مجله کودک 83 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 6

گزارش دوست او آخرین پیامبر 29 اردیبهشت برابر است با هفدهم ربیع الاول و سالروز ولادت باشکوه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمّد(ص). به همین خاطر به سراغ تعدادی از بچّه ها آمدیم و با آنان درمورد این پیامبر بزرگ گفتگو کردیم. «اشکان ریاضی» ده ساله است و در کلاس چهارم دبستان درس می خواند ، او می گوید : «حضرت محمّد (ص) یکی از فرستاده های خداوند مهربان است. او آخرین پیامبر خداست. ایشان آخرین کسی هستند که از سوی خدا به پیامبری رسیدند ، تا مردم را به سوی سعادت و رستگاری راهنمایی کنند» اشکان ادامه می دهد : «زمانی که حضرت محمد (ص) به دنیا آمدند مردم سرزمین حجاز یعنی جایی که محلّ تولد ایشان است به ظلم و بت پرستی مشغول بودند و شاید کمتر از کسی فکر می کرد که آخرین پیامبر خدا قرار است از میان این مردم انتخاب شود. امّا حضرت محمّد (ص) در میان همین مردم بدکار و ستمگر به دنیا آمدند تا روزی آنها را از خواب غفلت بیدار کنند و به پرستش خداوند یکتا راهنمایی نمایند.» «رضا صفایی» یازده ساله است او می گوید : «در کتاب درسی مان خوانده ایم که نام مادر بزرگوار حضرت محمّد (ص) «آمنه» و نام پدر بزرگوارشان «عبدا...» بوده است. البتّه کسی که از حضرت محمّد (ص) نگهداری کرده است و درحقیقت در دوران کودکی دایه ایشان بوده است «حلیمه» نام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 6