مجله کودک 29 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 20

برو بابا کدوم ماهی چشمهای بادومی ابی این شکلی داره؟ یعنی چی؟ من خودم شنیدم یکی از توی فر گفتک شو شو... اینو چی می گی؟ آخه من واسه خوشگلی لنز ابی می ذارم نیکی! اونم من بودم داشتم خودمو معرفی می کردم. آخر اسم من ماهی شوریده است، دوستام بهم می گن: شو شو ! ببین کوچولوها خودشون رفتن سرجاشون خوابیدن این عادتشونه! منو سر کار گذاشتین/ ازت ممنونم نیکی جان. می شه فردا هم بیای با بچه ها بازی کنی؟ یادت نره بیایی ها ! ها ها ! ترجیح می دم ماتاباتا پایان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 20