مجله کودک 224 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 23

حداکثر سرعت: 454 کیلومتر در ساعت وزن: 17960 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 23