مجله کودک 222 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 6

بیوک ملکی در دل آتش و دود آب، ای آبِ آرام و آبی پس چرا سرد و خاموش هستی؟! نیستی چون همیشه خروشان از چه این­گونه بی­جوش هستی؟ پشت نیزاری از نیزه و تیغ آن طرف، دشمنان بی­شمارند این طرف، در دلِ آتش و دود کودکان، تشنه در انتظارند طول بال: 5 متر و 85 سانتی­متر اسلحه: دو مسلسل 30 میلی­متری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 6