مجله کودک 219 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند امام ورزش را دوست داشتند، ولی رشته خاصی را ترجیح نمیدادند. شاید بشود گفت که به کشتی و ورزش باستانی بیشتر علاقه داشتند. ژیمناستیک نیز بیشتر از سایر ورزشها نظر امام را جلب میکرد. قدرت بدنی امام خوب بود و تا همین اواخر عمر، روزی یک ساعت و نیم پیادهروی میکردند و حرکتهای ورزشی را به راحتی تمرین میکردند. امام مرتب حرکاتی که پزشکان برای کمر درد و پا درد ایشان دستور میدادند را اجرا میکردند. امام برنامههای ورزشی تلویزیون را هم تماشا میکردند اما حساسیت چندانی به آنها نداشتند. اگر فرزندشان مرحوم سید احمد آقا خدمت ایشان میرفتند و یکی از کانالها، برنامهورزشی پخش میکرد امام کانالی که خود را در حال تماشای آن بودند را قطع میکردند و فوراً کانال ورزشی را میگرفتند و به فرزندشان میگفتند: این هم به خاطر تو، بنشین و تماشا کن. در همان حال و در منزل جدید استوارت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 5