مجله کودک 29 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 18

زود بر می گردم. البته شیر پاکتی! خوب شده مامانه نفهمید از اینه استفاده کردم ! خیالتون راحت باد من مثل شیر مراقبم.. وقت زیادی ندارم باید پیدایش کنم شو شو کجایی؟ شوشو؟ شوشو شاید رفته پشت این کادر؟ ببینم نکنه رفته باشه توی فر وای فر روشنه! اونجایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 18