مجله کودک 29 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 33

بهای اشتراک: تا پایان سال 1380 تهران: هر ماه چهار شماره، هر شماره 550 ریال شهرستانها: هر ماه چهار شماره، هر شماره 700 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره­ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره 1430 نشر عروج امور مشترکان مجله­ی دوست ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد : تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره : تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 33