مجله کودک 222 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 38

این داستان: شغل آینده جرالد از مجموعه داستان­های «لوتا کوچولو» قسمت دوّم حداکثر سرعت: 530 کیلومتر در ساعت وزن: 1910 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 38