مجله کودک 162 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 162 صفحه 13

قرار است با هم مصرف شوند ، بررسی کنیم . آیا همه داروخانه ها دارای دکتر داروساز هستند ؟ بله ، در تمامی داروخانه ها باید یک دکتر داروساز حضور داشته باشد . سایر همکاران شاغل در داروخانه به نوعی کمک برای داروساز به شمار می روند . انها می توانند نسخه هارا بپچند اما در نهایت داروهای تحویلی به بیمار حتما با نظارت دکتر داروساز باشد و او داروها را با نسخه پزشک مطابقت دهد . در داروخانه های شبانه روزی مانند این داروخانه که همیشه باز است . چند دکتر داروساز به صورت شیفتی مشغول به کار هستند . با این حساب شما فروشنده دارو هستید نه داروساز به این شکل که می گویید نیست . یک دکتر داروساز توانایی ساخت دارو را نیز دارد . یک مثال ساده این است که ما در اینجا کپسول های خالی ای داریم که می توانیم انرا با مخلوطی از موادی که پزشک تجویز کرده است پر کنیم و کپسول بسازیم . مثال دیگر داروهای ترکیبی است که بیشتر متخصصات پوست آنها را تجویزمی کنند . این نوع از داروها به خاطر تنوع بسیار ترکیبی کاری دقیق و تخصصی است و باید داروی تهیه شده دارای ویژگی های بسیاری باشد به عنوان مثال پایداری لازم را داشته باشد و زود خراب نشود . آیا همه دکتر های داروساز در داروخانه ها کار می کنند ؟ خیر ، عده ای در صنایع داروسازی مشغول کارند و کنترل مراحل ساخت و تولید را در کارخانه هایی دارویی به عهده دارند . عده ای در مراکز تولید مواد آرایشی و بهداشتی فعالند . عده ای نیز در مراکز تحقیقاتی بر روی ساخت دارهای جدید تحقیق می کنند . عده ای از آنها نیز در دانشگاهها به تدریس این رشته مشغولند . خودتان هم می توانید دارویی را برای بیماران تجویز کنید ؟ تا حدود بسیار کمی بله . داروهایی هستند که اجازه داریم آنها را بدون نسخه پزشک عرضه کنیم . اما اکثریت داروها حتما" باید با نسخه پزشک تحویل بیمار شوند . به طور کلی برای هر نوع بیماری باید به پزشک مراجعه کرد . اما به هر حال همانطور که گفتم درصد کمی از اقلام دارویی وجود دارند که مجاز هستیم بدون نسخه پزشک آنها را عرضه کنیم ضمن اینکه فروش انها نیز باید با نظارت دکتر داروساز باشد . این همه تنوع در امپولها ، قرص ها ، کپسول ها ، قطره ها ، شربت ها و ... شما را گیج نمی کند ؟ « بلواگزوتیک » از دیگر انهواع گربه مو کوتاه خارجی است . این گربه به نوازش و تیمار توسط انسان علاقه زیادی دارد . بلواگزوتیک گربه ای کم توقع در هنگام خوردن است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 162صفحه 13