مجله کودک 222 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 23

حداکثر سرعت: 592 کیلومتر در ساعت وزن: 221 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 23