مجله کودک 224 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 7

به پیش پای او برگشت با ترس نگه در چهرۀ پر نور او کرد خدا از درد این گل باخبر بود ترحُمّ بر دلِ رنجور او کرد گل بیچاره با اندام لرزان دهان بگشود و گفت آرام آرام: «خداوندا، تو نامم دادی، امّا چو می­رفتم، فراموشم شد آن نام.» خدا بر او نگاهی کرد با مهر بگفت: «ای گل برو، بنشین به گلشن اگر کردی تو نامِ خود فراموش فراموشم مکن، نامِ تو با من» نام هواپیما: بریستول بلنهایم کشور سازنده: انگلستان موتور: دو موتور بریستول- مرکوری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 7