مجله کودک 83 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 10

شعر دوست پشت درهای بسته تاریخ افشین علاء به مناسبت روز جهانی موزه سال ها پیش ، مردم دنیا چه به هم گفته اند جای «سلام» با چه خطّی برای همدیگر می نوشتند نامه و پیغام *** شب ، چراغ از کجا می آوردند روزها را چه کار می کردند نان خود را چگونه می پختند با چه چیزی شکار می کردند *** در زمستان سرد و طولانی از چه جنسی ، لباس پوشیدند فصل گرما چگونه خوابیدند در چه لیوانی آب نوشیدند ***

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 10