مجله کودک 219 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 15

··· بیشترین بخش چهار کتاب انجیل مسیحیان، به دوران پیامبری حضرت عیسی (ع) و وقایع آن اختصاص دارد. سه انجیل «متی»، «مرقس» و «لوقا» شباهت زیادی به هم دارند و فصل به فصل و حتی گاهی آیه به آیه آنها شبیه همدیگر است. به این خاطر به این سه کتاب «انجیلهای نظیر» یعنی مانند هم، میگویند. اما انجیل «یوحنا» چهارمین کتاب انجیل است که از نظر سبک نوشتن، تفاوتهایی با سه انجیل دیگر دارد. ··· کتابهایی «عهد جدید» مسیحیان شامل چهار انجیل است. انجیلهای چهارگانه، شرح زندگی و تعالیم حضرت عیسی (ع) را بیان میکنند و هدف آنها برانگیختن ایمان مذهبی خوانندگان است. ··· پس از اختراع فن چاپ توسط «گوتنبرگ»، انجیل اولین کتابی بود که در سال 1455 میلادی به صورت حروفچینی شده به چاپ رسید. او برای پیدا کردن راه از ماشین پیاده میشود اما...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 15