مجله کودک 29 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 19

شوشو فر... درش... وا نمی شه! الان می پزه حالا جی کار کنم؟ ای داد خودشه ! الان بیرونت می ارم. نیکی من اومدم. بچه هام چطورن؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ وای نه ! یادتونه گفتین بچه هاون خوردنی هستن؟ حالا یکی شون واقعاً... آخ.... غذام داره می سوزه ! خوشبختانه هنوز نسوخته... اینم ناهار امروز: ماهی ! نی نی پخته ! بیچاره ! این توی فر بود؟ !

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 19