خانه­ای خاص را نیاوردید، باید یک دور صبر کنید و دور بعد، انتخاب کارت نمایید، شاید آن عدد را بیاورید). به هر حال بعد از تهیۀ مواد مورد نیاز هر باغچه، باید به سوی ان باغچه حرکت کنید و بعد از رسیدن به آن و داخل آن باغچه شدن، اعلام کنید که باغچه متعلق به شماست و آن باغچه را به نام خود ثبت کنید (البته این در صورتی است که قبلاً سر راهتان اشیاء مورد نیاز آن باغچه را جمع کرده باشید). هر کس که زودتر باغچه­ای به نام خودش ثبت کند، دیگری نمی­تواند آن باغچه را صاحب شود. برای روشنتر شدن قضیه، مثالی می­زنیم: باغچه سبزیجات نیاز به دو بسته مخلوط کود و شن و 2 آب پاش کوچک پر ازآب دارد. شما برای این که باغچه را صاحب شوید، باید موارد گفته شده را قبلاً سر راهتان جمع کنید، یعنی در حقیقت باید مسیر خودتان را طوری انتخاب کنید که موارد بالا سر راهتان باشد و آنها را جمع کنید. می­دانید که برای برداشتن هر یک از موارد بالا، باید در خانۀ مربوط به آن فرود آیید؛ برای این کار باید آنقدر صبر کنید تا در هنگام انتخاب کارت شماره­دار عددی به شما بیفتد که شما را در آن خانه فرود بیاورد. برای این منظور، شاید مجبور شوید چند دور در هنگام انتخاب کارت صبر کنید و حرکت نکنید و طرف مقابل شما فقط مهره­اش را حرکت دهد. بعد از تهیۀ موارد بالا، باید خیلی سریع به سوی باغچۀ سبزیجات حرکت کنید و بعد از رسیدن به آن، آن را به نام خود ثبت کنید. این بازی زمانی پایان می­گیرد که هر4 باغچه دارای صاحب شده باشد. در آن زمان برندۀ بازی کسی است که بیشترین باغچه را به نام خود ثبت کرده باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 13