مجله کودک 224 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 15

یکی از مهم­ترین فرقه­های مذهب پروتستان، فرقه «متدسیت» نام دارد. آنها در قرن 18 میلادی به دنبال تعالیم «جان وسلی» به وجود آمدند. یکی از مهم­ترین کلیساهای فرقه متدسیت در آمریکا قرار دارد. «جان وسلی» پایه گذار فرقه متدسیت در مذهب پروتستان است. او به وحدت آمریکای شمالی و انگلستان عقیده داشت و همچنین می­گفت باید انجیل کتاب مقدس مسیحیان را با روش و قاعده خاصی (متد) مطالعه کرد و تعالیم آنرا پیروی نمود. طول بال: 10 متر و 87 سانتی­متر اسلحه: - 2 مسلسل 7/7 میلی­متری- 8 راکت 27 کیلوگرمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 15